เนื้อเพลง Here We Go คำอ่านไทย N’Sync

Here we go one more time
( เฮียร วี โก วัน โม ไทม)
Everybody’s feeling fine
(เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไฟน)
Here we go now
(เฮียร วี โก เนา)
Yes, yes, yes, here we go
(เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เฮียร วี โก)
‘N Sync has got the flow
(เอ็น ซิงค แฮ็ส ก็อท เดอะ ฟโล)
Bounce your head to the beat
(เบานซ ยุร เฮ็ด ทู เดอะ บีท)
We’ve got everything you need
(หวีบ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นีด)
Here we go now
(เฮียร วี โก เนา)
Yes, yes, yes here we go
(เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ เฮียร วี โก)
‘N Sync has got the flow
(เอ็น ซิงค แฮ็ส ก็อท เดอะ ฟโล)
Here we go just one more time
(เฮียร วี โก จัซท วัน โม ไทม)
And everybody’s feeling fine
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไฟน)
Here we go now [here we go, yeah]
(เฮียร วี โก เนา [ เฮียร วี โก , เย่ ])
If you want to party with us
(อิฟ ยู ว็อนท ทู พาทิ วิฑ อัซ)
Just feel free and feel the rhythm
(จัซท ฟีล ฟรี แอ็นด ฟีล เดอะ ริธึ่ม)
Here we go now [here we go]
(เฮียร วี โก เนา [ เฮียร วี โก ])

You know the party’s here
(ยู โน เดอะ พาทิ เฮียร)
Sing-a-long and have no fear
(ซิง อะ ล็อง แอ็นด แฮ็ฝ โน เฟีย)
‘N Sync is here to make you people scream
(เอ็น ซิงค อีส เฮียร ทู เมค ยู พี๊เพิ่ล ซครีม)
Now is the time for us to reunite
(เนา อีส เดอะ ไทม ฟอ อัซ ทู รียุไนท)
Come on party people
(คัมมอน พาทิ พี๊เพิ่ล)
There’s a party going on tonight
(แดร์ ซา พาทิ โกอิ้ง ออน ทุไนท)
Tonight is the night everything’s gonna be alright
(ทุไนท อีส เดอะ ไนท เอ๊วี่ติง กอนนะ บี ออลไร๊ท)
Just get up, feel the flow and here we go!
(จัซท เก็ท อัพ , ฟีล เดอะ ฟโล แอ็นด เฮียร วี โก !)

Here we go one more time
(เฮียร วี โก วัน โม ไทม)
Everybody’s feeling fine
(เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไฟน)
Here we go now
(เฮียร วี โก เนา)
Yes, yes, yes, here we go
(เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เฮียร วี โก)
‘N Sync has got the flow
(เอ็น ซิงค แฮ็ส ก็อท เดอะ ฟโล)
Bounce your head to the beat
(เบานซ ยุร เฮ็ด ทู เดอะ บีท)
We’ve got everything you need
(หวีบ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นีด)
Here we go now
(เฮียร วี โก เนา)
Yes, yes, yes here we go
(เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ เฮียร วี โก)
‘N Sync has got the flow
(เอ็น ซิงค แฮ็ส ก็อท เดอะ ฟโล)
Here we go just one more time
(เฮียร วี โก จัซท วัน โม ไทม)
And everybody’s feeling fine
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไฟน)
Here we go now [here we go, yeah]
(เฮียร วี โก เนา [ เฮียร วี โก , เย่ ])
If you want to party with us
(อิฟ ยู ว็อนท ทู พาทิ วิฑ อัซ)
Just feel free and feel the rhythm
(จัซท ฟีล ฟรี แอ็นด ฟีล เดอะ ริธึ่ม)
Here we go now [here we go]
(เฮียร วี โก เนา [ เฮียร วี โก ])

