เนื้อเพลง Little Sister คำอ่านไทย Jewel

hey little sister I heard you went to Mr. So and So, knocking on his door
( เฮ ลิ๊ทเทิ่ล ซีซเทอะ ไอ เฮิด ยู เว็นท ทู มีซเทอะ โซ แอ็นด โซ , นอคกิง ออน ฮิส โด)
again last night, said you needed it bad
(อะเกน ลาซท ไนท , เซ็ด ยู นีด ดิท แบ็ด)
you know that ain?t right
(ยู โน แดท ain ที ไรท)
cause so many times you?ve come to me crying
(คอส โซ เมนอิ ไทม ยู ve คัม ทู มี คไรอิง)
trying to stop, you said it hurts so bad
(ทไรอิง ทู ซท็อพ , ยู เซ็ด ดิท เฮิท โซ แบ็ด)
but please don?t let you
(บัท พลีส ด็อน ที เล็ท ยู)
go back for more
(โก แบ็ค ฟอ โม)
my little sister is a Zombie in a body
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล ซีซเทอะ อีส ซา สอมบิ อิน อะ บอดอิ)
with no soul a role she has learned to play
(วิฑ โน โซล อะ โรล ชี แฮ็ส เลิน ทู พเล)
in a world today where nothing else matters
(อิน อะ เวิลด ทุเด ฮแว นัธอิง เอ็ลซ แมทเทอะ)
but it matters, we gotta start feeding our souls
(บัท ดิธ แมทเทอะ , วี กอททะ ซทาท ฟรีดดิง เอ๊า โซล)
have been lost to the millions with lots
(แฮ็ฝ บีน ล็อซท ทู เดอะ มีลยัน วิฑ ล็อท)
who feed on addiction selling pills and what?s hot
(ฮู ฟี ออน แอ็ดดีคณัน เซลลิง พิล แซน ว็อท เอส ฮ็อท)
I wish I could save her from all their delusions
(ไอ วิฌ ไอ เคิด เซฝ เฮอ ฟร็อม ออล แด ดิลยูฉัน)
all the confusion
(ออล เดอะ ค็อนฟยูฉัน)
of a nation that starves for salvation
(อ็อฝ อะ เนฌัน แดท ซทาฝ ฟอ แซ็ลเฝฌัน)
but clothing is the closes approximation
(บัท คโลฑอิง อีส เดอะ คโลส แอ็พรอคซิเมฌัน)
to God and He only knows that drugs
(ทู ก็อด แอ็นด ฮี โอ๊นลี่ โน แดท ดรัก)
are all we know of love
(อาร์ ออล วี โน อ็อฝ ลัฝ)
every day we starve while we eat white bread
(เอฝริ เด วี ซทาฝ ฮไวล วี อีท ฮไวท บเร็ด)
and beer instead of a handshake or hug
(แอ็นด เบีย อินซเทด อ็อฝ อะ แฮนเชค ออ ฮัก)
we spill the pills and sweep them
(วี ซพิล เดอะ พิล แซน สวี้พ เฑ็ม)
under the rug
(อันเดอะ เดอะ รัก)
my little sister is a Zombie in a body
(มาย ลิ๊ทเทิ่ล ซีซเทอะ อีส ซา สอมบิ อิน อะ บอดอิ)
with no soul a role she has learned to play
(วิฑ โน โซล อะ โรล ชี แฮ็ส เลิน ทู พเล)
in a world today where nothing else matters
(อิน อะ เวิลด ทุเด ฮแว นัธอิง เอ็ลซ แมทเทอะ)
but it matters, we gotta start feeding our souls
(บัท ดิธ แมทเทอะ , วี กอททะ ซทาท ฟรีดดิง เอ๊า โซล)
hey little sister I heard you went to Mr. So and So?s
(เฮ ลิ๊ทเทิ่ล ซีซเทอะ ไอ เฮิด ยู เว็นท ทู มีซเทอะ โซ แอ็นด โซ เอส)
knockin? on his door again last night
(นอคคินออน ฮิส โด อะเกน ลาซท ไนท)
said you needed more
(เซ็ด ยู นีด โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little Sister คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น