เนื้อเพลง Christmas Time (Is Here Again) คำอ่านไทย The Beatles

[Lennon/McCartney/Harrison/Starkey]
( [ เลนนอน /แมคคาร์นี /แฮรีเซิน /Starkey ])

Christmas time is here again
(ครีซมัซ ไทม อีส เฮียร อะเกน)
Christmas time is here again
(ครีซมัซ ไทม อีส เฮียร อะเกน)
Christmas time is here again
(ครีซมัซ ไทม อีส เฮียร อะเกน)
Christmas time is here again
(ครีซมัซ ไทม อีส เฮียร อะเกน)

Ain’t been round since you know when
(เอน บีน เรานด ซินซ ยู โน ฮเว็น)
Christmas time is here again
(ครีซมัซ ไทม อีส เฮียร อะเกน)
O-U-T spells ” out ”
(โอ ยู ที ซเพ็ล ” เอ้า “)

Christmas time is here again
(ครีซมัซ ไทม อีส เฮียร อะเกน)
Christmas time is here again
(ครีซมัซ ไทม อีส เฮียร อะเกน)
Christmas time is here again
(ครีซมัซ ไทม อีส เฮียร อะเกน)
Christmas time is here again
(ครีซมัซ ไทม อีส เฮียร อะเกน)

Ain’t been round since you know when
(เอน บีน เรานด ซินซ ยู โน ฮเว็น)
Christmas time is here again
(ครีซมัซ ไทม อีส เฮียร อะเกน)
O-U-T spells ” out ”
(โอ ยู ที ซเพ็ล ” เอ้า “)

Christmas time is here again
(ครีซมัซ ไทม อีส เฮียร อะเกน)
Christmas time is here again
(ครีซมัซ ไทม อีส เฮียร อะเกน)
Christmas time is here again
(ครีซมัซ ไทม อีส เฮียร อะเกน)
Christmas time is here again
(ครีซมัซ ไทม อีส เฮียร อะเกน)

Ain’t been round since you know when
(เอน บีน เรานด ซินซ ยู โน ฮเว็น)
Christmas time…[music continues and fades to background]
(ครีซมัซ ไทม [ มยูสิค ค็อนทีนยู แซน เฝด ทู แบ็คกราว ])

[spoken]
([ ซโพเค็น ])

This is Paul McCartney here, I’d just like to wish you everything
(ดีซ ซิส พอล แมคคาร์นี เฮียร , อาย จัซท ไลค ทู วิฌ ยู เอ๊วี่ติง)
you wish yourself for Christmas.
(ยู วิฌ ยุรเซลฟ ฟอ ครีซมัซ)

This is John Lennon saying on behalf of the Beatles, have a very
(ดีซ ซิส จอน เลนนอน เซอิง ออน บิเฮฝ อ็อฝ เดอะ บีเดิลสฺ , แฮ็ฝ อะ เฝริ)
Happy Christmas and a good New Year.
(แฮพพิ ครีซมัซ แซน อะ เกิด นยู เยีย)

George Harrison speaking. I’d like to take this opportunity to wish
(จอจ แฮรีเซิน ซพีคอิง อาย ไลค ทู เทค ดีซ ออพ็อทยูนิทิ ทู วิฌ)
you a very Merry Christmas, listeners everywhere.
(ยู อะ เฝริ เมริ ครีซมัซ , ลีซเนอะ เอวี่แวร์)

This is Ringo Starr and I’d just like to say Merry Christmas and a
(ดีซ ซิส Ringo Starr แอ็นด อาย จัซท ไลค ทู เซ เมริ ครีซมัซ แซน อะ)
really Happy New Year to all listeners
(ริแอ็ลลิ แฮพพิ นยู เยีย ทู ออล ลีซเนอะ)

[a John Lennon pastiche at this point, very hard to
([ อะ จอน เลนนอน pastiche แอ็ท ดีซ พอยนท , เฝริ ฮาด ทู)
understand]
(อันเดิซแทนด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Christmas Time (Is Here Again) คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น