เนื้อเพลง Back Off B*tch คำอ่านไทย Guns N’ Roses

Oh baby, pretty baby
( โอ เบบิ , พรีททิ เบบิ)
Oh honey, you let me down honey
(โอ ฮันอิ , ยู เล็ท มี เดาน ฮันอิ)
I ain’t playin’ childhood games no more
(ไอ เอน เพลย์ยิน ไชลดฮุด เกม โน โม)
I said it’s time for me to even the score
(ไอ เซ็ด อิทซ ไทม ฟอ มี ทู อีเฝ็น เดอะ ซโค)
So stake your claim, your claim to fame
(โซ ซเทค ยุร คเลม , ยุร คเลม ทู เฟม)
But baby call another name
(บัท เบบิ คอล แอะนัธเออะ เนม)
When you feel the fire, and taste the flame
(ฮเว็น ยู ฟีล เดอะ ไฟร , แอ็นด เทซท เดอะ ฟเลม)

Back off, back off b*tch
(แบ็ค ออฟฟ , แบ็ค ออฟฟ บี *tch)
Down in the gutter dyin’ in the ditch
(เดาน อิน เดอะ กัทเทอะ ดายอิน อิน เดอะ ดิช)
You better back off, back off b*tch
(ยู เบทเทอะ แบ็ค ออฟฟ , แบ็ค ออฟฟ บี *tch)
Face of an angel with the love of a witch
(เฟซ อ็อฝ แอน เอนเจล วิฑ เดอะ ลัฝ อ็อฝ อะ วิช)
Back off, back off b*tch
(แบ็ค ออฟฟ , แบ็ค ออฟฟ บี *tch)
Back off, back off b*tch
(แบ็ค ออฟฟ , แบ็ค ออฟฟ บี *tch)

Makin’ love
(เมกิน ลัฝ)
Cheap heartbreaker, broken backed,
(ชีพ ฮาทเบรคเกอร์ , บโรเค็น แบ็ค ,)
Nasty ballbreaker, stay out of my bed,
(นาซทิ ballbreaker , ซเท เอ้า อ็อฝ มาย เบ็ด ,)
outta my head
(เอ๊าตา มาย เฮ็ด)
If it’s lovin’ you, I’m better off dead
(อิฟ อิทซ ลัฝวิน ยู , แอม เบทเทอะ ออฟฟ เด็ด)

Back off, back off b*tch
(แบ็ค ออฟฟ , แบ็ค ออฟฟ บี *tch)
Down in the gutter dyin’ in the ditch
(เดาน อิน เดอะ กัทเทอะ ดายอิน อิน เดอะ ดิช)
You better back off, back off b*tch
(ยู เบทเทอะ แบ็ค ออฟฟ , แบ็ค ออฟฟ บี *tch)
Face of an angel with the love of a witch
(เฟซ อ็อฝ แอน เอนเจล วิฑ เดอะ ลัฝ อ็อฝ อะ วิช)
Back off, back off b*tch
(แบ็ค ออฟฟ , แบ็ค ออฟฟ บี *tch)
Back off, back off b*tch
(แบ็ค ออฟฟ , แบ็ค ออฟฟ บี *tch)

Emotions ripped, gone on a binge
(อิโมฌัน ริพ , กอน ออน อะ บีนชฺ)
Life lipped, I said you’re off the hinge
(ไลฟ lipped , ไอ เซ็ด ยัวร์ ออฟฟ เดอะ ฮินจ)
Tellin’ lies of such fame and glory
(เทลลิน ไล อ็อฝ ซัช เฟม แอ็นด กโลริ)
I don’t even wanna hear your story
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น วอนนา เฮีย ยุร ซโทริ)

Back off, back off b*tch
(แบ็ค ออฟฟ , แบ็ค ออฟฟ บี *tch)
Down in the gutter dyin’ in the ditch
(เดาน อิน เดอะ กัทเทอะ ดายอิน อิน เดอะ ดิช)
You better back off, back off b*tch
(ยู เบทเทอะ แบ็ค ออฟฟ , แบ็ค ออฟฟ บี *tch)
Face of an angel with the love of a witch
(เฟซ อ็อฝ แอน เอนเจล วิฑ เดอะ ลัฝ อ็อฝ อะ วิช)
Back off, back off b*tch
(แบ็ค ออฟฟ , แบ็ค ออฟฟ บี *tch)
It’s such a pity that you’re such a b*tch
(อิทซ ซัช อะ พีทอิ แดท ยัวร์ ซัช อะ บี *tch)

Back off, back off b*tch
(แบ็ค ออฟฟ , แบ็ค ออฟฟ บี *tch)
It’s time to burn-burn the witch
(อิทซ ไทม ทู เบิน เบิน เดอะ วิช)
Back off, back off b*tch
(แบ็ค ออฟฟ , แบ็ค ออฟฟ บี *tch)
Back off, back off b*tch
(แบ็ค ออฟฟ , แบ็ค ออฟฟ บี *tch)
Back off, back off b*tch
(แบ็ค ออฟฟ , แบ็ค ออฟฟ บี *tch)
B*tch
(บี *tch)
B*tch
(บี *tch)
B*tch
(บี *tch)
B*tch
(บี *tch)
Hey wha’d’ya think he’s tryin’ to say there
(เฮ whadya ธิงค อีส ทายอิน ทู เซ แดร์)
anyway?
(เอนอิเว)
I think it’s something each person’s
(ไอ ธิงค อิทซ ซัมติง อีช เพ๊อร์ซั่น)
s’posed to take in their own special way
(สโพซซฺ ทู เทค อิน แด โอน ซเพฌแอ็ล เว)
F*cking b*tch
(เอฟ *คิง บี *tch)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back Off B*tch คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น