เนื้อเพลง Pass Me by คำอ่านไทย Craig David

Craig David this is how we do it [this is how we do it]
( เครก เดหวิด ดีซ ซิส เฮา วี ดู อิท [ ดีซ ซิส เฮา วี ดู อิท ])
yeah, c’mon check it out
(เย่ , ซีมอน เช็ค อิท เอ้า)

whatcha doing coz we be rendezvousing
(วอทชา ดูอิง คอซ วี บี rendezvousings)
and you know we’ll be gettin some
(แอ็นด ยู โน เว็ล บี เกดดิน ซัม)
gettin jiggy just for fun
(เกดดิน เจคกี้ จัซท ฟอ ฟัน)
[repeat 4x]
([ ริพีท 4x ])

6 o’clock in the morning wipe the sleep from my eyes [yeah]
(ซิก โอคล็อก อิน เดอะ มอนิง ไวพ เดอะ ซลีพ ฟร็อม มาย ไอ [ เย่ ])
felt just like an ordinary day
(เฟ็ลท จัซท ไลค แอน ออดิเนริ เด)
just around the corner sucha surprise
(จัซท อะเรานด เดอะ คอเนอะ sucha เซิพไรส)
a beautiful angel materialized
(อะ บยูทิฟุล เอนเจล มะเทียเรียะไลส)
time stood still face to face
(ไทม ซทูด ซทิล เฟซ ทู เฟซ)
i’m sure we met at another time and place [met at another time and place]
(แอม ฌุร วี เม็ท แอ็ท แอะนัธเออะ ไทม แอ็นด พเลซ [ เม็ท แอ็ท แอะนัธเออะ ไทม แอ็นด พเลซ ])
our eyes met as you passed me by [passed me by]
(เอ๊า ไอ เม็ท แอ็ส ยู พาซ มี ไบ [ พาซ มี ไบ ])
………in a blink of an eye
(อิน อะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ)
and i had to figure out what i’ve been missing
(แอ็นด ดาย แฮ็ด ทู ฟีกยุร เอ้า ว็อท แอฝ บีน มีซซิง)
so i turned to you and asked you if u wanted to
(โซ ไอ เทิน ทู ยู แอ็นด อาซค ยู อิฟ ยู ว็อนท ทู)

[you know we’ll be gettin some]
([ ยู โน เว็ล บี เกดดิน ซัม ])
[gettin jiggy just for fun]
([ เกดดิน เจคกี้ จัซท ฟอ ฟัน ])

rendezvous where to my place say 2
(รันเดะฝู ฮแว ทู มาย พเลซ เซ ทู)
and we can do anything you wanna do
(แอ็นด วี แค็น ดู เอนอิธิง ยู วอนนา ดู)
hey tonight is your night [yeah]
(เฮ ทุไนท อีส ยุร ไนท [ เย่ ])
when you close your eyes
(ฮเว็น ยู คโลส ยุร ไอ)
take a minute take a moment realize
(เทค เก มินยูท เทค เก โมเม็นท รีแอะไลส)
do you see me when you fantasize
(ดู ยู ซี มี ฮเว็น ยู แฟนทาซาย)
tonight will be your night
(ทุไนท วิล บี ยุร ไนท)
i’m just sitting here daydreamin about you
(แอม จัซท ซีททิง เฮียร เดย์ดรีมมิน อะเบาท ยู)
and all the things you do
(แอ็นด ออล เดอะ ธิง ยู ดู)
girl, feels so right
(เกิล , ฟีล โซ ไรท)
and all i know is you’re the one for me
(แอ็นด ออล ไอ โน อีส ยัวร์ ดิ วัน ฟอ มี)
that special kind of lady in my life in my life
(แดท ซเพฌแอ็ล ไคนด อ็อฝ เลดิ อิน มาย ไลฟ อิน มาย ไลฟ)

here i am writing you a love song
(เฮียร ไอ แอ็ม ไรทอิง ยู อะ ลัฝ ซ็อง)
holding back those years, it’s been so long
(โฮลดิง แบ็ค โฑส เยีย , อิทซ บีน โซ ล็อง)
and i can’t deny the way that i’m feeling [feeling]
(แอ็นด ดาย แค็นท ดิไน เดอะ เว แดท แอม ฟีลอิง [ ฟีลอิง ])
it’s true, so girl that’s why i’m asking you
(อิทซ ทรู , โซ เกิล แด๊ท ฮไว แอม อาคกิ้ง ยู)

