เนื้อเพลง Our Day Will Come คำอ่านไทย Christina Aguilera

Ooh, ohh yeah yeah, ohh
( อู้ , โอ้ เย่ เย่ , โอ้)
Mmmm ohh, yeah
(อึม โอ้ , เย่)

Our day will come and we’ll have everything
(เอ๊า เด วิล คัม แอ็นด เว็ล แฮ็ฝ เอ๊วี่ติง)
And ooh, we’ll share the joy
(แอ็นด อู้ , เว็ล แฌ เดอะ จอย)
Falling in love can bring
(ฟ๊อลิง อิน ลัฝ แค็น บริง)
And no one can tell me
(แอ็นด โน วัน แค็น เท็ล มี)
That I’m too young to know
(แดท แอม ทู ยัง ทู โน)
‘Cause I love you so [’cause I love you so]
(คอส ไอ ลัฝ ยู โซ [ คอส ไอ ลัฝ ยู โซ ])
And you love me yeah, ohh
(แอ็นด ยู ลัฝ มี เย่ , โอ้)

Our day will come if we just wait awhile
(เอ๊า เด วิล คัม อิฟ วี จัซท เวท อะฮไวล)
And ooh, no tears for us
(แอ็นด อู้ , โน เทีย ฟอ อัซ)
Make loving with a smile
(เมค ลัฝอิง วิฑ อะ ซไมล)
And our dreams are meant to be
(แอ็นด เอ๊า ดรีม แซร์ เม็นท ทู บี)
‘Cause we’ll always stay
(คอส เว็ล ออลเว ซเท)
In love this way
(อิน ลัฝ ดีซ เว)
Our day, will come
(เอ๊า เด , วิล คัม)

Our day will come
(เอ๊า เด วิล คัม)
Will come
(วิล คัม)
Our day will come [our day will come]
(เอ๊า เด วิล คัม [ เอ๊า เด วิล คัม ])
Will come
(วิล คัม)
Our day will come
(เอ๊า เด วิล คัม)
Will come [ooh]
(วิล คัม [ อู้ ])
Our day will come [yeah yeah yeah yeah]
(เอ๊า เด วิล คัม [ เย่ เย่ เย่ เย่ ])
Will come
(วิล คัม)

Ooh, ohh yeah yeah, ohh
(อู้ , โอ้ เย่ เย่ , โอ้)
I said one day, our day, will come
(ไอ เซ็ด วัน เด , เอ๊า เด , วิล คัม)
One day, our day, will come
(วัน เด , เอ๊า เด , วิล คัม)
Ooh, and nothing can stand in our way, oh
(อู้ , แอ็นด นัธอิง แค็น ซแท็นด อิน เอ๊า เว , โอ)
Ohh, said nothing, nothing can, stand in our way
(โอ้ , เซ็ด นัธอิง , นัธอิง แค็น , ซแท็นด อิน เอ๊า เว)

Our day will come [ohh, ooh…]
(เอ๊า เด วิล คัม [ โอ้ , อู้ ])
Will come
(วิล คัม)
Our day will come [our day will come, yeah]
(เอ๊า เด วิล คัม [ เอ๊า เด วิล คัม , เย่ ])
Will come
(วิล คัม)

No one can change your mind
(โน วัน แค็น เชนจ ยุร ไมนด)
Baby you are one of a kind
(เบบิ ยู อาร์ วัน อ็อฝ อะ ไคนด)
Forever you’ll be mine
(เฟาะเรฝเออะ โยว บี ไมน)
We’ve got to get to know for me
(หวีบ ก็อท ทู เก็ท ทู โน ฟอ มี)
You know I love you so
(ยู โน ไอ ลัฝ ยู โซ)
And I want the world to know
(แอ็นด ดาย ว็อนท เดอะ เวิลด ทู โน)
Forever, darling you will be my baby
(เฟาะเรฝเออะ , ดาลิง ยู วิล บี มาย เบบิ)

Our day will come
(เอ๊า เด วิล คัม)
Will come
(วิล คัม)
Our day will come
(เอ๊า เด วิล คัม)
Will come
(วิล คัม)

Ooh, ohh yeah yeah, ohh
(อู้ , โอ้ เย่ เย่ , โอ้)
Mmmm ohh, yeah
(อึม โอ้ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Our Day Will Come คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น