Let’s sing it one more time
(เล็ท ซิง อิท วัน โม ไทม)
Everybody’s feeling fine
(เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไฟน)
We got the skills to keep this party pumpin’ baby
(วี ก็อท เดอะ ซคิล ทู คีพ ดีซ พาทิ พัมปิน เบบิ)
Keep dancin’ all night long,
(คีพ แดนซิน ออล ไนท ล็อง ,)
Until the break of dawn
(อันทีล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)
Come on party people,
(คัมมอน พาทิ พี๊เพิ่ล ,)
There’s a party goin’ on tonight
(แดร์ ซา พาทิ โกอิน ออน ทุไนท)
[Everything is gonna be alright]
([ เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี ออลไร๊ท ])
Just get up, feel the flow and here we go
(จัซท เก็ท อัพ , ฟีล เดอะ ฟโล แอ็นด เฮียร วี โก)

Here we go one more time
(เฮียร วี โก วัน โม ไทม)
Everybody’s feeling fine
(เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไฟน)
Here we go now
(เฮียร วี โก เนา)
Yes, yes, yes, here we go
(เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เฮียร วี โก)
‘N Sync has got the flow
(เอ็น ซิงค แฮ็ส ก็อท เดอะ ฟโล)
Bounce your head to the beat
(เบานซ ยุร เฮ็ด ทู เดอะ บีท)
We’ve got everything you need
(หวีบ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นีด)
Here we go now
(เฮียร วี โก เนา)
Yes, yes, yes here we go
(เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ เฮียร วี โก)
‘N Sync has got the flow
(เอ็น ซิงค แฮ็ส ก็อท เดอะ ฟโล)
Here we go just one more time
(เฮียร วี โก จัซท วัน โม ไทม)
And everybody’s feeling fine
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไฟน)
Here we go now [here we go, yeah]
(เฮียร วี โก เนา [ เฮียร วี โก , เย่ ])
If you want to party with us
(อิฟ ยู ว็อนท ทู พาทิ วิฑ อัซ)
Just feel free and feel the rhythm
(จัซท ฟีล ฟรี แอ็นด ฟีล เดอะ ริธึ่ม)
Here we go now [here we go]
(เฮียร วี โก เนา [ เฮียร วี โก ])

[Set it here we go now]…
([ เซ็ท ดิธ เฮียร วี โก เนา ])
Keep dancin’ all night long yeah
(คีพ แดนซิน ออล ไนท ล็อง เย่)
Break of dawn
(บเรค อ็อฝ ดอน)
Gotta do what you feel do what you like [yeah]
(กอททะ ดู ว็อท ยู ฟีล ดู ว็อท ยู ไลค [ เย่ ])
Keep dancin’ all night long come on
(คีพ แดนซิน ออล ไนท ล็อง คัมมอน)
And keep on dancin’ until dawn
(แอ็นด คีพ ออน แดนซิน อันทีล ดอน)
Break of dawn
(บเรค อ็อฝ ดอน)
Here we go, here we go
(เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)

Here we go one more time
(เฮียร วี โก วัน โม ไทม)
Everybody’s feeling fine
(เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไฟน)
Here we go now
(เฮียร วี โก เนา)
Yes, yes, yes, here we go
(เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ , เฮียร วี โก)
‘N Sync has got the flow
(เอ็น ซิงค แฮ็ส ก็อท เดอะ ฟโล)
Bounce your head to the beat
(เบานซ ยุร เฮ็ด ทู เดอะ บีท)
We’ve got everything you need
(หวีบ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นีด)
Here we go now
(เฮียร วี โก เนา)
Yes, yes, yes here we go
(เย็ซ , เย็ซ , เย็ซ เฮียร วี โก)
‘N Sync has got the flow
(เอ็น ซิงค แฮ็ส ก็อท เดอะ ฟโล)
Here we go just one more time
(เฮียร วี โก จัซท วัน โม ไทม)
And everybody’s feeling fine
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ฟีลอิง ไฟน)
Here we go now [here we go, yeah]
(เฮียร วี โก เนา [ เฮียร วี โก , เย่ ])
If you want to party with us
(อิฟ ยู ว็อนท ทู พาทิ วิฑ อัซ)
Just feel free and feel the rhythm
(จัซท ฟีล ฟรี แอ็นด ฟีล เดอะ ริธึ่ม)
Here we go now [here we go]
(เฮียร วี โก เนา [ เฮียร วี โก ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here We Go คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น