เนื้อเพลง Yearbook คำอ่านไทย Hanson

Dear Amy See You In September
( เดีย อมี ซี ยู อิน เซ็พเทมเบอะ)
Hope That You Remember Me Next Year
(โฮพ แดท ยู ริเมมเบอะ มี เน็คซท เยีย)
Hey Jamie You’ve Been A Great Friend To Me
(เฮ เจมี่ ยู๊ฟ บีน อะ กเรท ฟเร็นด ทู มี)
I Hope That I’ll Still See You Around Here
(ไอ โฮพ แดท แอล ซทิล ซี ยู อะเรานด เฮียร)
’cause I’m Looking Through The Yearbook Then I Find That Empty Space
(คอส แอม ลุคอิง ธรู เดอะ Yearbook เด็น นาย ไฟนด แดท เอมทิ ซเพซ)
There’s A Name Without A Picture But I Can’t Forget His Face
(แดร์ ซา เนม วิเฑาท ดา พีคเชอะ บัท ไอ แค็นท เฟาะเกท ฮิส เฟซ)

Tell Me Where Did He Go I Want To Know
(เท็ล มี ฮแว ดิด ฮี โก ไอ ว็อนท ทู โน)
Where Did Johnny Go
(ฮแว ดิด จอนนิ โก)
It Says Picture Unavailable Right Here
(อิท เซ พีคเชอะ อันนาเว๊ลาเบิล ไรท เฮียร)
More Than Sad It Makes Me Mad To Know Somebody
(โม แฑ็น แซ็ด ดิท เมค มี แม็ด ทู โน ซัมบอดี้)
Knows
(โน)
There’s A Lying In Your Silence Tell Me Where Did
(แดร์ ซา ลายยิง อิน ยุร ไซเล็นซ เท็ล มี ฮแว ดิด)
Johnny Go
(จอนนิ โก)

Poor Katie She Won’t Even Speak His Name
(พูร Katie ชี ว็อนท อีเฝ็น ซพีค ฮิส เนม)
None Of Us Will Ever Be The Same
(นัน อ็อฝ อัซ วิล เอฝเออะ บี เดอะ เซม)
It’s Quiet In The Halls But I Hear Echoing Off The Walls
(อิทซ คไวเอ็ท อิน เดอะ ฮอล บัท ไอ เฮีย แอคโคลิง ออฟฟ เดอะ วอล)
The Rumors Of Johnny’s Mystery
(เดอะ รูเมอะ อ็อฝ จอนนิ มีซเทอะริ)
’cause I’m Looking Through The Yearbook Then I Find That Empty Space
(คอส แอม ลุคอิง ธรู เดอะ Yearbook เด็น นาย ไฟนด แดท เอมทิ ซเพซ)
No He Never Wrote Me Nothing But I Can’t Forget His Face
(โน ฮี เนฝเวอะ โรท มี นัธอิง บัท ไอ แค็นท เฟาะเกท ฮิส เฟซ)

Repeat Chorus
(ริพีท โครัซ)

Ohhh There’s A Lying In Your Silence Tell Me Where Did Johnny Go
(โอ้ แดร์ ซา ลายยิง อิน ยุร ไซเล็นซ เท็ล มี ฮแว ดิด จอนนิ โก)
Ohhh There’s A Lying In Your Silence Tell Me Where Did Johnny Go
(โอ้ แดร์ ซา ลายยิง อิน ยุร ไซเล็นซ เท็ล มี ฮแว ดิด จอนนิ โก)
Sometimes I Think I Hear Him Calling Out My Name
(ซัมไทม์ ซาย ธิงค ไอ เฮีย ฮิม คอลลิง เอ้า มาย เนม)
Sometimes I Wonder If Maybe We’re To Blame
(ซัมไทม์ ซาย วันเดอะ อิฟ เมบี เวีย ทู บเลม)
It’s Been A Year Now And A Lot Of Things Have Changed
(อิทซ บีน อะ เยีย เนา แอ็นด อะ ล็อท อ็อฝ ธิง แฮ็ฝ เชนจ)
But I Keep Thinking About Johnny I Keep Turning To That Page
(บัท ไอ คีพ ติ้งกิง อะเบาท จอนนิ ไอ คีพ เทินนิง ทู แดท เพจ)
Where Did He Go I Want To Know Where Did He Go I Want To Know
(ฮแว ดิด ฮี โก ไอ ว็อนท ทู โน ฮแว ดิด ฮี โก ไอ ว็อนท ทู โน)
Ohhh There’s A Lying In Your Silence Tell Me Where Did Johnny Go
(โอ้ แดร์ ซา ลายยิง อิน ยุร ไซเล็นซ เท็ล มี ฮแว ดิด จอนนิ โก)
Ohhh There’s A Lying In Your Silence Tell Me Where Did Johnny Go
(โอ้ แดร์ ซา ลายยิง อิน ยุร ไซเล็นซ เท็ล มี ฮแว ดิด จอนนิ โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yearbook คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น