เนื้อเพลง Hey, Hey, Hey คำอ่านไทย Elvis Presley

all right girls, I’ll show you what to do
( ออล ไรท เกิล , แอล โฌ ยู ว็อท ทู ดู)
This boat will sparkle like a diamond when we get through
(ดีซ โบท วิล สปาคเกิล ไลค เก ไดมันด ฮเว็น วี เก็ท ธรู)
By the numbers there ain’t much time
(ไบ เดอะ นัมเบอะ แดร์ เอน มัช ไทม)
We’re gonna start an assembly line
(เวีย กอนนะ ซทาท แอน แอ็ซเซมบลิ ไลน)

Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)
Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)

You get the sandpaper, you get the pails
(ยู เก็ท เดอะ แซนเพเพอ , ยู เก็ท เดอะ pails)
You get the hammer baby, you get the nails
(ยู เก็ท เดอะ แฮมเมอะ เบบิ , ยู เก็ท เดอะ เนล)
You get the paint, you get the brush
(ยู เก็ท เดอะ เพนท , ยู เก็ท เดอะ บรัฌ)
‘Cause we’re gonna give it the special touch
(คอส เวีย กอนนะ กิฝ อิท เดอะ ซเพฌแอ็ล ทั๊ช)

Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)
Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)

We got a magic potion that will help us win
(วี ก็อท ดา แมจอิค โพฌัน แดท วิล เฮ็ลพ อัซ วิน)
I don’t know how to spell it but dip right in
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ซเพ็ล อิท บัท ดิพ ไรท อิน)
Blako-oxy-tonic phosphate, it’s the latest scoop
(Blako oxy ทอนอิค ฟอซเฟท , อิทซ เดอะ เลทเอ็ซท ซคูพ)
But that’s all right girls you can call it ” Goop ”
(บัท แด๊ท ซอร์ ไรท เกิล ยู แค็น คอล อิท ” Goop “)

Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)
Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)

Work the sandpaper, hammer that nail
(เวิค เดอะ แซนเพเพอ , แฮมเมอะ แดท เนล)
Tote that paintbrush and lift that pail
(Tote แดท เพลนบัช แอ็นด ลิฟท แดท pail)
Get a rhythm going, nice and easy
(เก็ท ดา ริธึ่ม โกอิ้ง , ไน๊ซ์ แอ็นด อีสอิ)
Come on and use a little elbow greasy
(คัมมอน แอ็นด ยูซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอลโบ กรีซอิ)

Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)
Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)

O.K. girls, we’re all through
(โอ เค เกิล , เวีย ออล ธรู)
I’m gonna tell you what we’re gonna do
(แอม กอนนะ เท็ล ยู ว็อท เวีย กอนนะ ดู)
We’ll fall right down and have some fun
(เว็ล ฟอล ไรท เดาน แอ็นด แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
And I’m gonna kiss you all one by one
(แอ็นด แอม กอนนะ คิซ ยู ออล วัน ไบ วัน)

Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)
Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)
Huh, Huh, Huh
(ฮู , ฮู , ฮู)
Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)
Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)
Huh, Huh, Huh
(ฮู , ฮู , ฮู)
Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)
Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey, Hey, Hey คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น