เนื้อเพลง Suburbia คำอ่านไทย Pet Shop Boys

Lost in the high street, where the dogs run
( ล็อซท อิน เดอะ ไฮ ซทรีท , ฮแว เดอะ ด็อก รัน)
Roaming suburban boys
(โรมมิง ซะเบอแบ็น บอย)
Mother’s got a hairdo to be done
(ม๊าเธ่อร์ ก็อท ดา แฮร์ดู ทู บี ดัน)
She says they’re too old for toys
(ชี เซ เดรว ทู โอลด ฟอ ทอย)
Stood by the bus stop with a felt pen
(ซทูด ไบ เดอะ บัซ ซท็อพ วิฑ อะ เฟ็ลท เพ็น)
In this suburban hell
(อิน ดีซ ซะเบอแบ็น เฮ็ล)
And in the distance a police car
(แอ็นด อิน เดอะ ดีซแท็นซ อะ โพะลีซ คา)
To break the suburban spell
(ทู บเรค เดอะ ซะเบอแบ็น ซเพ็ล)

Let’s take a ride, and run with the dogs tonight
(เล็ท เทค เก ไรด , แอ็นด รัน วิฑ เดอะ ด็อก ทุไนท)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)
You can’t hide, run with the dogs tonight
(ยู แค็นท ไฮด , รัน วิฑ เดอะ ด็อก ทุไนท)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)

Break the window by the town hall
(บเรค เดอะ วีนโด ไบ เดอะ ทาวน์ ฮอล)
Listen, the siren screams
(ลิ๊สซึ่น , เดอะ ไซเร็น ซครีม)
There in the distance, like a roll call
(แดร์ อิน เดอะ ดีซแท็นซ , ไลค เก โรล คอล)
Of all the suburban dreams
(อ็อฝ ออล เดอะ ซะเบอแบ็น ดรีม)

Let’s take a ride, and run with the dogs tonight
(เล็ท เทค เก ไรด , แอ็นด รัน วิฑ เดอะ ด็อก ทุไนท)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)
You can’t hide, run with the dogs tonight
(ยู แค็นท ไฮด , รัน วิฑ เดอะ ด็อก ทุไนท)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)

I only wanted something else to do but hang around
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ซัมติง เอ็ลซ ทู ดู บัท แฮ็ง อะเรานด)
I only wanted something else to do but hang around
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ซัมติง เอ็ลซ ทู ดู บัท แฮ็ง อะเรานด)
I only wanted something else to do but hang around
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ซัมติง เอ็ลซ ทู ดู บัท แฮ็ง อะเรานด)
I only wanted something else to do but hang around
(ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท ซัมติง เอ็ลซ ทู ดู บัท แฮ็ง อะเรานด)

It’s on the front page of the papers
(อิทซ ออน เดอะ ฟรันท เพจ อ็อฝ เดอะ เพเพอะ)
This is their hour of need
(ดีซ ซิส แด เอาร อ็อฝ นีด)
Where’s a policeman when you need one
(ฮแว ซา โพลิคแมน ฮเว็น ยู นีด วัน)
To blame the colour TV?
(ทู บเลม เดอะ คัลเออะ ทีวี)

Let’s take a ride, and run with the dogs tonight
(เล็ท เทค เก ไรด , แอ็นด รัน วิฑ เดอะ ด็อก ทุไนท)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)
You can’t hide, run with the dogs tonight
(ยู แค็นท ไฮด , รัน วิฑ เดอะ ด็อก ทุไนท)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)

Take a ride, and run with the dogs tonight
(เทค เก ไรด , แอ็นด รัน วิฑ เดอะ ด็อก ทุไนท)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)
You can’t hide, run with the dogs tonight
(ยู แค็นท ไฮด , รัน วิฑ เดอะ ด็อก ทุไนท)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)

Run with the dogs tonight
(รัน วิฑ เดอะ ด็อก ทุไนท)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)
You can’t hide
(ยู แค็นท ไฮด)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)
In Suburbia
(อิน ซะเบอเบียะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Suburbia คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น