เนื้อเพลง Gone คำอ่านไทย Esthero feat Cee-Lo Green

Why would you stay if its killing us both just to be here?
( ฮไว เวิด ยู ซเท อิฟ อิทซ คีลลิง อัซ โบธ จัซท ทู บี เฮียร)
There’s no more room to grow and you wont find yourself ’till you leave me.
(แดร์ โน โม รุม ทู กโร แอ็นด ยู ว็อนท ไฟนด ยุรเซลฟ ทิล ยู ลีฝ มี)
It’s a beautiful world outside these walls,
(อิทซ ซา บยูทิฟุล เวิลด เอาทไซด ฑิส วอล ,)
and I love you too much to hold you down
(แอ็นด ดาย ลัฝ ยู ทู มัช ทู โฮลด ยู เดาน)
with my light shine…..
(วิฑ มาย ไลท ไฌน)
and its blinding you…so
(แอ็นด อิทซ บลายดิง ยู โซ)
G’on….get away…..leave me be
(ก็อน เก็ท อะเว ลีฝ มี บี)
’cause I dont wanna see your face around here.
(คอส ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี ยุร เฟซ อะเรานด เฮียร)

Now don’t complicate it,
(เนา ด้อนท์ คอมพลิเคท อิท ,)
I don’t have it in me to hate you.
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ อิท อิน มี ทู เฮท ยู)
I was meant to be your freedom.
(ไอ วอส เม็นท ทู บี ยุร ฟรีดัม)
I just want to be your faerie.
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี ยุร แฟริ)
And I try to teach you, but I can only stay for one more day
(แอ็นด ดาย ทไร ทู ทีช ยู , บัท ไอ แค็น โอ๊นลี่ ซเท ฟอ วัน โม เด)
then I am….
(เด็น นาย แอ็ม)
Gone….get away….leave me be
(กอน เก็ท อะเว ลีฝ มี บี)
cause I dont wanna see your face around here.
(คอส ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี ยุร เฟซ อะเรานด เฮียร)

There aint nothing here for you if you stay.
(แดร์ เอน นัธอิง เฮียร ฟอ ยู อิฟ ยู ซเท)
And its so hard to hear myself say
(แอ็นด อิทซ โซ ฮาด ทู เฮีย ไมเซลฟ เซ)
” go away ”
(” โก อะเว “)
instead of ” baby please stay just one more day ”
(อินซเทด อ็อฝ ” เบบิ พลีส ซเท จัซท วัน โม เด “)
I barely have the strength to leave you
(ไอ แบลิ แฮ็ฝ เดอะ ซทเร็งธ ทู ลีฝ ยู)
and you don’t wanna be with me
(แอ็นด ยู ด้อนท์ วอนนา บี วิฑ มี)
So go on [just get gone]
(โซ โก ออน [ จัซท เก็ท กอน ])
and leave me alone…
(แอ็นด ลีฝ มี อะโลน)

cee-lo: that isn’t true
(ซี โล : แดท อีสซึ่น ทรู)
girl, how could you say what you not mean?
(เกิล , เฮา เคิด ยู เซ ว็อท ยู น็อท มีน)
oh we used to have such a hot thing
(โอ วี ยูซ ทู แฮ็ฝ ซัช อะ ฮ็อท ธิง)
and I just cant go anywhere and be not seen
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท โก เอนอิฮแว แอ็นด บี น็อท ซีน)
but for the love of you theres places I have stopped being
(บัท ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ยู แดร์ พเลซ ซาย แฮ็ฝ สต๊อปพฺ บีอิง)
and don’t make me start about all the sweets and all the shopping
(แอ็นด ด้อนท์ เมค มี ซทาท อะเบาท ดอร์ เดอะ สวี้ท แซน ออล เดอะ ชอปปิ้ง)
I mean God I even went out and got a ring
(ไอ มีน ก็อด ดาย อีเฝ็น เว็นท เอ้า แอ็นด ก็อท ดา ริง)
And its no cliche
(แอ็นด อิทซ โน คลิเฌ)
Love is blind its in you Literally- stop seeing
(ลัฝ อีส บไลนด อิทซ ซิน ยู ลีทเออะแรลลิ ซท็อพ ซีอิง)
But when you truly love someone, girl, you wouldn’t be shamed
(บัท ฮเว็น ยู ทรูลิ ลัฝ ซัมวัน , เกิล , ยู วูดดึ่น บี เชย์)
And if I did not see you there, girl, I wouldn’t have came
(แอ็นด อิฟ ฟาย ดิด น็อท ซี ยู แดร์ , เกิล , ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ เคม)
You must have some strong shoulders ’cause thats where you be putting the blame
(ยู มัซท แฮ็ฝ ซัม ซทร็อง โฌลเดอะ คอส แด๊ท ฮแว ยู บี พูทดิง เดอะ บเลม)
Whoever said f*cked up your head
(ฮูเอฝเออะ เซ็ด เอฟ *cked อัพ ยุร เฮ็ด)
Talking bout if you had love then you wouldn’t have pain.
(ทอคอิง เบาท อิฟ ยู แฮ็ด ลัฝ เด็น ยู วูดดึ่น แฮ็ฝ เพน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gone คำอ่านไทย Esthero feat Cee-Lo Green

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น