เนื้อเพลง Dangerously in Love คำอ่านไทย Destiny’s Child

I love you… I love you, I love you
( ไอ ลัฝ ยู ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู)

Baby I love you, you are my life
(เบบิ ไอ ลัฝ ยู , ยู อาร์ มาย ไลฟ)
My happiest moments weren’t complete if you weren’t by my side
(มาย แฮพปีเอ็ด โมเม็นท เวินท์ ค็อมพลีท อิฟ ยู เวินท์ ไบ มาย ไซด)
You’re my relation and connection to the sun
(ยัวร์ มาย ริเลฌัน แอ็นด ค็อนเนคฌัน ทู เดอะ ซัน)
With you next to me, there’s no darkness I can’t overcome
(วิฑ ยู เน็คซท ทู มี , แดร์ โน ดาคเน็ซ ซาย แค็นท โอเว่อร์คัม)
You are my raindrops, I am the sea
(ยู อาร์ มาย เรนดรอป , ไอ แอ็ม เดอะ ซี)
With you and God who’s my sunlight I’m blooming, grown so beautifully
(วิฑ ยู แอ็นด ก็อด ฮู มาย ซันไลท์ แอม บลูมอิง , กโรน โซ บยูทิฟุลิ)
Baby I’m so proud, proud to be your girl
(เบบิ แอม โซ พเราด , พเราด ทู บี ยุร เกิล)
You make the confusion go all away from this cold and misty world
(ยู เมค เดอะ ค็อนฟยูฉัน โก ออล อะเว ฟร็อม ดีซ โคลด แอ็นด มีซทิ เวิลด)

Chorus x2
(โครัซ x2)

I am in love with you [in love]
(ไอ แอ็ม อิน ลัฝ วิฑ ยู [ อิน ลัฝ ])
You set me free
(ยู เซ็ท มี ฟรี)
I can’t do this thing called life without you here with me
(ไอ แค็นท ดู ดีซ ธิง คอล ไลฟ วิเฑาท ยู เฮียร วิฑ มี)
Cause I’m dangerously in love with you [in love]
(คอส แอม เดนเจอะรัซลิ อิน ลัฝ วิฑ ยู [ อิน ลัฝ ])
I’ll never leave
(แอล เนฝเวอะ ลีฝ)
Just keep loving me the way I love you loving me
(จัซท คีพ ลัฝอิง มี เดอะ เว ไอ ลัฝ ยู ลัฝอิง มี)

I know you love me, love me for who I am
(ไอ โน ยู ลัฝ มี , ลัฝ มี ฟอ ฮู ไอ แอ็ม)
Cause years before I became who I am, baby you were my man
(คอส เยีย บิโฟ ไอ บิเคม ฮู ไอ แอ็ม , เบบิ ยู เวอ มาย แม็น)
I know it ain’t easy, easy loving me
(ไอ โน อิท เอน อีสอิ , อีสอิ ลัฝอิง มี)
I appreciate the love and dedication from you to me
(ไอ แอ็พรีฌิเอท เดอะ ลัฝ แอ็นด เดดิเคฌัน ฟร็อม ยู ทู มี)
Later on in my destiny I see myself having your child
(เลทเออะ ออน อิน มาย เดซทินิ ไอ ซี ไมเซลฟ แฮฝวิ่ง ยุร ไชล)
I see myself being your wife and I see my whole future in your eyes
(ไอ ซี ไมเซลฟ บีอิง ยุร ไวฟ แอ็นด ดาย ซี มาย โฮล ฟยูเชอะ อิน ยุร ไอ)
Thought of all my love for you, sometimes makes me wanna cry
(ธอท อ็อฝ ออล มาย ลัฝ ฟอ ยู , ซัมไทม์ เมค มี วอนนา คไร)
Realize all of my blessings, I’m grateful to have you by my side
(รีแอะไลส ออล อ็อฝ มาย บเลซซิง , แอม กเรทฟุล ทู แฮ็ฝ ยู ไบ มาย ไซด)

Chorus x2
(โครัซ x2)

Every time I see your face, my heart smiles
(เอฝริ ไทม ไอ ซี ยุร เฟซ , มาย ฮาท ซไมล)
Every time it feels so good, it hurts sometimes
(เอฝริ ไทม อิท ฟีล โซ เกิด , อิท เฮิท ซัมไทม์)
Created in this world to love,
(คริเอท อิน ดีซ เวิลด ทู ลัฝ ,)
to hold, to feel, to breathe, to live you
(ทู โฮลด , ทู ฟีล , ทู บรีฑ , ทู ไลฝ ยู)
Dangerously in love, yeah
(เดนเจอะรัซลิ อิน ลัฝ , เย่)

Chorus x2
(โครัซ x2)

Dangerously [dangerously]
(เดนเจอะรัซลิ [ เดนเจอะรัซลิ ])
Dangerous, dangerously in love with you
(เดนเจอะรัซ , เดนเจอะรัซลิ อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Oh, I love you, I love you, I love you, I love you
(โอ , ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู)
I love you.. oh yes..
(ไอ ลัฝ ยู โอ เย็ซ)

[ad libs continue to end]
([ แอ็ด ลิบสฺ ค็อนทีนยู ทู เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dangerously in Love คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น