เนื้อเพลง I’ve Been Thinking คำอ่านไทย Jennifer Lopez

All I need is a place to be
( ออล ไอ นีด อีส ซา พเลซ ทู บี)
And a way to feel
(แอ็นด อะ เว ทู ฟีล)
A space to figure out where I belong
(อะ ซเพซ ทู ฟีกยุร เอ้า ฮแว ไอ บิลอง)
A chance to know my thoughts
(อะ ชานซ ทู โน มาย ธอท)
And find a way to show
(แอ็นด ไฟนด อะ เว ทู โฌ)
What I feel…
(ว็อท ไอ ฟีล)
And If this is real…
(แอ็นด อิฟ ดีซ ซิส ริแอ็ล)
Yeah
(เย่)

Hook

(ฮุค)
Don’t wanna disappoint you
(ด้อนท์ วอนนา ดิแซ็พพอยนท ยู)
Don’t wanna let you down
(ด้อนท์ วอนนา เล็ท ยู เดาน)
Cause that’s the last thing I would do
(คอส แด๊ท เดอะ ลาซท ธิง ไอ เวิด ดู)
Im asking for you patience
(แอม อาคกิ้ง ฟอ ยู เพเฌ็นซ)
I realize I could loose you
(ไอ รีแอะไลส ไอ เคิด ลูซ ยู)
But lately I’ve been so confused
(บัท เลทลิ แอฝ บีน โซ ค็อนฟยูส)

Chorus
(โครัซ)
I’ve been thinkin’ [thinking]
(แอฝ บีน ติ้งกิน [ ติ้งกิง ])
You’ve been on my mind [on my mind]
(ยู๊ฟ บีน ออน มาย ไมนด [ ออน มาย ไมนด ])
So I’ve been praying [praying]
(โซ แอฝ บีน เพลยอิง [ เพลยอิง ])
To find a way that I [a way that I]
(ทู ไฟนด อะ เว แดท ไอ [ อะ เว แดท ไอ ])
Can be sure, the way that [the way that]
(แค็น บี ฌุร , เดอะ เว แดท [ เดอะ เว แดท ])
You’ve been sure with me [sure with me]
(ยู๊ฟ บีน ฌุร วิฑ มี [ ฌุร วิฑ มี ])
Don’t you want that for me
(ด้อนท์ ยู ว็อนท แดท ฟอ มี)

Wondering endlessly if this is right or wrong
(วันเดอะริง เอนเล็ซลิ อิฟ ดีซ ซิส ไรท ออ ร็อง)
Or if it’s just about me all along
(ออ อิฟ อิทซ จัซท อะเบาท มี ออล อะลอง)
All I need is time to search within my soul
(ออล ไอ นีด อีส ไทม ทู เซิช วิฑีน มาย โซล)
So I can share a deeper part of me…
(โซ ไอ แค็น แฌ อะ ดิพเพอพาท อ็อฝ มี)
Yeah
(เย่)

Hook
(ฮุค)

Chorus
(โครัซ)

Bridge
(บริจ)
Baby, what’s meant to be [what was meant to be]
(เบบิ , ว็อท เม็นท ทู บี [ ว็อท วอส เม็นท ทู บี ])
Will surely be [will surely be baby]
(วิล ฌูรลิ บี [ วิล ฌูรลิ บี เบบิ ])
If you love me baby you would understand
(อิฟ ยู ลัฝ มี เบบิ ยู เวิด อันเดิซแทนด)
But I can’t give you anything [can’t give you anything]
(บัท ไอ แค็นท กิฝ ยู เอนอิธิง [ แค็นท กิฝ ยู เอนอิธิง ])
If I don’t have myself to give [if I don’t have myself to give]
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ แฮ็ฝ ไมเซลฟ ทู กิฝ [ อิฟ ฟาย ด้อนท์ แฮ็ฝ ไมเซลฟ ทู กิฝ ])
And it’s killing me inside…
(แอ็นด อิทซ คีลลิง มี อีนไซด)

Chorus x2
(โครัซ x2)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ve Been Thinking คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น