เนื้อเพลง Soup คำอ่านไทย Blind Melon

The clothesline of cold eyes
( เดอะ โค๊ทสลาย อ็อฝ โคลด ไอ)
is washing away the face before
(อีส ว็อฌนิ่ง อะเว เดอะ เฟซ บิโฟ)
Now tell me what’s wrong you see everyone’s gone
(เนา เท็ล มี ว็อท ร็อง ยู ซี เอ๊วี่วัน กอน)
You gotta do your best to decorate this dying’ day
(ยู กอททะ ดู ยุร เบ็ซท ทู เดคโอะเรท ดีซ ไดอิง เด)
This dying’ day
(ดีซ ไดอิง เด)
All over a bowl of bitter beans
(ออล โอเฝอะ รา โบล อ็อฝ บีทเทอะ บีน)
All over a bowl of bitter beans
(ออล โอเฝอะ รา โบล อ็อฝ บีทเทอะ บีน)

And outside way, way up high I got a quarter moon mist
(แอ็นด เอาทไซด เว , เว อัพ ไฮ ไอ ก็อท ดา ควอเทอะ มูน มิซท)
hanging’ over me
(แฮงอิง โอเฝอะ มี)
And now, I want that rocking chair outta there
(แอ็นด เนา , ไอ ว็อนท แดท รอคกิง แช เอ๊าตา แดร์)
Cause he’s no longer living here
(คอส อีส โน ลองเงอ ลีฝอิง เฮียร)
It’s no longer needed here
(อิทซ โน ลองเงอ นีด เฮียร)

All over a bowl of bitter beans
(ออล โอเฝอะ รา โบล อ็อฝ บีทเทอะ บีน)
All over a bowl of bitter beans
(ออล โอเฝอะ รา โบล อ็อฝ บีทเทอะ บีน)

And I got a corner store and that’s all the more
(แอ็นด ดาย ก็อท ดา คอเนอะ ซโท แอ็นด แด๊ท ซอร์ เดอะ โม)
For me to praise upon the holidays
(ฟอ มี ทู พเรส อุพอน เดอะ ฮอลอิเด)
And now I’ll close my eyes really, really tight
(แอ็นด เนา แอล คโลส มาย ไอ ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ ไทท)
and make you all go away,
(แอ็นด เมค ยู ออล โก อะเว ,)
I’ll make you all go all go away
(แอล เมค ยู ออล โก ออล โก อะเว)

And I’ll pull the trigger and make it all go away
(แอ็นด แอล พุล เดอะ ทรีกเกอะ แอ็นด เมค อิท ดอร์ โก อะเว)
And I’ll make it all go away, I’ll make it all go away
(แอ็นด แอล เมค อิท ดอร์ โก อะเว , แอล เมค อิท ดอร์ โก อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Soup คำอ่านไทย Blind Melon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น