เนื้อเพลง Show Me The Way Back To Your Heart คำอ่านไทย Brian McKnight

I remember days and nights were never cold
( ไอ ริเมมเบอะ เด แซน ไนท เวอ เนฝเวอะ โคลด)
Had you in my life, I had you there to hold
(แฮ็ด ยู อิน มาย ไลฟ , ไอ แฮ็ด ยู แดร์ ทู โฮลด)
And I remember love warm as a summer day
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ ลัฝ วอม แอ็ส ซา ซัมเมอะ เด)
But I lost you
(บัท ไอ ล็อซท ยู)
And I lost my way
(แอ็นด ดาย ล็อซท มาย เว)
Now I’m in the rain
(เนา แอม อิน เดอะ เรน)
Begging you please, please
(เบกกิง ยู พลีส , พลีส)
Baby, won’t you show me the way back to your heart
(เบบิ , ว็อนท ยู โฌ มี เดอะ เว แบ็ค ทู ยุร ฮาท)
Let me see a sign to know if I’m close or far
(เล็ท มี ซี อะ ไซน ทู โน อิฟ แอม คโลส ออ ฟา)
Lead me back to the road
(เล็ด มี แบ็ค ทู เดอะ โรด)
That leads back to your arms
(แดท เล็ด แบ็ค ทู ยุร อาม)
Every night another lonely street
(เอฝริ ไนท แอะนัธเออะ โลนลิ ซทรีท)
I walk down alone
(ไอ วอค เดาน อะโลน)
Searching for a light
(เซิชอิง ฟอ รา ไลท)
Your light to lead me home
(ยุร ไลท ทู เล็ด มี โฮม)
Leave a candle in the window
(ลีฝ อะ แค๊นเดิ้ล อิน เดอะ วีนโด)
And let it shine for me
(แอ็นด เล็ท ดิธ ไฌน ฟอ มี)
Take my hand and take these tears away
(เทค มาย แฮ็นด แอ็นด เทค ฑิส เทีย อะเว)
I can’t take the pain
(ไอ แค็นท เทค เดอะ เพน)
I’m on my knees begging you please
(แอม ออน มาย นี เบกกิง ยู พลีส)
Chorus
(โครัซ)
Take my hand
(เทค มาย แฮ็นด)
Take me in your arms
(เทค มี อิน ยุร อาม)
I’m out in the dark
(แอม เอ้า อิน เดอะ ดาค)
Down on my knees, begging you please
(เดาน ออน มาย นี , เบกกิง ยู พลีส)
Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Show Me The Way Back To Your Heart คำอ่านไทย Brian McKnight

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น