เนื้อเพลง Love Song คำอ่านไทย Madonna

Je suis pr๊te. Vous ๊tes pr๊ts aussi?
( จี ซูซ pr๊te วูฝ ๊tes pr๊ts aussi)
I am ready. Are you ready also?
(ไอ แอ็ม เรดอิ อาร์ ยู เรดอิ ออลโซ)

Are you wasting my time
(อาร์ ยู เวซทิง มาย ไทม)
Are you just being kind
(อาร์ ยู จัซท บีอิง ไคนด)
Oh no baby, my love isn’t blind
(โอ โน เบบิ , มาย ลัฝ อีสซึ่น บไลนด)
Are you wasting my time
(อาร์ ยู เวซทิง มาย ไทม)
Are you just being kind
(อาร์ ยู จัซท บีอิง ไคนด)
Don’t give me one of your lines
(ด้อนท์ กิฝ มี วัน อ็อฝ ยุร ไลน)

Say what you mean, mean what you say
(เซ ว็อท ยู มีน , มีน ว็อท ยู เซ)
Don’t go and throw our love away
(ด้อนท์ โก แอ็นด ธโร เอ๊า ลัฝ อะเว)
God strike me dead if I did you wrong
(ก็อด ซทไรค มี เด็ด อิฟ ฟาย ดิด ยู ร็อง)
This is not a love song
(ดีซ ซิส น็อท ดา ลัฝ ซ็อง)

Are you just being kind
(อาร์ ยู จัซท บีอิง ไคนด)
Am I losing my mind [losin’ your mind]
(แอ็ม ไอ โรซิง มาย ไมนด [ ลูซิน ยุร ไมนด ])
Oh no baby [yeah]
(โอ โน เบบิ [ เย่ ])

Are you wasting my time [wasting my time]
(อาร์ ยู เวซทิง มาย ไทม [ เวซทิง มาย ไทม ])
Are you just being kind
(อาร์ ยู จัซท บีอิง ไคนด)
Oh no baby, my love isn’t blind
(โอ โน เบบิ , มาย ลัฝ อีสซึ่น บไลนด)
Are you wasting my time [time, time, time]
(อาร์ ยู เวซทิง มาย ไทม [ ไทม , ไทม , ไทม ])
Are you just being kind
(อาร์ ยู จัซท บีอิง ไคนด)
Don’t go give me one of your lines
(ด้อนท์ โก กิฝ มี วัน อ็อฝ ยุร ไลน)

Say what you mean, mean what you say
(เซ ว็อท ยู มีน , มีน ว็อท ยู เซ)
Don’t go and throw our love away
(ด้อนท์ โก แอ็นด ธโร เอ๊า ลัฝ อะเว)
God strike me dead if I did you wrong [did you wrong]
(ก็อด ซทไรค มี เด็ด อิฟ ฟาย ดิด ยู ร็อง [ ดิด ยู ร็อง ])
This is not a love song
(ดีซ ซิส น็อท ดา ลัฝ ซ็อง)

Ooh, are you just being kind [what]
(อู้ , อาร์ ยู จัซท บีอิง ไคนด [ ว็อท ])
Am I losing my mind
(แอ็ม ไอ โรซิง มาย ไมนด)
Yeah
(เย่)
Don’t [wait]
(ด้อนท์ [ เวท ])

Time goes by so slowly for those who wait
(ไทม โกซ ไบ โซ ซโลลิ ฟอ โฑส ฮู เวท)
And those who run seem to have all the fun
(แอ็นด โฑส ฮู รัน ซีม ทู แฮ็ฝ ออล เดอะ ฟัน)
But am I wasting my time [she’s so fine]
(บัท แอ็ม ไอ เวซทิง มาย ไทม [ ชี โซ ไฟน ])
Are you just being kind
(อาร์ ยู จัซท บีอิง ไคนด)

Come tell me what all your enemies told you
(คัม เท็ล มี ว็อท ดอร์ ยุร อียีมีสฺ โทลด ยู)
Sugar, never ever did I do you wrong
(ฌูกเออะ , เนฝเวอะ เอฝเออะ ดิด ดาย ดู ยู ร็อง)
This is not a love song
(ดีซ ซิส น็อท ดา ลัฝ ซ็อง)

Are you just being kind
(อาร์ ยู จัซท บีอิง ไคนด)
Am I losing my mind [losin’ your mind]
(แอ็ม ไอ โรซิง มาย ไมนด [ ลูซิน ยุร ไมนด ])
Oh no baby [yeah]
(โอ โน เบบิ [ เย่ ])

Are you wasting my time [wasting my time]
(อาร์ ยู เวซทิง มาย ไทม [ เวซทิง มาย ไทม ])
Are you just being kind
(อาร์ ยู จัซท บีอิง ไคนด)
Oh no baby, my love isn’t blind
(โอ โน เบบิ , มาย ลัฝ อีสซึ่น บไลนด)
Are you wasting my time [time, time, time]
(อาร์ ยู เวซทิง มาย ไทม [ ไทม , ไทม , ไทม ])
Are you just being kind
(อาร์ ยู จัซท บีอิง ไคนด)
Don’t go give me one of your lines
(ด้อนท์ โก กิฝ มี วัน อ็อฝ ยุร ไลน)

Nowhere to run, nowhere to hide
(โนแวร์ ทู รัน , โนแวร์ ทู ไฮด)
That’s how I feel, don’t fog my mind
(แด๊ท เฮา ไอ ฟีล , ด้อนท์ ฟ็อก มาย ไมนด)
Mean what you say or baby I am gone
(มีน ว็อท ยู เซ ออ เบบิ ไอ แอ็ม กอน)
This is not a love song
(ดีซ ซิส น็อท ดา ลัฝ ซ็อง)

Oooh, are you just being kind
(อู้ , อาร์ ยู จัซท บีอิง ไคนด)
Embrasse moi [what]
(Embrasse โมย [ ว็อท ])
Am I losing my mind
(แอ็ม ไอ โรซิง มาย ไมนด)
Pour la derni่re fois
(โพ ลา derni่re fois)
Yeah
(เย่)

Hug me
(ฮัก มี)

For the last time
(ฟอ เดอะ ลาซท ไทม)

Love song, love song
(ลัฝ ซ็อง , ลัฝ ซ็อง)
Don’t try to tell me what your enemies taught you
(ด้อนท์ ทไร ทู เท็ล มี ว็อท ยุร อียีมีสฺ ทอท ยู)
I’m gone but I just want you to know [love song]
(แอม กอน บัท ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู โน [ ลัฝ ซ็อง ])
That this is not a love song that I want to sing
(แดท ดีซ ซิส น็อท ดา ลัฝ ซ็อง แดท ไอ ว็อนท ทู ซิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Song คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น