เนื้อเพลง L.O.V.E.U. คำอ่านไทย Leona Lewis

Lately I don’t know what’s coming over me
( เลทลิ ไอ ด้อนท์ โน ว็อท คัมอิง โอเฝอะ มี)
Keep on thinking about what we could be
(คีพ ออน ติ้งกิง อะเบาท ว็อท วี เคิด บี)
Now I know we’re just friends, is there more to us
(เนา ไอ โน เวีย จัซท ฟเร็นด , อีส แดร์ โม ทู อัซ)
Can’t help thinking that just ain’t enough
(แค็นท เฮ็ลพ ติ้งกิง แดท จัซท เอน อินัฟ)

I’m into you and what you do
(แอม อีนทุ ยู แอ็นด ว็อท ยู ดู)
Lets make a move baby you lead the way
(เล็ท เมค เก มูฝ เบบิ ยู เล็ด เดอะ เว)
Head over heals is how I feel you know the deal
(เฮ็ด โอเฝอะ ฮีล ซิส เฮา ไอ ฟีล ยู โน เดอะ ดีล)
I think that you feel the same
(ไอ ธิงค แดท ยู ฟีล เดอะ เซม)

Oh is this for real
(โอ อีส ดีซ ฟอ ริแอ็ล)
Everything that you can make feel
(เอ๊วี่ติง แดท ยู แค็น เมค ฟีล)
Oh it’s time that I L.O.V.E
(โอ อิทซ ไทม แดท ไอ แอล โอ วี อี)
Oh is this for true I can see myself tripping on you
(โอ อีส ดีซ ฟอ ทรู ไอ แค็น ซี ไมเซลฟ ทริพพิง ออน ยู)
And oh oh it’s time that you L.O.V.E
(แอ็นด โอ โอ อิทซ ไทม แดท ยู แอล โอ วี อี)

I know some people say that
(ไอ โน ซัม พี๊เพิ่ล เซ แดท)
When you’re friends you’re friends
(ฮเว็น ยัวร์ ฟเร็นด ยัวร์ ฟเร็นด)
Make a move and your relationship ends
(เมค เก มูฝ แอ็นด ยุร ริเลฌันฌิพ เอ็นด)
But I am a chancer in life and I can take my heart
(บัท ไอ แอ็ม มา chancer อิน ไลฟ แอ็นด ดาย แค็น เทค มาย ฮาท)
Better to have loved and lost then never to have love at all
(เบทเทอะ ทู แฮ็ฝ ลัฝ แอ็นด ล็อซท เด็น เนฝเวอะ ทู แฮ็ฝ ลัฝ แอ็ท ดอร์)

I’m into you and what you do
(แอม อีนทุ ยู แอ็นด ว็อท ยู ดู)
Let’s make a move baby you lead the way
(เล็ท เมค เก มูฝ เบบิ ยู เล็ด เดอะ เว)
Head over heels is how I feel you know the deal
(เฮ็ด โอเฝอะ ฮีล ซิส เฮา ไอ ฟีล ยู โน เดอะ ดีล)
I know that you feel the same
(ไอ โน แดท ยู ฟีล เดอะ เซม)

Oh is this for real
(โอ อีส ดีซ ฟอ ริแอ็ล)
Everything that you can make feel
(เอ๊วี่ติง แดท ยู แค็น เมค ฟีล)
Oh it’s time that I L.O.V.E
(โอ อิทซ ไทม แดท ไอ แอล โอ วี อี)
Oh is this for true I can see myself tripping on you
(โอ อีส ดีซ ฟอ ทรู ไอ แค็น ซี ไมเซลฟ ทริพพิง ออน ยู)
And oh oh it’s time that you L.O.V.E
(แอ็นด โอ โอ อิทซ ไทม แดท ยู แอล โอ วี อี)

Take a chance and my hand
(เทค เก ชานซ แอ็นด มาย แฮ็นด)
Discover a whole new land
(ดิซคัฝเออะ รา โฮล นยู แล็นด)
If we don’t we’ll never know what we could be
(อิฟ วี ด้อนท์ เว็ล เนฝเวอะ โน ว็อท วี เคิด บี)

Boy you better L.O.V.E love me
(บอย ยู เบทเทอะ แอล โอ วี อี ลัฝ มี)
Cause I am gonna L.O.V.E love you
(คอส ไอ แอ็ม กอนนะ แอล โอ วี อี ลัฝ ยู)

How I’m gonna love you
(เฮา แอม กอนนะ ลัฝ ยู)
I am gonna love you
(ไอ แอ็ม กอนนะ ลัฝ ยู)
Are you gonna tell me
(อาร์ ยู กอนนะ เท็ล มี)
How you’re gonna love me
(เฮา ยัวร์ กอนนะ ลัฝ มี)

Oh is this for real
(โอ อีส ดีซ ฟอ ริแอ็ล)
Everything that you can make feel
(เอ๊วี่ติง แดท ยู แค็น เมค ฟีล)
Oh it’s time that I L.O.V.E
(โอ อิทซ ไทม แดท ไอ แอล โอ วี อี)
Oh is this for true I can see myself tripping on you
(โอ อีส ดีซ ฟอ ทรู ไอ แค็น ซี ไมเซลฟ ทริพพิง ออน ยู)
And oh oh it’s time that you L.O.V.E
(แอ็นด โอ โอ อิทซ ไทม แดท ยู แอล โอ วี อี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง L.O.V.E.U. คำอ่านไทย Leona Lewis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น