เนื้อเพลง Paper Pieces คำอ่านไทย Michelle Branch

Dada duda duda duda duda du dada duda dada
( ดาดา ดูดา ดูดา ดูดา ดูดา ดื ดาดา ดูดา ดาดา)
dada duda duda duda duda du dada duda dada
(ดาดา ดูดา ดูดา ดูดา ดูดา ดื ดาดา ดูดา ดาดา)

Called your name today but no one answers any more,
(คอล ยุร เนม ทุเด บัท โน วัน อานเซอะ เอนอิ โม ,)
you turned and ran away like someone came and locked the door,
(ยู เทิน แอ็นด แร็น อะเว ไลค ซัมวัน เคม แอ็นด ล็อค เดอะ โด ,)
paper pieces lyin’ on the floor,
(เพเพอะ พีซ ลายอิน ออน เดอะ ฟโล ,)
I fall to pieces now the coffees’ black and my heart is sore.
(ไอ ฟอล ทู พีซ เนา เดอะ คอฟฟิ บแล็ค แอ็นด มาย ฮาท อีส โซ)

*Pick me up tape me together, dadadadada-
(*พิค มี อัพ เทพ มี ทุเกฑเออะ , dadadadada)
like paper pieces on the floor.
(ไลค เพเพอะ พีซ ออน เดอะ ฟโล)

Dada duda duda duda duda du dada duda dada
(ดาดา ดูดา ดูดา ดูดา ดูดา ดื ดาดา ดูดา ดาดา)
dada duda duda duda duda du dada duda dada
(ดาดา ดูดา ดูดา ดูดา ดูดา ดื ดาดา ดูดา ดาดา)

Since you left that day I’ve realized my minds made up on you,
(ซินซ ยู เล็ฟท แดท เด แอฝ รีแอะไลส มาย ไมนด เมด อัพ ออน ยู ,)
my heart is capsized and I don’t know what I’m gonna do.
(มาย ฮาท อีส แค็พไซส แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ว็อท แอม กอนนะ ดู)

*Pick me up tape me together, dadadadada-
(*พิค มี อัพ เทพ มี ทุเกฑเออะ , dadadadada)
like paper pieces on the floor.
(ไลค เพเพอะ พีซ ออน เดอะ ฟโล)
Pick me up tape me together, dadadadada-
(พิค มี อัพ เทพ มี ทุเกฑเออะ , dadadadada)
like paper pieces on the floor,
(ไลค เพเพอะ พีซ ออน เดอะ ฟโล ,)
paper pieces on the floor :
(เพเพอะ พีซ ออน เดอะ ฟโล :)

and I call out to you,
(แอ็นด ดาย คอล เอ้า ทู ยู ,)
oh, but you turn,
(โอ , บัท ยู เทิน ,)
yes you turn away-
(เย็ซ ยู เทิน อะเว)

Dada duda duda duda duda du dada duda dada
(ดาดา ดูดา ดูดา ดูดา ดูดา ดื ดาดา ดูดา ดาดา)
dada duda duda duda duda du dada duda dada
(ดาดา ดูดา ดูดา ดูดา ดูดา ดื ดาดา ดูดา ดาดา)

Called you name today but no one answers any more.
(คอล ยู เนม ทุเด บัท โน วัน อานเซอะ เอนอิ โม)

*Pick me up tape me together, dadadadada-
(*พิค มี อัพ เทพ มี ทุเกฑเออะ , dadadadada)
like paper pieces on the floor.
(ไลค เพเพอะ พีซ ออน เดอะ ฟโล)
Pick me up tape me together, dadadadada-
(พิค มี อัพ เทพ มี ทุเกฑเออะ , dadadadada)
like paper pieces on the floor,
(ไลค เพเพอะ พีซ ออน เดอะ ฟโล ,)
Pick me up tape me together, dadadadada-
(พิค มี อัพ เทพ มี ทุเกฑเออะ , dadadadada)
like paper pieces on the floor,
(ไลค เพเพอะ พีซ ออน เดอะ ฟโล ,)
paper pieces on the floor
(เพเพอะ พีซ ออน เดอะ ฟโล)
[call me,call me, call me, call me]
([ คอล มี , คอล มี , คอล มี , คอล มี ])

Dada duda duda duda duda du dada duda dada
(ดาดา ดูดา ดูดา ดูดา ดูดา ดื ดาดา ดูดา ดาดา)
dada duda duda duda duda du dada duda dada
(ดาดา ดูดา ดูดา ดูดา ดูดา ดื ดาดา ดูดา ดาดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paper Pieces คำอ่านไทย Michelle Branch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น