เนื้อเพลง Dark Moon คำอ่านไทย Elvis Presley

Dark moon, way up high up in the sky
( ดาค มูน , เว อัพ ไฮ อัพ อิน เดอะ ซไค)
Oh, tell me why, oh tell me why
(โอ , เท็ล มี ฮไว , โอ เท็ล มี ฮไว)
You’ve lost your splendor
(ยู๊ฟ ล็อซท ยุร ซพเลนเดอะ)
Dark moon, what is the cause your life withdraws
(ดาค มูน , ว็อท อีส เดอะ คอส ยุร ไลฟ วิฑดรอ)
Is it because, is it because I’ve lost my love
(อีส ซิท บิคอส , อีส ซิท บิคอส แอฝ ล็อซท มาย ลัฝ)

Mortals have dreams of love’s perfect schemes
(มอแท็ล แฮ็ฝ ดรีม อ็อฝ ลัฝ เพ๊อร์เฟ็คท ซคีม)
But they don’t realize, their love can sometimes bring the
(บัท เด ด้อนท์ รีแอะไลส , แด ลัฝ แค็น ซัมไทม์ บริง เดอะ)

Dark moon, way up high up in the sky
(ดาค มูน , เว อัพ ไฮ อัพ อิน เดอะ ซไค)
Oh, tell me why, oh tell me why
(โอ , เท็ล มี ฮไว , โอ เท็ล มี ฮไว)
You’ve lost your splendor
(ยู๊ฟ ล็อซท ยุร ซพเลนเดอะ)
Dark moon, what is the cause your life withdraws
(ดาค มูน , ว็อท อีส เดอะ คอส ยุร ไลฟ วิฑดรอ)
Is it because, is it because I’ve lost my love
(อีส ซิท บิคอส , อีส ซิท บิคอส แอฝ ล็อซท มาย ลัฝ)

Mortals have dreams of love’s perfect schemes
(มอแท็ล แฮ็ฝ ดรีม อ็อฝ ลัฝ เพ๊อร์เฟ็คท ซคีม)
But they don’t realize, their love can sometimes bring the
(บัท เด ด้อนท์ รีแอะไลส , แด ลัฝ แค็น ซัมไทม์ บริง เดอะ)

Dark moon, way up high up in the sky
(ดาค มูน , เว อัพ ไฮ อัพ อิน เดอะ ซไค)
Oh, tell me why, oh tell me why
(โอ , เท็ล มี ฮไว , โอ เท็ล มี ฮไว)
You’ve lost your splendor
(ยู๊ฟ ล็อซท ยุร ซพเลนเดอะ)
Dark moon, what is the cause your life withdraws
(ดาค มูน , ว็อท อีส เดอะ คอส ยุร ไลฟ วิฑดรอ)
Is it because, is it because I’ve lost my love
(อีส ซิท บิคอส , อีส ซิท บิคอส แอฝ ล็อซท มาย ลัฝ)

Mortals have dreams of love’s perfect schemes
(มอแท็ล แฮ็ฝ ดรีม อ็อฝ ลัฝ เพ๊อร์เฟ็คท ซคีม)
But they don’t realize, their love can sometimes bring the
(บัท เด ด้อนท์ รีแอะไลส , แด ลัฝ แค็น ซัมไทม์ บริง เดอะ)

Dark moon, way up high up in the sky
(ดาค มูน , เว อัพ ไฮ อัพ อิน เดอะ ซไค)
Oh, tell me why, oh tell me why
(โอ , เท็ล มี ฮไว , โอ เท็ล มี ฮไว)
You’ve lost your splendor
(ยู๊ฟ ล็อซท ยุร ซพเลนเดอะ)
Dark moon, what is the cause your life withdraws
(ดาค มูน , ว็อท อีส เดอะ คอส ยุร ไลฟ วิฑดรอ)
Is it because, is it because I’ve lost my love
(อีส ซิท บิคอส , อีส ซิท บิคอส แอฝ ล็อซท มาย ลัฝ)
What is the cause your light withdraws
(ว็อท อีส เดอะ คอส ยุร ไลท วิฑดรอ)
Is it because, is it because I’ve lost my love
(อีส ซิท บิคอส , อีส ซิท บิคอส แอฝ ล็อซท มาย ลัฝ)

