เนื้อเพลง Gimme Some Lovin’ คำอ่านไทย Steve Winwood

Us version:
( อัซ เฝอฉัน :)

Well, my temperature’s rising and my feet hit the floor
(เว็ล , มาย เทมเพอะระเชอะ ไรสอิง แอ็นด มาย ฟีท ฮิท เดอะ ฟโล)
Twenty people knocking ’cause they’re wanting some more
(ทเวนทิ พี๊เพิ่ล นอคกิง คอส เดรว วอนทิง ซัม โม)
Let me in, baby, I don’t know what you’ve got
(เล็ท มี อิน , เบบิ , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู๊ฟ ก็อท)
But you’d better take it easy, ’cause this place is hot
(บัท ยูต เบทเทอะ เทค อิท อีสอิ , คอส ดีซ พเลซ อีส ฮ็อท)

[chorus]
([ โครัซ ])

So glad we made it, so glad we made it
(โซ กแล็ด วี เมด อิท , โซ กแล็ด วี เมด อิท)
You got to gimme some lovin’, gimme some lovin’
(ยู ก็อท ทู กีมมิ ซัม ลัฝวิน , กีมมิ ซัม ลัฝวิน)
Gimme some lovin’ every day
(กีมมิ ซัม ลัฝวิน เอฝริ เด)

Well, I feel so good, everything is sounding hot
(เว็ล , ไอ ฟีล โซ เกิด , เอ๊วี่ติง อีส เซานดิง ฮ็อท)
Better take it easy, ’cause the place is on fire
(เบทเทอะ เทค อิท อีสอิ , คอส เดอะ พเลซ อีส ออน ไฟร)
Been a hard day and I don’t know what to do
(บีน อะ ฮาด เด แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
Wait a minute, baby, it could happen to you
(เวท ดา มินยูท , เบบิ , อิท เคิด แฮพเพ็น ทู ยู)

[chorus]
([ โครัซ ])

Well, I feel so good, everybody’s getting higher
(เว็ล , ไอ ฟีล โซ เกิด , เอวี่บอดี้ เกดดดิ้ง ไฮเออะ)
Better take it easy, ’cause the place is on fire
(เบทเทอะ เทค อิท อีสอิ , คอส เดอะ พเลซ อีส ออน ไฟร)
Been a hard day, nothing went too good
(บีน อะ ฮาด เด , นัธอิง เว็นท ทู เกิด)
Now I’m gonna relax, honey, everybody should
(เนา แอม กอนนะ ริแลคซ , ฮันอิ , เอวี่บอดี้ เชิด)

[chorus]
([ โครัซ ])

The eight gigs a week [uk] version:
(ดิ เอท กิก ซา วีค [ uk ] เฝอฉัน :)

Hey!
(เฮ !)
Well my temperature’s rising and my feet left the floor
(เว็ล มาย เทมเพอะระเชอะ ไรสอิง แอ็นด มาย ฟีท เล็ฟท เดอะ ฟโล)
Crazy people knockin’ ’cos they’re wanting some more
(คเรสิ พี๊เพิ่ล นอคคินคอซ เดรว วอนทิง ซัม โม)
Let me in baby, I don’t know what you’ve got
(เล็ท มี อิน เบบิ , ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู๊ฟ ก็อท)
But you’d better take it easy, this place is hot
(บัท ยูต เบทเทอะ เทค อิท อีสอิ , ดีซ พเลซ อีส ฮ็อท)

And I’m so glad we made it, so glad we made it
(แอ็นด แอม โซ กแล็ด วี เมด อิท , โซ กแล็ด วี เมด อิท)
I want you gimme some a-lovin’, gimme some a-lovin’
(ไอ ว็อนท ยู กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน , กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน)
Gimme some a-lovin’ every day
(กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน เอฝริ เด)

Hey!
(เฮ !)
Well my head’s exploding and I’m floating to sound
(เว็ล มาย เฮ็ด เอ๊กโพรดิง แอ็นด แอม ฟโลทอิง ทู เซานด)
Too much is happening ’cos you’re around
(ทู มัช อีส แฮพเพะนิง คอซ ยัวร์ อะเรานด)
It’s been a hard day and nothing went too good
(อิทซ บีน อะ ฮาด เด แอ็นด นัธอิง เว็นท ทู เกิด)
I’m gonna relax like everybody should
(แอม กอนนะ ริแลคซ ไลค เอวี่บอดี้ เชิด)

And I’m so glad we made it, so glad we made it
(แอ็นด แอม โซ กแล็ด วี เมด อิท , โซ กแล็ด วี เมด อิท)
I want you gimme some a-lovin’, gimme some a-lovin’
(ไอ ว็อนท ยู กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน , กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน)
Gimme some a-lovin’ every day
(กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน เอฝริ เด)

Hey!
(เฮ !)
Well I feel so good, everything is getting hot
(เว็ล ไอ ฟีล โซ เกิด , เอ๊วี่ติง อีส เกดดดิ้ง ฮ็อท)
You’d better take some time off ’cos the place is on fire
(ยูต เบทเทอะ เทค ซัม ไทม ออฟฟ คอซ เดอะ พเลซ อีส ออน ไฟร)
Better start baby ’cos I have so much to do
(เบทเทอะ ซทาท เบบิ คอซ ซาย แฮ็ฝ โซ มัช ทู ดู)
We made it baby and it happened to you
(วี เมด อิท เบบิ แอ็นด ดิท แฮพเพ็น ทู ยู)

And I’m so glad we made it, so glad we made it
(แอ็นด แอม โซ กแล็ด วี เมด อิท , โซ กแล็ด วี เมด อิท)
Right now! [gimme some a-lovin’]
(ไรท เนา ! [ กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน ])
Every day [gimme some a-lovin’]
(เอฝริ เด [ กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน ])
Every night [gimme some a-lovin’]
(เอฝริ ไนท [ กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน ])
Oo oo [gimme some a-lovin’]
(โอโอ โอโอ [ กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน ])
Gimme some a-lovin’ every day [gimme some a-lovin’]
(กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน เอฝริ เด [ กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน ])
Hey baby [gimme some a-lovin’]
(เฮ เบบิ [ กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน ])
Oo oo [gimme some a-lovin’]
(โอโอ โอโอ [ กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน ])
Every day [gimme some a-lovin’]
(เอฝริ เด [ กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน ])
Gimme your loving baby [gimme some a-lovin’]
(กีมมิ ยุร ลัฝอิง เบบิ [ กีมมิ ซัม อะ ลัฝวิน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gimme Some Lovin’ คำอ่านไทย Steve Winwood

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น