เนื้อเพลง Tell Her About It คำอ่านไทย Billy Joel

Listen boy
( ลิ๊สซึ่น บอย)
Don’t want to see you let a good thing
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ซี ยู เล็ท ดา เกิด ธิง)
Slip away
(ซลิพ อะเว)

You know I don’t like watching
(ยู โน ไอ ด้อนท์ ไลค วัทชิง)
Anybody make the same mistakes
(เอนอิบอดิ เมค เดอะ เซม มิซเทค)
I made
(ไอ เมด)

She’s a real nice girl
(ชี ซา ริแอ็ล ไน๊ซ์ เกิล)
And she’s always there for you
(แอ็นด ชี ออลเว แดร์ ฟอ ยู)
But a nice girl wouldn’t tell you what you should do
(บัท ดา ไน๊ซ์ เกิล วูดดึ่น เท็ล ยู ว็อท ยู เชิด ดู)

Listen boy
(ลิ๊สซึ่น บอย)
I’m sure that you think you got it all
(แอม ฌุร แดท ยู ธิงค ยู ก็อท ดิธ ดอร์)
Under control
(อันเดอะ ค็อนทโรล)

You don’t want somebody telling you
(ยู ด้อนท์ ว็อนท ซัมบอดี้ เทลลิง ยู)
The way to stay in someone’s soul
(เดอะ เว ทู ซเท อิน ซัมวัน โซล)

You’re a big boy now
(ยัวร์ อะ บิก บอย เนา)
You’ll never let her go
(โยว เนฝเวอะ เล็ท เฮอ โก)
But that’s just the kind of thing
(บัท แด๊ท จัซท เดอะ ไคนด อ็อฝ ธิง)
She ought to know
(ชี อ๊อธ ทู โน)

Tell her about it
(เท็ล เฮอ อะเบาท ดิธ)
Tell her everything you feel
(เท็ล เฮอ เอ๊วี่ติง ยู ฟีล)
Give her every reason to accept
(กิฝ เฮอ เอฝริ รี๊ซั่น ทู แอ็คเซพท)
That you’re for real
(แดท ยัวร์ ฟอ ริแอ็ล)

Tell her about it
(เท็ล เฮอ อะเบาท ดิธ)
Tell her all your crazy dreams
(เท็ล เฮอ ออล ยุร คเรสิ ดรีม)
Let her know you need her
(เล็ท เฮอ โน ยู นีด เฮอ)
Let her know how much she means
(เล็ท เฮอ โน เฮา มัช ชี มีน)

Listen boy
(ลิ๊สซึ่น บอย)
It’s not automatically a certain guarantee
(อิทซ น็อท ออโทะแมทอิแค็ลลิ อะ เซอทิน แกเร็นที)
To insure yourself
(ทู อินฌูร ยุรเซลฟ)
You’ve got to provide communication constantly
(ยู๊ฟ ก็อท ทู พโระไฝด ค็อมยูนิเคฌัน คอนสแท็นทลิ)

When you love someone
(ฮเว็น ยู ลัฝ ซัมวัน)
You’re always insecure
(ยัวร์ ออลเว อินซิคยูร)
And there’s only one good way
(แอ็นด แดร์ โอ๊นลี่ วัน เกิด เว)
To reassure
(ทู รีแอะฌูร)

Tell her about it
(เท็ล เฮอ อะเบาท ดิธ)
Let her know how much you care
(เล็ท เฮอ โน เฮา มัช ยู แค)
When she can’t be with you
(ฮเว็น ชี แค็นท บี วิฑ ยู)
Tell her you wish you were there
(เท็ล เฮอ ยู วิฌ ยู เวอ แดร์)

Tell her about it
(เท็ล เฮอ อะเบาท ดิธ)
Every day before you leave
(เอฝริ เด บิโฟ ยู ลีฝ)
Pay her some attention
(เพ เฮอ ซัม แอ็ทเทนฌัน)
Give her something to believe
(กิฝ เฮอ ซัมติง ทู บิลีฝ)

Cause now and then
(คอส เนา แอ็นด เด็น)
She’ll get to worrying
(เฌ็ล เก็ท ทู วอรี่อิง)
Just because you haven’t spoken
(จัซท บิคอส ยู แฮฟเวน ซโพเค็น)
For so long
(ฟอ โซ ล็อง)
Though you may not have done anything
(โธ ยู เม น็อท แฮ็ฝ ดัน เอนอิธิง)
Will that be a consolation when she’s gone
(วิล แดท บี อะ ค็อนโซะเลฌัน ฮเว็น ชี กอน)

Listen boy
(ลิ๊สซึ่น บอย)
It’s good information from a man
(อิทซ เกิด อินเฟาะเมฌัน ฟร็อม มา แม็น)
Who’s made mistakes
(ฮู เมด มิซเทค)

Just a word or two that she gets from you
(จัซท ดา เวิด ออ ทู แดท ชี เก็ท ฟร็อม ยู)
Could be the difference that it makes
(เคิด บี เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ แดท ดิธ เมค)

She’s a trusting soul
(ชี ซา ทรัซทิง โซล)
She’s put her trust in you
(ชี พัท เฮอ ทรัซท อิน ยู)
But a girl like that won’t tell you
(บัท ดา เกิล ไลค แดท ว็อนท เท็ล ยู)
What you should do
(ว็อท ยู เชิด ดู)

Tell her about it
(เท็ล เฮอ อะเบาท ดิธ)
Tell her everything you feel
(เท็ล เฮอ เอ๊วี่ติง ยู ฟีล)
Give her every reason
(กิฝ เฮอ เอฝริ รี๊ซั่น)
To accept that you’re for real
(ทู แอ็คเซพท แดท ยัวร์ ฟอ ริแอ็ล)

Tell her about it
(เท็ล เฮอ อะเบาท ดิธ)
Tell her all your crazy dreams
(เท็ล เฮอ ออล ยุร คเรสิ ดรีม)
Let her know you need her
(เล็ท เฮอ โน ยู นีด เฮอ)
Let her know how much she means
(เล็ท เฮอ โน เฮา มัช ชี มีน)

Tell her about it
(เท็ล เฮอ อะเบาท ดิธ)
Tell her how you feel right now
(เท็ล เฮอ เฮา ยู ฟีล ไรท เนา)
Tell her about it
(เท็ล เฮอ อะเบาท ดิธ)
The girl don’t want to wait too long
(เดอะ เกิล ด้อนท์ ว็อนท ทู เวท ทู ล็อง)
You got to tell her about it
(ยู ก็อท ทู เท็ล เฮอ อะเบาท ดิธ)
Tell her now and you won’t go wrong
(เท็ล เฮอ เนา แอ็นด ยู ว็อนท โก ร็อง)
You got to tell her about it
(ยู ก็อท ทู เท็ล เฮอ อะเบาท ดิธ)
Before it gets too late
(บิโฟ อิท เก็ท ทู เลท)
You got to tell her about it
(ยู ก็อท ทู เท็ล เฮอ อะเบาท ดิธ)
You know the girl don’t want
(ยู โน เดอะ เกิล ด้อนท์ ว็อนท)
To wait–you got to
(ทู เวท ยู ก็อท ทู)
Tell her about it
(เท็ล เฮอ อะเบาท ดิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tell Her About It คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น