เนื้อเพลง Fall On Me คำอ่านไทย R.E.M.

There’s a problem, feathers iron
( แดร์ ซา พรอบเล็ม , เฟฑเออะ ไอเอิน)
Bargain buildings, weights and pulleys
(บากิน บีลดิง , เวท แซน พูลลิ)
Feathers hit the ground before the weight can leave the air
(เฟฑเออะ ฮิท เดอะ กเรานด บิโฟ เดอะ เวท แค็น ลีฝ ดิ แอ)

Buy the sky and sell the sky and tell the sky and tell the sky
(ไบ เดอะ ซไค แอ็นด เซ็ล เดอะ ซไค แอ็นด เท็ล เดอะ ซไค แอ็นด เท็ล เดอะ ซไค)

Don’t fall on me [What is it up in the air for] [It’s gonna fall]
(ด้อนท์ ฟอล ออน มี [ ว็อท อีส ซิท อัพ อิน ดิ แอ ฟอ ] [ อิทซ กอนนะ ฟอล ])
Fall on me [If it’s there for long] [It’s gonna fall]
(ฟอล ออน มี [ อิฟ อิทซ แดร์ ฟอ ล็อง ] [ อิทซ กอนนะ ฟอล ])
Fall on me [It’s over it’s over me] [It’s gonna fall]
(ฟอล ออน มี [ อิทซ โอเฝอะ อิทซ โอเฝอะ มี ] [ อิทซ กอนนะ ฟอล ])

There’s the progress we have found [when the rain]
(แดร์ เดอะ พรอกเร็ซ วี แฮ็ฝ เฟานด [ ฮเว็น เดอะ เรน ])
A way to talk around the problem [when the children reign]
(อะ เว ทู ทอค อะเรานด เดอะ พรอบเล็ม [ ฮเว็น เดอะ ชีลดเร็น เรน ])
Building towered foresight isn’t anything at all.
(บีลดิง เท๊าเว่อร์ โฟไซท อีสซึ่น เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)
[keep your conscience in the dark] [melt the statues in the park]
([ คีพ ยุร คอนเฌ็นซ อิน เดอะ ดาค ] [ เม็ลท เดอะ ซแทชอิว ซิน เดอะ พาค ])

Buy the sky and sell the sky and bleed the sky and tell the sky
(ไบ เดอะ ซไค แอ็นด เซ็ล เดอะ ซไค แอ็นด บลีด เดอะ ซไค แอ็นด เท็ล เดอะ ซไค)

Don’t fall on me [What is it up in the air for] [It’s gonna fall]
(ด้อนท์ ฟอล ออน มี [ ว็อท อีส ซิท อัพ อิน ดิ แอ ฟอ ] [ อิทซ กอนนะ ฟอล ])
Fall on me [If it’s there for long] [It’s gonna fall]
(ฟอล ออน มี [ อิฟ อิทซ แดร์ ฟอ ล็อง ] [ อิทซ กอนนะ ฟอล ])
Fall on me [It’s over it’s over me] [It’s gonna fall]
(ฟอล ออน มี [ อิทซ โอเฝอะ อิทซ โอเฝอะ มี ] [ อิทซ กอนนะ ฟอล ])

Don’t fall on me. Well I could keep it above
(ด้อนท์ ฟอล ออน มี เว็ล ไอ เคิด คีพ อิท อะบัฝ)
But then it wouldn’t be sky anymore
(บัท เด็น หนิด วูดดึ่น บี ซไค แอนนี่มอ)
So if I send it to you you’ve got to promise to keep it whole
(โซ อิฟ ฟาย เซ็นด ดิท ทู ยู ยู๊ฟ ก็อท ทู พรอมอิซ ทู คีพ อิท โฮล)

Buy the sky and sell the sky and lift your arms up to the sky
(ไบ เดอะ ซไค แอ็นด เซ็ล เดอะ ซไค แอ็นด ลิฟท ยุร อาม อัพ ทู เดอะ ซไค)
And ask the sky and ask the sky
(แอ็นด อาซค เดอะ ซไค แอ็นด อาซค เดอะ ซไค)

Don’t fall on me [What is it up in the air for] [It’s gonna fall]
(ด้อนท์ ฟอล ออน มี [ ว็อท อีส ซิท อัพ อิน ดิ แอ ฟอ ] [ อิทซ กอนนะ ฟอล ])
Fall on me [If it’s there for long] [It’s gonna fall]
(ฟอล ออน มี [ อิฟ อิทซ แดร์ ฟอ ล็อง ] [ อิทซ กอนนะ ฟอล ])
Fall on me [It’s over it’s over me] [It’s gonna fall]
(ฟอล ออน มี [ อิทซ โอเฝอะ อิทซ โอเฝอะ มี ] [ อิทซ กอนนะ ฟอล ])

Don’t fall on me [What is it up in the air for] [It’s gonna fall]
(ด้อนท์ ฟอล ออน มี [ ว็อท อีส ซิท อัพ อิน ดิ แอ ฟอ ] [ อิทซ กอนนะ ฟอล ])
Fall on me [If it’s there for long] [It’s gonna fall]
(ฟอล ออน มี [ อิฟ อิทซ แดร์ ฟอ ล็อง ] [ อิทซ กอนนะ ฟอล ])
Fall on me [It’s over it’s over me] [It’s gonna fall] Fall on me.
(ฟอล ออน มี [ อิทซ โอเฝอะ อิทซ โอเฝอะ มี ] [ อิทซ กอนนะ ฟอล ] ฟอล ออน มี)

Don’t fall on me [What is it up in the air for] [It’s gonna fall]
(ด้อนท์ ฟอล ออน มี [ ว็อท อีส ซิท อัพ อิน ดิ แอ ฟอ ] [ อิทซ กอนนะ ฟอล ])
Fall on me [If it’s there for long] [It’s gonna fall]
(ฟอล ออน มี [ อิฟ อิทซ แดร์ ฟอ ล็อง ] [ อิทซ กอนนะ ฟอล ])
Fall on me [It’s over it’s over me] [It’s gonna fall]
(ฟอล ออน มี [ อิทซ โอเฝอะ อิทซ โอเฝอะ มี ] [ อิทซ กอนนะ ฟอล ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fall On Me คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น