Dark moon, way up high up in the sky
(ดาค มูน , เว อัพ ไฮ อัพ อิน เดอะ ซไค)
Oh, tell me why, oh tell me why
(โอ , เท็ล มี ฮไว , โอ เท็ล มี ฮไว)
You’ve lost your splendor
(ยู๊ฟ ล็อซท ยุร ซพเลนเดอะ)
Dark moon, what is the cause your life withdraws
(ดาค มูน , ว็อท อีส เดอะ คอส ยุร ไลฟ วิฑดรอ)
Is it because, is it because I’ve lost my love
(อีส ซิท บิคอส , อีส ซิท บิคอส แอฝ ล็อซท มาย ลัฝ)

Mortals have dreams of love’s perfect schemes
(มอแท็ล แฮ็ฝ ดรีม อ็อฝ ลัฝ เพ๊อร์เฟ็คท ซคีม)
But they don’t realize, their love can sometimes bring the
(บัท เด ด้อนท์ รีแอะไลส , แด ลัฝ แค็น ซัมไทม์ บริง เดอะ)

Dark moon, way up high up in the sky
(ดาค มูน , เว อัพ ไฮ อัพ อิน เดอะ ซไค)
Oh, tell me why, oh tell me why
(โอ , เท็ล มี ฮไว , โอ เท็ล มี ฮไว)
You’ve lost your splendor
(ยู๊ฟ ล็อซท ยุร ซพเลนเดอะ)
Dark moon, what is the cause your life withdraws
(ดาค มูน , ว็อท อีส เดอะ คอส ยุร ไลฟ วิฑดรอ)
Is it because, is it because I’ve lost my love
(อีส ซิท บิคอส , อีส ซิท บิคอส แอฝ ล็อซท มาย ลัฝ)

Mortals have dreams of love’s perfect schemes
(มอแท็ล แฮ็ฝ ดรีม อ็อฝ ลัฝ เพ๊อร์เฟ็คท ซคีม)
But they don’t realize, their love can sometimes bring the
(บัท เด ด้อนท์ รีแอะไลส , แด ลัฝ แค็น ซัมไทม์ บริง เดอะ)

Dark moon, way up high up in the sky
(ดาค มูน , เว อัพ ไฮ อัพ อิน เดอะ ซไค)
Oh, tell me why, oh tell me why
(โอ , เท็ล มี ฮไว , โอ เท็ล มี ฮไว)
You’ve lost your splendor
(ยู๊ฟ ล็อซท ยุร ซพเลนเดอะ)
Dark moon, what is the cause your life withdraws
(ดาค มูน , ว็อท อีส เดอะ คอส ยุร ไลฟ วิฑดรอ)
Is it because, is it because I’ve lost my love
(อีส ซิท บิคอส , อีส ซิท บิคอส แอฝ ล็อซท มาย ลัฝ)

Mortals have dreams of love’s perfect schemes
(มอแท็ล แฮ็ฝ ดรีม อ็อฝ ลัฝ เพ๊อร์เฟ็คท ซคีม)
But they don’t realize, their love can sometimes bring the
(บัท เด ด้อนท์ รีแอะไลส , แด ลัฝ แค็น ซัมไทม์ บริง เดอะ)

Dark moon, way up high up in the sky
(ดาค มูน , เว อัพ ไฮ อัพ อิน เดอะ ซไค)
Oh, tell me why, oh tell me why
(โอ , เท็ล มี ฮไว , โอ เท็ล มี ฮไว)
You’ve lost your splendor
(ยู๊ฟ ล็อซท ยุร ซพเลนเดอะ)
Dark moon, what is the cause your life withdraws
(ดาค มูน , ว็อท อีส เดอะ คอส ยุร ไลฟ วิฑดรอ)
Is it because, is it because I’ve lost my love
(อีส ซิท บิคอส , อีส ซิท บิคอส แอฝ ล็อซท มาย ลัฝ)
What is the cause your light withdraws
(ว็อท อีส เดอะ คอส ยุร ไลท วิฑดรอ)
Is it because, is it because I’ve lost my love
(อีส ซิท บิคอส , อีส ซิท บิคอส แอฝ ล็อซท มาย ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dark Moon คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น