เนื้อเพลง I Didn’t Know My Own Strength คำอ่านไทย Whitney Houston

Lost touch with my soul
( ล็อซท ทั๊ช วิฑ มาย โซล)
I had no where to turn
(ไอ แฮ็ด โน ฮแว ทู เทิน)
I had no where to go
(ไอ แฮ็ด โน ฮแว ทู โก)
Lost sight of my dream,
(ล็อซท ไซท อ็อฝ มาย ดรีม ,)
Thought it would be the end of me
(ธอท ดิธ เวิด บี ดิ เอ็นด อ็อฝ มี)
I thought I’d never make it through
(ไอ ธอท อาย เนฝเวอะ เมค อิท ธรู)
I had no hope to hold on to,
(ไอ แฮ็ด โน โฮพ ทู โฮลด ออน ทู ,)
I thought I would break
(ไอ ธอท ไอ เวิด บเรค)

I didn’t know my own strength
(ไอ ดิ๊นอิน โน มาย โอน ซทเร็งธ)
And I crashed down, and I tumbled
(แอ็นด ดาย คแร็ฌ เดาน , แอ็นด ดาย ทัมเบิล)
But I did not crumble
(บัท ไอ ดิด น็อท แคมเบิล)
I got through all the pain
(ไอ ก็อท ธรู ออล เดอะ เพน)
I didn’t know my own strength
(ไอ ดิ๊นอิน โน มาย โอน ซทเร็งธ)
Survived my darkest hour
(เซอะไฝฝ มาย ดาร์คเนท เอาร)
My faith kept me alive
(มาย เฟธ เค็พท มี อะไลฝ)
I picked myself back up
(ไอ พิค ไมเซลฟ แบ็ค อัพ)
Hold my head up high
(โฮลด มาย เฮ็ด อัพ ไฮ)
I was not built to break
(ไอ วอส น็อท บิลท ทู บเรค)
I didn’t know my own strength
(ไอ ดิ๊นอิน โน มาย โอน ซทเร็งธ)

Found hope in my heart,
(เฟานด โฮพ อิน มาย ฮาท ,)
I found the light to life
(ไอ เฟานด เดอะ ไลท ทู ไลฟ)
My way out of the dark
(มาย เว เอ้า อ็อฝ เดอะ ดาค)
Found all that I need
(เฟานด ออล แดท ไอ นีด)
Here inside of me
(เฮียร อีนไซด อ็อฝ มี)
I thought I’d never find my way
(ไอ ธอท อาย เนฝเวอะ ไฟนด มาย เว)
I thought I’d never lift that weight
(ไอ ธอท อาย เนฝเวอะ ลิฟท แดท เวท)
I thought I would break
(ไอ ธอท ไอ เวิด บเรค)

I didn’t know my own strength
(ไอ ดิ๊นอิน โน มาย โอน ซทเร็งธ)
And I crashed down, and I tumbled
(แอ็นด ดาย คแร็ฌ เดาน , แอ็นด ดาย ทัมเบิล)
But I did not crumble
(บัท ไอ ดิด น็อท แคมเบิล)
I got through all the pain
(ไอ ก็อท ธรู ออล เดอะ เพน)
I didn’t know my own strength
(ไอ ดิ๊นอิน โน มาย โอน ซทเร็งธ)
Survived my darkest hour
(เซอะไฝฝ มาย ดาร์คเนท เอาร)
My faith kept me alive
(มาย เฟธ เค็พท มี อะไลฝ)
I picked myself back up
(ไอ พิค ไมเซลฟ แบ็ค อัพ)
Hold my head up high
(โฮลด มาย เฮ็ด อัพ ไฮ)
I was not built to break
(ไอ วอส น็อท บิลท ทู บเรค)
I didn’t know my own strength
(ไอ ดิ๊นอิน โน มาย โอน ซทเร็งธ)

There were so many times I
(แดร์ เวอ โซ เมนอิ ไทม ซาย)
Wondered how I’d get through the night I
(วันเดอะ เฮา อาย เก็ท ธรู เดอะ ไนท ไอ)
Thought took all I could take
(ธอท ทุค ออล ไอ เคิด เทค)

I didn’t know my own strength
(ไอ ดิ๊นอิน โน มาย โอน ซทเร็งธ)
And I crashed down, and I tumbled
(แอ็นด ดาย คแร็ฌ เดาน , แอ็นด ดาย ทัมเบิล)
But I did not crumble
(บัท ไอ ดิด น็อท แคมเบิล)
I got through all the pain
(ไอ ก็อท ธรู ออล เดอะ เพน)
I didn’t know my own strength
(ไอ ดิ๊นอิน โน มาย โอน ซทเร็งธ)
Survived my darkest hour
(เซอะไฝฝ มาย ดาร์คเนท เอาร)
My faith kept me alive
(มาย เฟธ เค็พท มี อะไลฝ)
I picked myself back up
(ไอ พิค ไมเซลฟ แบ็ค อัพ)
Hold my head up high
(โฮลด มาย เฮ็ด อัพ ไฮ)
I was not built to break
(ไอ วอส น็อท บิลท ทู บเรค)
I didn’t know my own strength
(ไอ ดิ๊นอิน โน มาย โอน ซทเร็งธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Didn’t Know My Own Strength คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น