เนื้อเพลง Energy คำอ่านไทย Natalie feat Baby Bash

[Baby Bash]
( [ เบบิ แบ็ฌ ])
Energy, digging on your energy
(เอนเออะจิ , ดีกกิง ออน ยุร เอนเออะจิ)
Energy, digging on your energy
(เอนเออะจิ , ดีกกิง ออน ยุร เอนเออะจิ)
Energy, digging on your energy. energy
(เอนเออะจิ , ดีกกิง ออน ยุร เอนเออะจิ เอนเออะจิ)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
Boy, I’m digging on your energy [Energy]
(บอย , แอม ดีกกิง ออน ยุร เอนเออะจิ [ เอนเออะจิ ])
And I’m digging what you telling me [Telling me]
(แอ็นด แอม ดีกกิง ว็อท ยู เทลลิง มี [ เทลลิง มี ])
So I wrote this little melody [Melody]
(โซ ไอ โรท ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล เมลโอะดิ [ เมลโอะดิ ])
And dedicate it to my favorite lover
(แอ็นด เดดอิเคท อิท ทู มาย เฟเฝอะริท ลัฝเออะ)

[Verse 1 – Natalie]
([ เฝิซ วัน Natalie ])
I’m lying in bed
(แอม ลายยิง อิน เบ็ด)
There’s thoughts in my head
(แดร์ ธอท ซิน มาย เฮ็ด)
I’m thinking bout you
(แอม ติ้งกิง เบาท ยู)
Over and over and over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
What can I tell you, you got me so twisted
(ว็อท แค็น นาย เท็ล ยู , ยู ก็อท มี โซ ทวิซท)
Tossing and turning
(ทอซซิง แอ็นด เทินนิง)
Over and over and over and over again
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)
So I wrote a song tonight [Tonight]
(โซ ไอ โรท อะ ซ็อง ทุไนท [ ทุไนท ])
You weren’t begging me to write [To write]
(ยู เวินท์ เบกกิง มี ทู ไรท [ ทู ไรท ])
Tell me is it cool tonight [Tonight]
(เท็ล มี อีส ซิท คูล ทุไนท [ ทุไนท ])
To don’t know what’s on my mind
(ทู ด้อนท์ โน ว็อท ออน มาย ไมนด)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
Boy, I’m digging on your energy [Energy]
(บอย , แอม ดีกกิง ออน ยุร เอนเออะจิ [ เอนเออะจิ ])
And I’m digging what you telling me [Telling me]
(แอ็นด แอม ดีกกิง ว็อท ยู เทลลิง มี [ เทลลิง มี ])
So I wrote this little melody [Melody]
(โซ ไอ โรท ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล เมลโอะดิ [ เมลโอะดิ ])
And dedicate it to my favorite lover
(แอ็นด เดดอิเคท อิท ทู มาย เฟเฝอะริท ลัฝเออะ)

[Verse 2 – Baby Bash]
([ เฝิซ ทู เบบิ แบ็ฌ ])
Rain and shine sleet and snow
(เรน แอ็นด ไฌน ซลีท แอ็นด ซโน)
Couldn’t stop the way we flow
(คูดซึ่น ซท็อพ เดอะ เว วี ฟโล)
Welcome to my miracle
(เวลคัม ทู มาย มิ๊ราเคิ่ล)
And I’m digging on your lyrical
(แอ็นด แอม ดีกกิง ออน ยุร ลีริแค็ล)
Your melody is my remedy
(ยุร เมลโอะดิ อีส มาย เรมอิดิ)
Squeeze to my Hennessey
(ซควีส ทู มาย เฮนเนสซี)
The one to call when I’m sipping for
(ดิ วัน ทู คอล ฮเว็น แอม ซิพปิง ฟอ)
With the candy coated Tennessee
(วิฑ เดอะ แคนดิ โคท เทนเนซซี)
Just make a wish.
(จัซท เมค เก วิฌ)
And let’s make it a fish with your boy Baby Bash with some heavenly bliss
(แอ็นด เล็ท เมค อิท ดา ฟิฌ วิฑ ยุร บอย เบบิ แบ็ฌ วิฑ ซัม เฮฝเอ็นลิ บลิซ)
Because your kisses on my lips, girl I’m ready to roll
(บิคอส ยุร คีสเซซ ออน มาย ลิพ , เกิล แอม เรดอิ ทู โรล)
With so vicious and bubblicious, the energy’s throwed
(วิฑ โซ ฝีฌอัซ แซน บับบิวรี่ชั่น , ดิ เอนเออะจิ ธโร)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
Boy, I’m digging on your energy [Energy]
(บอย , แอม ดีกกิง ออน ยุร เอนเออะจิ [ เอนเออะจิ ])
And I’m digging what you telling me [Telling me]
(แอ็นด แอม ดีกกิง ว็อท ยู เทลลิง มี [ เทลลิง มี ])
So I wrote this little melody [Melody]
(โซ ไอ โรท ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล เมลโอะดิ [ เมลโอะดิ ])
And dedicate it to my favorite lover
(แอ็นด เดดอิเคท อิท ทู มาย เฟเฝอะริท ลัฝเออะ)

[Verse 3 – Natalie]
([ เฝิซ ที Natalie ])
Boy, you know that I dig you
(บอย , ยู โน แดท ไอ ดิก ยู)
I fell in love when I met you
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ ฮเว็น นาย เม็ท ยู)
I love the way you make me feel
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล)
Your energy is something real [Fa. sho.]
(ยุร เอนเออะจิ อีส ซัมติง ริแอ็ล [ ฟา โช ])
Boy, I love the way [I love the way]
(บอย , ไอ ลัฝ เดอะ เว [ ไอ ลัฝ เดอะ เว ])
You make me feel [You make feel]
(ยู เมค มี ฟีล [ ยู เมค ฟีล ])
Is something bout you loving me
(อีส ซัมติง เบาท ยู ลัฝอิง มี)
Can’t do without your energy
(แค็นท ดู วิเฑาท ยุร เอนเออะจิ)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
Boy, I’m digging on your energy [Energy]
(บอย , แอม ดีกกิง ออน ยุร เอนเออะจิ [ เอนเออะจิ ])
And I’m digging what you telling me [Telling me]
(แอ็นด แอม ดีกกิง ว็อท ยู เทลลิง มี [ เทลลิง มี ])
So I wrote this little melody [Melody]
(โซ ไอ โรท ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล เมลโอะดิ [ เมลโอะดิ ])
And dedicate it to my favorite lover
(แอ็นด เดดอิเคท อิท ทู มาย เฟเฝอะริท ลัฝเออะ)

[Baby Bash]
([ เบบิ แบ็ฌ ])
Energy, digging on your energy
(เอนเออะจิ , ดีกกิง ออน ยุร เอนเออะจิ)
Energy, digging on your energy
(เอนเออะจิ , ดีกกิง ออน ยุร เอนเออะจิ)
Energy, digging on your energy. energy
(เอนเออะจิ , ดีกกิง ออน ยุร เอนเออะจิ เอนเออะจิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Energy คำอ่านไทย Natalie feat Baby Bash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น