เนื้อเพลง Only the Strong Survive คำอ่านไทย Elvis Presley

I remember my first love affair
( ไอ ริเมมเบอะ มาย เฟิซท ลัฝ แอ็ฟแฟ)
Somehow or another the whole darn thing went wrong
(ซัมฮาว ออ แอะนัธเออะ เดอะ โฮล ดาน ธิง เว็นท ร็อง)
My mamma had some great advice
(มาย มะมา แฮ็ด ซัม กเรท แอ็ดไฝซ)
So I thought I’d put it into words of this song
(โซ ไอ ธอท อาย พัท ดิธ อีนทุ เวิด อ็อฝ ดีซ ซ็อง)
I can still hear her sayin’ it
(ไอ แค็น ซทิล เฮีย เฮอ เซย์อิน หนิด)

Boy, Oh, I see you’re sittin’ out there all alone
(บอย , โอ , ไอ ซี ยัวร์ ซิทดิน เอ้า แดร์ ออล อะโลน)
Cryin’ your eyes out ‘cos the woman that you love has gone
(คายอิน ยุร ไอ เอ้า คอซ เดอะ วูมเอิน แดท ยู ลัฝ แฮ็ส กอน)
Oh, there’s gonna be, there’s gonna be a whole lot of trouble in your life
(โอ , แดร์ กอนนะ บี , แดร์ กอนนะ บี อะ โฮล ล็อท อ็อฝ ทรั๊บเบิ้ล อิน ยุร ไลฟ)
Oh, so listen to me get up off your knees ‘cos only the strong survive
(โอ , โซ ลิ๊สซึ่น ทู มี เก็ท อัพ ออฟฟ ยุร นี คอซ โอ๊นลี่ เดอะ ซทร็อง เซอะไฝฝ)
That’s what she said, only the strong survive
(แด๊ท ว็อท ชี เซ็ด , โอ๊นลี่ เดอะ ซทร็อง เซอะไฝฝ)
Only the strong survive,
(โอ๊นลี่ เดอะ ซทร็อง เซอะไฝฝ ,)
Oh you’ve got to be strong, you’d better hold on
(โอ ยู๊ฟ ก็อท ทู บี ซทร็อง , ยูต เบทเทอะ โฮลด ออน)
Don’t go all around with your head hung down
(ด้อนท์ โก ออล อะเรานด วิฑ ยุร เฮ็ด ฮัง เดาน)
Well I wouldn’t let that little girl
(เว็ล ไอ วูดดึ่น เล็ท แดท ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
No, I wouldn’t let her know that she made me feel like a clown
(โน , ไอ วูดดึ่น เล็ท เฮอ โน แดท ชี เมด มี ฟีล ไลค เก คเลาน)
There’s a whole lot a girls lookin’ for a good man like you
(แดร์ ซา โฮล ล็อท ดา เกิล ลุคกิน ฟอ รา เกิด แม็น ไลค ยู)
Oh but you’ll never meet ’em if you give up now and say that your life is through
(โอ บัท โยว เนฝเวอะ มีท เอ็ม อิฟ ยู กิฝ อัพ เนา แอ็นด เซ แดท ยุร ไลฟ อีส ธรู)
Yes she said: Only the strong survive, only the strong survive,
(เย็ซ ชี เซ็ด : โอ๊นลี่ เดอะ ซทร็อง เซอะไฝฝ , โอ๊นลี่ เดอะ ซทร็อง เซอะไฝฝ ,)
You’ve got to be a man, you’ve got to take a stand
(ยู๊ฟ ก็อท ทู บี อะ แม็น , ยู๊ฟ ก็อท ทู เทค เก ซแท็นด)

Only the strong survive, only the strong survive,
(โอ๊นลี่ เดอะ ซทร็อง เซอะไฝฝ , โอ๊นลี่ เดอะ ซทร็อง เซอะไฝฝ ,)
Oh, you’ve got to be strong, you’d better hold on
(โอ , ยู๊ฟ ก็อท ทู บี ซทร็อง , ยูต เบทเทอะ โฮลด ออน)
‘Cos only the strong survive
(คอซ โอ๊นลี่ เดอะ ซทร็อง เซอะไฝฝ)
Only the strong survive, only the strong survive,
(โอ๊นลี่ เดอะ ซทร็อง เซอะไฝฝ , โอ๊นลี่ เดอะ ซทร็อง เซอะไฝฝ ,)
Well, you’ve got to be a man, you’ve got to take a stand
(เว็ล , ยู๊ฟ ก็อท ทู บี อะ แม็น , ยู๊ฟ ก็อท ทู เทค เก ซแท็นด)
Only the strong survive, only the strong survive
(โอ๊นลี่ เดอะ ซทร็อง เซอะไฝฝ , โอ๊นลี่ เดอะ ซทร็อง เซอะไฝฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only the Strong Survive คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น