เนื้อเพลง You Are In Love คำอ่านไทย Taylor Swift

One look, dark room
(วัน ลุ๊ค , ด๊าร์ค รูม)
Meant just for you
(เมลน จั๊สท ฟอร์ ยู)
Time moved too fast
(ไทม์ มู๊ฝ ทู ฟาสท)
You play it back
(ยู เพลย์ อิท แบ็ค)
Buttons on a coat
(บั๊ทท่อน ซอน อะ โค๊ท)
Lighthearted joke
(ไลท์เทอวเดด โจ้ก)
No proof, not much
(โน พรู๊พ , นอท มัช)
But you saw enough
(บั๊ท ยู ซอว์ อีน๊าฟ)
Small talk, he drives
(สมอลล์ ท๊อล์ค , ฮี ไดร๊ฝ)
Coffee at midnight
(คีอฟฟี่ แอ็ท มิดไนท์)
The light reflects
(เดอะ ไล๊ท รีเฟล็คท)
The chain on your neck
(เดอะ เชน ออน ยัวร์ เน็ค)
He says look up
(ฮี เซย์ ลุ๊ค กั๊พ)
And your shoulders brush
(แอนด์ ยัวร์ โช๊ลเด้อร์ บรัช)
No proof, one touch
(โน พรู๊พ , วัน ทั๊ช)
You felt enough
(ยู เฟว อีน๊าฟ)

You can hear it in the silence, silence
(ยู แคน เฮียร ริท อิน เดอะ ไซเรน , ไซเรน)
You can feel it on the way home, way home
(ยู แคน ฟีล อิท ออน เดอะ เวย์ โฮม , เวย์ โฮม)
You can see it with the lights out, lights out
(ยู แคน ซี อิท วิธ เดอะ ไล๊ท เอ๊าท , ไล๊ท เอ๊าท)
You are in love, true love
(ยู อาร์ อิน เลิฟ , ทรู เลิฟ)
You are in love
(ยู อาร์ อิน เลิฟ)

Morning, his place
(มอร์นิง , ฮีส เพลส)
Burn toast, Sunday
(เบิร์น โท๊สท , ซันเด)
You keep his shirt
(ยู คี๊พ ฮีส เชิ๊ร์ท)
He keeps his word
(ฮี คี๊พ ฮีส เวิร์ด)
And for once you let go
(แอนด์ ฟอร์ วั๊นซ ยู เล็ท โก)
Of your fears and your ghosts
(ออฟ ยัวร์ เฟียร์ แซน ยัวร์ โก๊สท)
One step, not much
(วัน สเท็พ , นอท มัช)
But it said enough
(บั๊ท ดิท เซด อีน๊าฟ)
You kiss on sidewalks
(ยู คิสส ซอน ไซด์ว๊อก)
You fight and you talk
(ยู ไฟ้ท แอนด์ ยู ท๊อล์ค)
One night he wakes
(วัน ไน๊ท ฮี เว้ค)
Strange look on his face
(สเทร๊งจ ลุ๊ค กอน ฮีส เฟซ)
[adsense]
Pauses, then says
(พ๊อส , เด็น เซย์)
You’re my best friend
(ยัวร์ มาย เบ๊สท์ เฟรน)
And you knew what it was
(แอนด์ ยู นิว ว๊อท ดิท วอส)
He is in love
(ฮี อีส ซิน เลิฟ)

You can hear it in the silence, silence
(ยู แคน เฮียร ริท อิน เดอะ ไซเรน , ไซเรน)
You can feel it on the way home, way home
(ยู แคน ฟีล อิท ออน เดอะ เวย์ โฮม , เวย์ โฮม)
You can see it with the lights out, lights out
(ยู แคน ซี อิท วิธ เดอะ ไล๊ท เอ๊าท , ไล๊ท เอ๊าท)
You are in love, true love
(ยู อาร์ อิน เลิฟ , ทรู เลิฟ)

And so it goes
(แอนด์ โซ อิท โกซ)
You two are dancing in a snow globe round and round
(ยู ทู อาร์ แดนซิง อิน นา สโนว์ โกล๊บ ราวนด แดน ราวนด)
And he keeps the picture of you in his office downtown
(แอนด์ ฮี คี๊พ เดอะ พิ๊คเจ้อร์ ออฟ ยู อิน ฮีส อ๊อฟฟิซ ดาวน์ทาวน์)
And you understand now why they lost their minds and fought the wars
(แอนด์ ยู อั๊นเด้อรสแทนด นาว วาย เดย์ โลด แดร์ ไมนด์ แซน ฟอด เดอะ วอร์)
And why I’ve spent my whole life trying to put it into words
(แอนด์ วาย แอบ สเปนท์ มาย โฮล ไล๊ฟ ทรายอิง ทู พุท ดิท อิ๊นทู เวิร์ด)

‘Cause you can hear it in the silence
(ค๊อส ยู แคน เฮียร ริท อิน เดอะ ไซเรน)
You can feel it on the way home
(ยู แคน ฟีล อิท ออน เดอะ เวย์ โฮม)
You can see it with the lights out
(ยู แคน ซี อิท วิธ เดอะ ไล๊ท เอ๊าท)
You are in love, true love
(ยู อาร์ อิน เลิฟ , ทรู เลิฟ)
You’re in love
(ยัวร์ อิน เลิฟ)

You can hear it in the silence, silence
(ยู แคน เฮียร ริท อิน เดอะ ไซเรน , ไซเรน)
You can feel it on the way home, way home
(ยู แคน ฟีล อิท ออน เดอะ เวย์ โฮม , เวย์ โฮม)
You can see it with the lights out, lights out
(ยู แคน ซี อิท วิธ เดอะ ไล๊ท เอ๊าท , ไล๊ท เอ๊าท)
You are in love, true love
(ยู อาร์ อิน เลิฟ , ทรู เลิฟ)
You’re in love
(ยัวร์ อิน เลิฟ)

You can hear it in the silence, silence
(ยู แคน เฮียร ริท อิน เดอะ ไซเรน , ไซเรน)
You can feel it on the way home, way home
(ยู แคน ฟีล อิท ออน เดอะ เวย์ โฮม , เวย์ โฮม)
You can see it with the lights out, lights out
(ยู แคน ซี อิท วิธ เดอะ ไล๊ท เอ๊าท , ไล๊ท เอ๊าท)
You are in love, true love
(ยู อาร์ อิน เลิฟ , ทรู เลิฟ)
You’re in love
(ยัวร์ อิน เลิฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are In Love คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น