เนื้อเพลง Tell Me a Story คำอ่านไทย Hilary Duff feat Lil’ Romeo

[Hilary:]
( [ ฮิลารี : ])
Tell me a story
(เท็ล มี อะ ซโทริ)
I believe, oh I believe
(ไอ บิลีฝ , โอ ไอ บิลีฝ)
All things are possible on Christmas eve
(ออล ธิง แซร์ พ๊อซซิเบิ้ล ออน ครีซมัซ อี๊ฟ)

[Lil’ Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ: ])
ok
(โอเค)
It was a night before christmas
(อิท วอส ซา ไนท บิโฟ ครีซมัซ)
and all through the house
(แอ็นด ออล ธรู เดอะ เฮาซ)
not a creature was stirring
(น็อท ดา ครีเชอะ วอส ซเทอริง)
not even a mouse
(น็อท อีเฝ็น อะ เมาซ)
the stockings was hung
(เดอะ ซทอคคิง วอส ฮัง)
by the chiminey with care
(ไบ เดอะ chiminey วิฑ แค)
with hopes that st. nick soon would be there
(วิฑ โฮพ แดท เอ็ซท นิค ซูน เวิด บี แดร์)
me and my sisters and brothers getting ready for bed
(มี แอ็นด มาย ซีซเทอะ แซน บรัฑเออะ เกดดดิ้ง เรดอิ ฟอ เบ็ด)
Can’t wait to get toys for all the break bread
(แค็นท เวท ทู เก็ท ทอย ฟอ ออล เดอะ บเรค บเร็ด)
Mom’s in plent jammies in the middle
(มัม ซิน plent jammies ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
and pops still
(แอ็นด พ็อพ ซทิล)
Santa coming eating the cookies and milk
(แซนดา คัมอิง อีสดิง เดอะ คูคอิ แซน มิลค)

[Hilary:]
([ ฮิลารี : ])
Tell me a story
(เท็ล มี อะ ซโทริ)
I believe, oh I believe
(ไอ บิลีฝ , โอ ไอ บิลีฝ)
All things are possible on Christmas Eve
(ออล ธิง แซร์ พ๊อซซิเบิ้ล ออน ครีซมัซ อี๊ฟ)
Every time I hear that rhyme
(เอฝริ ไทม ไอ เฮีย แดท ไรม)
I love it even more
(ไอ ลัฝ อิท อีเฝ็น โม)
Tell me a story
(เท็ล มี อะ ซโทริ)
About the night before
(อะเบาท เดอะ ไนท บิโฟ)

[Lil’ Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ: ])
Could it be a dream
(เคิด ดิท บี อะ ดรีม)
I think i heard a noise
(ไอ ธิงค ไอ เฮิด อะ นอยส)
jumped out of bed
(จัมพ เอ้า อ็อฝ เบ็ด)
it’s the no limit boys
(อิทซ เดอะ โน ลีมอิท บอย)
i ran to the window
(ไอ แร็น ทู เดอะ วีนโด)
Creak creak
(ครีค ครีค)
Bright red shin’nin the new Huh-v
(ไบร๊ท เร็ด shinnin เดอะ นยู ฮู วี)
snow in the south hhmm that’s kinda silly
(ซโน อิน เดอะ เซาธ hhmm แด๊ท กินดา ซีลลิ)
Is it santa claus or is it my uncle willy
(อีส ซิท แซนดา คลอส ออ อีส ซิท มาย อั๊งเคิ่ล วิวลี)
know hea we play games but this one feels wierd
(โน ฮี วี พเล เกม บัท ดีซ วัน ฟีล wierd)
when i see 8 shiny reindeer
(ฮเว็น นาย ซี เอ๊ก ไฌนอิ เรนเดีย)
bout to come and get me
(เบาท ทู คัม แอ็นด เก็ท มี)
come on
(คัมมอน)

[Hilary:]
([ ฮิลารี : ])
Tell me a story
(เท็ล มี อะ ซโทริ)

[Lil’ Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ: ])
ok
(โอเค)
you wanna know
(ยู วอนนา โน)
check it out
(เช็ค อิท เอ้า)
Now santa
(เนา แซนดา)
called them by name
(คอล เฑ็ม ไบ เนม)
Dasher, dancer, prancer
(แดสเชอ , แดนเซอร์ , แพนเซอร์)
and they all came
(แอ็นด เด ออล เคม)
vixen, comet, cupid eyes droopin
(ฝีคเซ็น , คอมเอ็ท , คยูพิด ไอ droopin)
low ears they look’s like they snoop’n
(โล เอีย เด ลุค ไลค เด snoopn)
can’t forget donder and blit’s
(แค็นท เฟาะเกท donder แอ็นด blits)
3 kings
(ที คิง)
they carry’n the gifts
(เด carryn เดอะ กิฟท)

