เนื้อเพลง Please Come Out Tonight คำอ่านไทย Phil Collins

Please come out tonight I need you here
( พลีส คัม เอ้า ทุไนท ไอ นีด ยู เฮียร)
its been a long, long time and I can’t wait
(อิทซ บีน อะ ล็อง , ล็อง ไทม แอ็นด ดาย แค็นท เวท)
let’s find out,, let’s see what it’s like out there
(เล็ท ไฟนด เอ้า , , เล็ท ซี ว็อท อิทซ ไลค เอ้า แดร์)
if it rains we’ll find somewhere, somewhere dry and warm
(อิฟ อิท เรน เว็ล ไฟนด ซัมแวร์ , ซัมแวร์ ดไร แอ็นด วอม)

You’ll say ” my, it’s been a long, long time ”
(โยว เซ ” มาย , อิทซ บีน อะ ล็อง , ล็อง ไทม “)
I’ll say ” how are you? I’ve been fine ”
(แอล เซ ” เฮา อาร์ ยู แอฝ บีน ไฟน “)

Please come out tonight, let’s go out and see the world
(พลีส คัม เอ้า ทุไนท , เล็ท โก เอ้า แอ็นด ซี เดอะ เวิลด)
we can try to find, find somewhere
(วี แค็น ทไร ทู ไฟนด , ไฟนด ซัมแวร์)
it seems so long ago, I can hardly remember the time
(อิท ซีม โซ ล็อง อะโก , ไอ แค็น ฮาดลิ ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
it’s all I want, it’s all I want, so let’s see what we find
(อิทซ ซอร์ ไอ ว็อนท , อิทซ ซอร์ ไอ ว็อนท , โซ เล็ท ซี ว็อท วี ไฟนด)

You’ll say ” there’s so much you need to know ”
(โยว เซ ” แดร์ โซ มัช ยู นีด ทู โน “)
I’ll say ” are you really sure you have to go? ”
(แอล เซ ” อาร์ ยู ริแอ็ลลิ ฌุร ยู แฮ็ฝ ทู โก “)

We don’t need a reason, no explanations
(วี ด้อนท์ นีด อะ รี๊ซั่น , โน เอคซพละเนฌัน)
just stay with me here, tonight
(จัซท ซเท วิฑ มี เฮียร , ทุไนท)
I won’t say a word
(ไอ ว็อนท เซ อะ เวิด)
I just need you here
(ไอ จัซท นีด ยู เฮียร)

Please come out tonight, let’s go out and find ourselves
(พลีส คัม เอ้า ทุไนท , เล็ท โก เอ้า แอ็นด ไฟนด เอารเซลฝส)
you can lean your head on my shoulder, remember?
(ยู แค็น ลีน ยุร เฮ็ด ออน มาย โฌลเดอะ , ริเมมเบอะ)

You’ll say ” My, is that the time? ”
(โยว เซ ” มาย , อีส แดท เดอะ ไทม “)
I’ll say ” why not stay with me tonight? ”
(แอล เซ ” ฮไว น็อท ซเท วิฑ มี ทุไนท “)

We don’t need a reason
(วี ด้อนท์ นีด อะ รี๊ซั่น)
it’s so warm inside
(อิทซ โซ วอม อีนไซด)
there’s no one between us
(แดร์ โน วัน บีทวิน อัซ)
if someone comes we can hide
(อิฟ ซัมวัน คัม วี แค็น ไฮด)
just lay here beside me
(จัซท เล เฮียร บิไซด มี)
just see what it’s like
(จัซท ซี ว็อท อิทซ ไลค)

Please come out tonight
(พลีส คัม เอ้า ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Please Come Out Tonight คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น