เนื้อเพลง Shy Girl คำอ่านไทย O-Town

Shy shy girl
( ไฌ ไฌ เกิล)
Shy Girl
(ไฌ เกิล)
Yeah, Yeah
(เย่ , เย่)
Standing with the wallflowers
(ซแทนดิง วิฑ เดอะ วอฟฟาวเวอร์)
Wishing you would’ve stayed at home
(วิชชิ้ง ยู วูดเด็ป ซเท แอ็ท โฮม)
You kick yourself for coming
(ยู คิด ยุรเซลฟ ฟอ คัมอิง)
When you’re standing there all alone
(ฮเว็น ยัวร์ ซแทนดิง แดร์ ออล อะโลน)
The centers of attention are busy making all their moves
(เดอะ เซนเทอะ อ็อฝ แอ็ทเทนฌัน อาร์ บีสอิ เมคอิง ออล แด มูฝ)
Oh Girl…
(โอ เกิล)
While all the guys are lookin
(ฮไวล ออล เดอะ ไก แซร์ ลุคกิน)
Then I got my eye on you
(เด็น นาย ก็อท มาย ไอ ออน ยู)
Only you
(โอ๊นลี่ ยู)
You might think you’re nothing special
(ยู ไมท ธิงค ยัวร์ นัธอิง ซเพฌแอ็ล)
You might be losing hope
(ยู ไมท บี โรซิง โฮพ)
But baby don’t you realize
(บัท เบบิ ด้อนท์ ยู รีแอะไลส)
How beautiful you really are
(เฮา บยูทิฟุล ยู ริแอ็ลลิ อาร์)

Shy girl
(ไฌ เกิล)
It’s written on your face
(อิทซ วึ้น ออน ยุร เฟซ)
A mermaid out of water
(อะ เมอเมด เอ้า อ็อฝ วอเทอะ)
Feeling out of place
(ฟีลอิง เอ้า อ็อฝ พเลซ)
Shy girl
(ไฌ เกิล)
Tryin to hide her blush
(ทายอิน ทู ไฮด เฮอ บลัฌ)
Caught you looking for a second
(คอท ยู ลุคอิง ฟอ รา เซคอันด)
Felt my heart rush
(เฟ็ลท มาย ฮาท รัฌ)
Don’t run away
(ด้อนท์ รัน อะเว)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อัฟเรด)
Don’t be shy girl
(ด้อนท์ บี ไฌ เกิล)
So beautiful
(โซ บยูทิฟุล)
Shy shy girl
(ไฌ ไฌ เกิล)

I’m moving in closer
(แอม มูฝอิง อิน โคลเซอร์)
Slowing trying to break the ice
(สโลวิง ทไรอิง ทู บเรค ดิ ไอซ)
Shy shy girl
(ไฌ ไฌ เกิล)
But it’s hard to get a lot on your downward glancing eyes
(บัท อิทซ ฮาด ทู เก็ท ดา ล็อท ออน ยุร เดานเวิด กลานซิง ไอ)
Oh yeah
(โอ เย่)

You might think you’re nothing special
(ยู ไมท ธิงค ยัวร์ นัธอิง ซเพฌแอ็ล)
But I’m about to lose my heart
(บัท แอม อะเบาท ทู ลูส มาย ฮาท)
Baby don’t you realize
(เบบิ ด้อนท์ ยู รีแอะไลส)
How beautiful you really are
(เฮา บยูทิฟุล ยู ริแอ็ลลิ อาร์)

Shy girl
(ไฌ เกิล)
It’s written on your face
(อิทซ วึ้น ออน ยุร เฟซ)
A mermaid out of water
(อะ เมอเมด เอ้า อ็อฝ วอเทอะ)
Feeling out of place
(ฟีลอิง เอ้า อ็อฝ พเลซ)
Shy girl
(ไฌ เกิล)
Tryin to hide her blush
(ทายอิน ทู ไฮด เฮอ บลัฌ)
Caught you looking for a second
(คอท ยู ลุคอิง ฟอ รา เซคอันด)
Felt my heart rush
(เฟ็ลท มาย ฮาท รัฌ)
Don’t run away
(ด้อนท์ รัน อะเว)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อัฟเรด)
Don’t be shy girl
(ด้อนท์ บี ไฌ เกิล)
So beautiful
(โซ บยูทิฟุล)
Shy shy girl
(ไฌ ไฌ เกิล)

Now I’m standing right in front of you
(เนา แอม ซแทนดิง ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ ยู)
I confess I’m nervous too
(ไอ ค็อนเฟซ แอม เนอฝัซ ทู)
Girl you know there’s something going on
(เกิล ยู โน แดร์ ซัมติง โกอิ้ง ออน)
And not to give it a chance
(แอ็นด น็อท ทู กิฝ อิท ดา ชานซ)
Would be so wrong
(เวิด บี โซ ร็อง)
Oh baby
(โอ เบบิ)

Shy girl
(ไฌ เกิล)
It’s written on your face
(อิทซ วึ้น ออน ยุร เฟซ)
A mermaid out of water
(อะ เมอเมด เอ้า อ็อฝ วอเทอะ)
Feeling out of place
(ฟีลอิง เอ้า อ็อฝ พเลซ)
Shy girl
(ไฌ เกิล)
Tryin to hide a blush
(ทายอิน ทู ไฮด อะ บลัฌ)
Pretending that there’s nothing between the two of us
(พรีเทนดิง แดท แดร์ นัธอิง บีทวิน เดอะ ทู อ็อฝ อัซ)
Don’t run away
(ด้อนท์ รัน อะเว)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อัฟเรด)
Don’t be shy girl
(ด้อนท์ บี ไฌ เกิล)

Shy girl
(ไฌ เกิล)
It’s written on your face
(อิทซ วึ้น ออน ยุร เฟซ)
A mermaid out of water
(อะ เมอเมด เอ้า อ็อฝ วอเทอะ)
Feeling out of place
(ฟีลอิง เอ้า อ็อฝ พเลซ)
Shy girl
(ไฌ เกิล)
Tryin to hide her blush
(ทายอิน ทู ไฮด เฮอ บลัฌ)
Caught you looking for a second
(คอท ยู ลุคอิง ฟอ รา เซคอันด)
Felt my heart rush
(เฟ็ลท มาย ฮาท รัฌ)
Don’t run away
(ด้อนท์ รัน อะเว)
Don’t be afraid
(ด้อนท์ บี อัฟเรด)
Don’t be shy girl
(ด้อนท์ บี ไฌ เกิล)
So beautiful
(โซ บยูทิฟุล)
Shy shy girl
(ไฌ ไฌ เกิล)

Hey girl
(เฮ เกิล)
Don’t be shy girl
(ด้อนท์ บี ไฌ เกิล)
Don’t run away
(ด้อนท์ รัน อะเว)
Shy shy girl
(ไฌ ไฌ เกิล)
Oh baby
(โอ เบบิ)
I’m looking at you
(แอม ลุคอิง แอ็ท ยู)
Come a little closer
(คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์)
Shy, Shy
(ไฌ , ไฌ)
Shy girl
(ไฌ เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shy Girl คำอ่านไทย O-Town

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น