เนื้อเพลง Who’s David คำอ่านไทย Busted

You’ve always been this way since high school
( ยู๊ฟ ออลเว บีน ดีซ เว ซินซ ไฮ ซคูล)
Flirtatious and quite loud
(ฟเลอเทฌัซ แซน คไวท เลาด)
I find your sense of humour spiteful
(ไอ ไฟนด ยุร เซ็นซ อ็อฝ ฮยูเมอะ ซไพทฟุล)
It shouldn’t make you proud
(อิท ชูดดึ่น เมค ยู พเราด)
And I know your pretty face gets far with guys
(แอ็นด ดาย โน ยุร พรีททิ เฟซ เก็ท ฟา วิฑ ไก)
But your make-up ain’t good enough to hide the lies
(บัท ยุร เมค อัพ เอน เกิด อินัฟ ทู ไฮด เดอะ ไล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

Are you sure that you’re mine
(อาร์ ยู ฌุร แดท ยัวร์ ไมน)
Aren’t you dating other guys
(อเร้น ยู เดทดิง อัฑเออะ ไก)
You’re so cheap
(ยัวร์ โซ ชีพ)
And I’m not blind
(แอ็นด แอม น็อท บไลนด)
You’re not worthy of my time
(ยัวร์ น็อท เวอฑิ อ็อฝ มาย ไทม)
Somebody saw, you sleep around the town
(ซัมบอดี้ ซอ , ยู ซลีพ อะเรานด เดอะ ทาวน์)
And I’ve got proof because the word’s going around
(แอ็นด แอฝ ก็อท พรูฟ บิคอส เดอะ เวิด โกอิ้ง อะเรานด)

[Don’t know you]
([ ด้อนท์ โน ยู ])
You left your phone so I invaded
(ยู เล็ฟท ยุร โฟน โซ ไอ อินเฝด)
I hated what I saw
(ไอ แฮ็ท ว็อท ไอ ซอ)
You stupid lying b*tch who’s David?
(ยู ซทยูทิด ลายยิง บี *tch ฮู เดหวิด)
Some guy who lives next door
(ซัม ไก ฮู ไลฝ เน็คซท โด)
So go live in the house of David if you like
(โซ โก ไลฝ อิน เดอะ เฮาซ อ็อฝ เดหวิด อิฟ ยู ไลค)
But be sure he don’t know Peter John and Mike
(บัท บี ฌุร ฮี ด้อนท์ โน พีเทอะ จอน แอ็นด ไมค)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

Are you sure that you’re mine
(อาร์ ยู ฌุร แดท ยัวร์ ไมน)
Aren’t you dating other guys
(อเร้น ยู เดทดิง อัฑเออะ ไก)
You’re so cheap
(ยัวร์ โซ ชีพ)
And I’m not blind
(แอ็นด แอม น็อท บไลนด)
You’re not worthy of my time
(ยัวร์ น็อท เวอฑิ อ็อฝ มาย ไทม)
Somebody saw, you sleep around the town
(ซัมบอดี้ ซอ , ยู ซลีพ อะเรานด เดอะ ทาวน์)
And I’ve got proof because the word’s going around
(แอ็นด แอฝ ก็อท พรูฟ บิคอส เดอะ เวิด โกอิ้ง อะเรานด)

Don’t know you
(ด้อนท์ โน ยู)
Do do do do woah
(ดู ดู ดู ดู ว้าว)
And I know that you try to break me into pieces
(แอ็นด ดาย โน แดท ยู ทไร ทู บเรค มี อีนทุ พีซ)
And I know that you lie but you can’t hurt me now
(แอ็นด ดาย โน แดท ยู ไล บัท ยู แค็นท เฮิท มี เนา)

I’m over you
(แอม โอเฝอะ ยู)
Do do do do woah
(ดู ดู ดู ดู ว้าว)
It’s so like you
(อิทซ โซ ไลค ยู)
Do do do do woah
(ดู ดู ดู ดู ว้าว)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

Are you sure that you’re mine
(อาร์ ยู ฌุร แดท ยัวร์ ไมน)
Aren’t you dating other guys
(อเร้น ยู เดทดิง อัฑเออะ ไก)
You’re so cheap
(ยัวร์ โซ ชีพ)
And I’m not blind
(แอ็นด แอม น็อท บไลนด)
Your not worthy of my time
(ยุร น็อท เวอฑิ อ็อฝ มาย ไทม)
Somebody saw, you sleep around the town
(ซัมบอดี้ ซอ , ยู ซลีพ อะเรานด เดอะ ทาวน์)
And I’ve got proof because the word’s going around [words going around]
(แอ็นด แอฝ ก็อท พรูฟ บิคอส เดอะ เวิด โกอิ้ง อะเรานด [ เวิด โกอิ้ง อะเรานด ])

Don’t know you
(ด้อนท์ โน ยู)
Do do do woah
(ดู ดู ดู ว้าว)
Don’t like you
(ด้อนท์ ไลค ยู)
Do do do woah
(ดู ดู ดู ว้าว)
Don’t know you
(ด้อนท์ โน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who’s David คำอ่านไทย Busted

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น