[you know we’ll be gettin some]
([ ยู โน เว็ล บี เกดดิน ซัม ])
[gettin jiggy just for fun]
([ เกดดิน เจคกี้ จัซท ฟอ ฟัน ])
can we
(แค็น วี)

rendezvous where to my place say 2
(รันเดะฝู ฮแว ทู มาย พเลซ เซ ทู)
and we can do anything you wanna do
(แอ็นด วี แค็น ดู เอนอิธิง ยู วอนนา ดู)
hey tonight is your night [yeah]
(เฮ ทุไนท อีส ยุร ไนท [ เย่ ])
when you close your eyes
(ฮเว็น ยู คโลส ยุร ไอ)
take a minute take a moment realize
(เทค เก มินยูท เทค เก โมเม็นท รีแอะไลส)
do you see me when you fantasize
(ดู ยู ซี มี ฮเว็น ยู แฟนทาซาย)
tonight will be your night
(ทุไนท วิล บี ยุร ไนท)

[you know we’ll be gettin some]
([ ยู โน เว็ล บี เกดดิน ซัม ])
[gettin jiggy just for fun]
([ เกดดิน เจคกี้ จัซท ฟอ ฟัน ])

darling
(ดาลิง)
tell me what’s on your mind whatcha thinking
(เท็ล มี ว็อท ออน ยุร ไมนด วอทชา ติ้งกิง)
hey whatcha thinking [thinking] hey whatcha thinking
(เฮ วอทชา ติ้งกิง [ ติ้งกิง ] เฮ วอทชา ติ้งกิง)

darling
(ดาลิง)
tell me what’s on your mind whatcha thinking
(เท็ล มี ว็อท ออน ยุร ไมนด วอทชา ติ้งกิง)
[repeat 3x]
([ ริพีท 3x ])

what are you thinking
(ว็อท อาร์ ยู ติ้งกิง)

rendezvous where to my place say 2
(รันเดะฝู ฮแว ทู มาย พเลซ เซ ทู)
and we can do anything you wanna do
(แอ็นด วี แค็น ดู เอนอิธิง ยู วอนนา ดู)
hey tonight is your night [tonight will be your night]
(เฮ ทุไนท อีส ยุร ไนท [ ทุไนท วิล บี ยุร ไนท ])
when you close your eyes
(ฮเว็น ยู คโลส ยุร ไอ)
take a minute take a moment realize [got to realize]
(เทค เก มินยูท เทค เก โมเม็นท รีแอะไลส [ ก็อท ทู รีแอะไลส ])
do you see me when you fantasize [fantasize]
(ดู ยู ซี มี ฮเว็น ยู แฟนทาซาย[ แฟนทาซาย])
tonight will be your night [ooh it will be ooh say it will be]
(ทุไนท วิล บี ยุร ไนท [ อู้ อิท วิล บี อู้ เซ อิท วิล บี ])
i’m just sitting here daydreamin about you [about you]
(แอม จัซท ซีททิง เฮียร เดย์ดรีมมิน อะเบาท ยู [ อะเบาท ยู ])
and all the things you do
(แอ็นด ออล เดอะ ธิง ยู ดู)
[all the things you do it makes me feel so right]
([ ออล เดอะ ธิง ยู ดู อิท เมค มี ฟีล โซ ไรท ])
girl, feels so right
(เกิล , ฟีล โซ ไรท)
and all i know is you’re the one for me
(แอ็นด ออล ไอ โน อีส ยัวร์ ดิ วัน ฟอ มี)
that special kind of lady in my life in my life
(แดท ซเพฌแอ็ล ไคนด อ็อฝ เลดิ อิน มาย ไลฟ อิน มาย ไลฟ)

whatcha doing coz we be rendezvousing
(วอทชา ดูอิง คอซ วี บี rendezvousings)
and you know we’ll be gettin some
(แอ็นด ยู โน เว็ล บี เกดดิน ซัม)
gettin jiggy just for fun
(เกดดิน เจคกี้ จัซท ฟอ ฟัน)

[repeat 4x]
([ ริพีท 4x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pass Me by คำอ่านไทย Craig David

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น