เนื้อเพลง Let Me Be Myself คำอ่านไทย 3 Doors Down

I guess i just got lost
( ไอ เก็ซ ซาย จัซท ก็อท ล็อซท)
Bein’ someone else
(บีนโพลซัมวัน เอ็ลซ)
I tried to kill the pain
(ไอ ทไร ทู คิล เดอะ เพน)
Nothin ever helped
(นอทติน เอฝเออะ เฮ็ลพ)
I left myself behind
(ไอ เล็ฟท ไมเซลฟ บิไฮนด)
Somewhere along the way
(ซัมแวร์ อะลอง เดอะ เว)
Hopin to come back around
(โฮพปิน ทู คัม แบ็ค อะเรานด)
To find myself someday
(ทู ไฟนด ไมเซลฟ ซัมเดย์)

Lately i’m so tired of waiting for you
(เลทลิ แอม โซ ไทร อ็อฝ เวททิง ฟอ ยู)
To say that it’s ok, but tell me
(ทู เซ แดท อิทซ โอเค , บัท เท็ล มี)
Please, would you one time
(พลีส , เวิด ยู วัน ไทม)
Just let me be myself
(จัซท เล็ท มี บี ไมเซลฟ)
So i can shine with my own light
(โซ ไอ แค็น ไฌน วิฑ มาย โอน ไลท)
Let me be myself
(เล็ท มี บี ไมเซลฟ)
Would you let me be myself
(เวิด ยู เล็ท มี บี ไมเซลฟ)

I’ll never find my heart
(แอล เนฝเวอะ ไฟนด มาย ฮาท)
Behind someone else
(บิไฮนด ซัมวัน เอ็ลซ)
I’ll never see the light of day
(แอล เนฝเวอะ ซี เดอะ ไลท อ็อฝ เด)
Living in this cell
(ลีฝอิง อิน ดีซ เซ็ล)
It’s time to make my way
(อิทซ ไทม ทู เมค มาย เว)
Into the world i knew
(อีนทุ เดอะ เวิลด ดาย นยู)
Take back all of these times
(เทค แบ็ค ออล อ็อฝ ฑิส ไทม)
That i gave in to you
(แดท ไอ เกฝ อิน ทู ยู)

Lately i’m so tired of waiting for you
(เลทลิ แอม โซ ไทร อ็อฝ เวททิง ฟอ ยู)
To say that it’s ok, but tell me
(ทู เซ แดท อิทซ โอเค , บัท เท็ล มี)
Please, would you one time
(พลีส , เวิด ยู วัน ไทม)
Let me be myself
(เล็ท มี บี ไมเซลฟ)
So i can shine with my own light
(โซ ไอ แค็น ไฌน วิฑ มาย โอน ไลท)
And let me be myself
(แอ็นด เล็ท มี บี ไมเซลฟ)
For a while, if you don’t mind
(ฟอ รา ฮไวล , อิฟ ยู ด้อนท์ ไมนด)
Let me be myself
(เล็ท มี บี ไมเซลฟ)
So i can shine with my own light
(โซ ไอ แค็น ไฌน วิฑ มาย โอน ไลท)
Let me be myself
(เล็ท มี บี ไมเซลฟ)

That’s all i’ve ever wanted from this world
(แด๊ท ซอร์ แอฝ เอฝเออะ ว็อนท ฟร็อม ดีซ เวิลด)
Is to let me be me
(อีส ทู เล็ท มี บี มี)

Please would you one time
(พลีส เวิด ยู วัน ไทม)
Let me be myself
(เล็ท มี บี ไมเซลฟ)
So i can shine with my own light
(โซ ไอ แค็น ไฌน วิฑ มาย โอน ไลท)
Let me be myself
(เล็ท มี บี ไมเซลฟ)
Please would you one time
(พลีส เวิด ยู วัน ไทม)
Let me be myself
(เล็ท มี บี ไมเซลฟ)
So i can shine with my own light
(โซ ไอ แค็น ไฌน วิฑ มาย โอน ไลท)
Let me be myself
(เล็ท มี บี ไมเซลฟ)
For a while, if you don’t mind
(ฟอ รา ฮไวล , อิฟ ยู ด้อนท์ ไมนด)
Let me be myself
(เล็ท มี บี ไมเซลฟ)
So i can shine with my own light
(โซ ไอ แค็น ไฌน วิฑ มาย โอน ไลท)
Let me be myself
(เล็ท มี บี ไมเซลฟ)
Would you one time… oooh
(เวิด ยู วัน ไทม อู้)
Let me be myself
(เล็ท มี บี ไมเซลฟ)
Let me be me
(เล็ท มี บี มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Me Be Myself คำอ่านไทย 3 Doors Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น