เนื้อเพลง Wildest Dreams คำอ่านไทย Taylor Swift

He said, “Let’s get out of this town,
(ฮี เซด , เล็ท เก็ท เด๊า ดอฟ ดิส ทาวน์ ,)
Drive out of the city, away from the crowds.”
(ไดร๊ฝ เอ๊าท ดอฟ เดอะ ซิ๊ที่ , อะเวย์ ฟรอม เดอะ คราวดํ)
I thought heaven can’t help me now.
(ไอ ตรอด เฮ๊ฝเว่น แค้น เฮ้ลพ มี นาว)
Nothing lasts forever, but this is gonna take me down
(นอทติ้ง ล๊าสท ฟอเรฟเวอร์ , บั๊ท ดิส ซิส กอนนา เท้ค มี ดาวน์)

He’s so tall and handsome as hell
(ฮีส โซ ทอลล์ แอนด์ แฮ๊นซั่ม แอส เฮ็ลล)
He’s so bad but he does it so well
(ฮีส โซ แบ้ด บั๊ท ฮี ดาส อิท โซ เวลล)
I can see the end as it begins
(ไอ แคน ซี ดิ เอ็นด แอส อิท บีกิน)
My one condition is
(มาย วัน คอนดิ๊ชั่น อีส)

Say you’ll remember me standing in a nice dress,
(เซย์ โยว รีเม๊มเบ่อร์ มี สแทนด์ดิง อิน นา ไน๊ซ์ เดรส ,)
Staring at the sunset, babe
(สตาร์ลิง แงท เดอะ ซันเซท , เบ้บ)
Red lips and rosy cheeks
(เร้ด ลิพ แซน โรซี ชีก)
Say you’ll see me again
(เซย์ โยว ซี มี อะเกน)
Even if it’s just in your wildest dreams, oh, wildest dreams, oh, ah.
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิทซ จั๊สท ดิน ยัวร์ ไวลดฺเอส ดรีม , โอ้ , ไวลดฺเอส ดรีม , โอ้ , อา)

I said, “No one has to know what we do,”
(ไอ เซด , โน วัน แอส ทู โนว์ ว๊อท วี ดู ,)
His hands are in my hair, his clothes are in my room
(ฮีส แฮนด์ แซร์ อิน มาย แฮร์ , ฮีส โคลส แซร์ อิน มาย รูม)
And his voice is a familiar sound,
(แอนด์ ฮีส ว๊อยซ์ อีส ซา แฟมิ๊ลิอาร์ ซาวน์ด ,)
Nothing lasts forever but this is getting good now
(นอทติ้ง ล๊าสท ฟอเรฟเวอร์ บั๊ท ดิส ซิส เกทดิง กู๊ด นาว)

He’s so tall and handsome as hell
(ฮีส โซ ทอลล์ แอนด์ แฮ๊นซั่ม แอส เฮ็ลล)
He’s so bad but he does it so well
(ฮีส โซ แบ้ด บั๊ท ฮี ดาส อิท โซ เวลล)
And when we’ve had our very last kiss
(แอนด์ เว็น หวีบ แฮด เอ๊า เวรี่ ล๊าสท คิสส)
My last request is
(มาย ล๊าสท รีเควส อีส)

Say you’ll remember me standing in a nice dress,
(เซย์ โยว รีเม๊มเบ่อร์ มี สแทนด์ดิง อิน นา ไน๊ซ์ เดรส ,)
Staring at the sunset, babe
(สตาร์ลิง แงท เดอะ ซันเซท , เบ้บ)
Red lips and rosy cheeks
(เร้ด ลิพ แซน โรซี ชีก)
Say you’ll see me again
(เซย์ โยว ซี มี อะเกน)
Even if it’s just in your wildest dreams, oh, wildest dreams, oh, ah.
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิทซ จั๊สท ดิน ยัวร์ ไวลดฺเอส ดรีม , โอ้ , ไวลดฺเอส ดรีม , โอ้ , อา)
[adsense]
You see me in hindsight
(ยู ซี มี อิน ฮาดไซด์)
Tangled up with you all night
(แทงเกิล ดั๊พ วิธ ยู ออล ไน๊ท)
Burning it down
(เบริน์นิง อิท ดาวน์)
Someday when you leave me
(ซัมเดย์ เว็น ยู ลี๊ฝ มี)
I bet these memories
(ไอ เบ๊ท ดีซ เมมโมรีสฺ)
Follow you around
(ฟ๊อลโล่ว ยู อะราวนฺดฺ)

You’ll see me in hindsight
(โยว ซี มี อิน ฮาดไซด์)
Tangled up with you all night
(แทงเกิล ดั๊พ วิธ ยู ออล ไน๊ท)
Burning it down
(เบริน์นิง อิท ดาวน์)
Someday when you leave me
(ซัมเดย์ เว็น ยู ลี๊ฝ มี)
I bet these memories
(ไอ เบ๊ท ดีซ เมมโมรีสฺ)
Follow you around
(ฟ๊อลโล่ว ยู อะราวนฺดฺ)

Say you’ll remember me standing in a nice dress,
(เซย์ โยว รีเม๊มเบ่อร์ มี สแทนด์ดิง อิน นา ไน๊ซ์ เดรส ,)
Staring at the sunset, babe
(สตาร์ลิง แงท เดอะ ซันเซท , เบ้บ)
Red lips and rosy cheeks
(เร้ด ลิพ แซน โรซี ชีก)
Say you’ll see me again
(เซย์ โยว ซี มี อะเกน)
Even if it’s just pretend
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิทซ จั๊สท พรีเท็นด์)

Say you’ll remember me standing in a nice dress,
(เซย์ โยว รีเม๊มเบ่อร์ มี สแทนด์ดิง อิน นา ไน๊ซ์ เดรส ,)
Staring at the sunset, babe
(สตาร์ลิง แงท เดอะ ซันเซท , เบ้บ)
Red lips and rosy cheeks
(เร้ด ลิพ แซน โรซี ชีก)
Say you’ll see me again
(เซย์ โยว ซี มี อะเกน)
Even if it’s just in your [just pretend, just pretend] wildest dreams, oh, ah, in your wildest dreams, oh, ah
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิทซ จั๊สท ดิน ยัวร์ [ จั๊สท พรีเท็นด์ , จั๊สท พรีเท็นด์ ] ไวลดฺเอส ดรีม , โอ้ , อา , อิน ยัวร์ ไวลดฺเอส ดรีม , โอ้ , อา)
Even if it’s just in your wildest dreams, oh, ah, in your wildest dreams, ah, ah.
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิทซ จั๊สท ดิน ยัวร์ ไวลดฺเอส ดรีม , โอ้ , อา , อิน ยัวร์ ไวลดฺเอส ดรีม , อา , อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wildest Dreams คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น