[Hilary:]
([ ฮิลารี : ])
t-t-t-t-tell me a
(ที ที ที ที เท็ล มี อะ)
I believe, oh I believe
(ไอ บิลีฝ , โอ ไอ บิลีฝ)
All things are possible on Christmas Eve
(ออล ธิง แซร์ พ๊อซซิเบิ้ล ออน ครีซมัซ อี๊ฟ)

[Lil’ Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ: ])
wish for it, you just might get it
(วิฌ ฟอ อิท , ยู จัซท ไมท เก็ท ดิธ)

Every time I hear that rhyme
(เอฝริ ไทม ไอ เฮีย แดท ไรม)
I love it even more
(ไอ ลัฝ อิท อีเฝ็น โม)
Tell me a story
(เท็ล มี อะ ซโทริ)
About the night before
(อะเบาท เดอะ ไนท บิโฟ)

[Lil’ Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ: ])
wish for it, you just might get it
(วิฌ ฟอ อิท , ยู จัซท ไมท เก็ท ดิธ)

I couldn’t believe they were fly’n so high
(ไอ คูดซึ่น บิลีฝ เด เวอ flyn โซ ไฮ)
to the moon and the stars and the lonely sky
(ทู เดอะ มูน แอ็นด เดอะ ซทา แซน เดอะ โลนลิ ซไค)
they went up and around
(เด เว็นท อัพ แอ็นด อะเรานด)
and sung as they flew
(แอ็นด ซัง แอ็ส เด ฟลู)
with the sleigh and the toys
(วิฑ เดอะ ซเล แอ็นด เดอะ ทอย)
and Saint nicholas too
(แอ็นด เซนท nicholas ทู)

[Lil’ Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ: ])
ain’t about the gifts
(เอน อะเบาท เดอะ กิฟท)
but i’m glad santa came
(บัท แอม กแล็ด แซนดา เคม)
thanks for the video games and the bling-bling
(แธ็งค ฟอ เดอะ ฝีดอิโอ เกม แซน เดอะ บลิง บลิง)
my lil’ sister a bike and trains
(มาย ลิล ซีซเทอะ รา ไบค แอ็นด ทเรน)
i’m just glad for the love and things
(แอม จัซท กแล็ด ฟอ เดอะ ลัฝ แอ็นด ธิง)
so you better not shout
(โซ ยู เบทเทอะ น็อท เฌาท)
you better not pout
(ยู เบทเทอะ น็อท เพาท)
yall know what i’m talkin’ about
(ยอล โน ว็อท แอม ทอคกิ่น อะเบาท)
merry christmas to all
(เมริ ครีซมัซ ทู ออล)
and have a good night
(แอ็นด แฮ็ฝ อะ เกิด ไนท)
yo hilary bring the cords and lights
(โย ฮิลารี บริง เดอะ คอด แซน ไลท)

[Hilary:]
([ ฮิลารี : ])
Tell me a story
(เท็ล มี อะ ซโทริ)
Tell me a story
(เท็ล มี อะ ซโทริ)

[Lil Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ: ])
Wish for it, you just might get it
(วิฌ ฟอ อิท , ยู จัซท ไมท เก็ท ดิธ)

[Instrumental Break]
([ อินซทรุเมนแท็ล บเรค ])

[Hilary:]
([ ฮิลารี : ])
Tell me a story
(เท็ล มี อะ ซโทริ)
I believe, oh I believe
(ไอ บิลีฝ , โอ ไอ บิลีฝ)
All things are possible on Christmas Eve
(ออล ธิง แซร์ พ๊อซซิเบิ้ล ออน ครีซมัซ อี๊ฟ)
Every time I hear that rhyme
(เอฝริ ไทม ไอ เฮีย แดท ไรม)
I love it even more
(ไอ ลัฝ อิท อีเฝ็น โม)
Tell me a story
(เท็ล มี อะ ซโทริ)
About the night before
(อะเบาท เดอะ ไนท บิโฟ)

[Lil Romeo:]
([ ลิล โรมีโอ: ])
Wish for it, you just might get it
(วิฌ ฟอ อิท , ยู จัซท ไมท เก็ท ดิธ)

[Hilary:]
([ ฮิลารี : ])
Tell me a story
(เท็ล มี อะ ซโทริ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tell Me a Story คำอ่านไทย Hilary Duff feat Lil’ Romeo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น