เนื้อเพลง C คำอ่านไทย Dir en Grey

That’s right, just ask the pig with meat
( แด๊ท ไรท , จัซท อาซค เดอะ พิก วิฑ มีท)
That you lose your heart because you spend money to fulfill
(แดท ยู ลูส ยุร ฮาท บิคอส ยู ซเพ็นด มันอิ ทู ฟุลฟีล)
That girl laughs at your sorry face
(แดท เกิล ลาฟ แอ็ท ยุร ซอริ เฟซ)
That’s right, the love underneath your suit
(แด๊ท ไรท , เดอะ ลัฝ อันเดอะนีธ ยุร ซยูท)
That’s right, the politeness underneath the suit
(แด๊ท ไรท , เดอะ โพะไลทเน็ซ อันเดอะนีธ เดอะ ซยูท)

Even if you don’t know the answer to the simple question of C
(อีเฝ็น อิฟ ยู ด้อนท์ โน ดิ อานเซอะ ทู เดอะ ซิ๊มเพิ่ล คเวซชัน อ็อฝ ซี)
The eyes to see the reality is far more important
(ดิ ไอ ทู ซี เดอะ ริแอลอิทิ อีส ฟา โม อิมพอแท็นท)
I laugh at the sorry sky
(ไอ ลาฟ แอ็ท เดอะ ซอริ ซไค)
That’s right, the love underneath the sunny day
(แด๊ท ไรท , เดอะ ลัฝ อันเดอะนีธ เดอะ ซันนิ เด)
That’s right, underneath the sunny day…
(แด๊ท ไรท , อันเดอะนีธ เดอะ ซันนิ เด)

All you people looking at me, you just say what you want
(ออล ยู พี๊เพิ่ล ลุคอิง แอ็ท มี , ยู จัซท เซ ว็อท ยู ว็อนท)
You never come and reach your hand out to me
(ยู เนฝเวอะ คัม แอ็นด รีช ยุร แฮ็นด เอ้า ทู มี)
You buy love for me on my birthday
(ยู ไบ ลัฝ ฟอ มี ออน มาย เบริ์ดเดย์)
Today its cloudy and partly rain
(ทุเด อิทซ คเลาดอิ แอ็นด พาทลิ เรน)

Actuality, I want to love the world before me
(แอคชิวแอลอิทิ , ไอ ว็อนท ทู ลัฝ เดอะ เวิลด บิโฟ มี)
Actuality I do, but
(แอคชิวแอลอิทิ ไอ ดู , บัท)

dead freedom
(เด็ด ฟรีดัม)
If you’ve forgotten how to scream then scream right here and live right here
(อิฟ ยู๊ฟ ฟอร์กอทเดน เฮา ทู ซครีม เด็น ซครีม ไรท เฮียร แอ็นด ไลฝ ไรท เฮียร)
I will scream as much as I want and if my voice dies, then let my voice die
(ไอ วิล ซครีม แอ็ส มัช แอ็ส ซาย ว็อนท แอ็นด อิฟ มาย ฝอยซ ได , เด็น เล็ท มาย ฝอยซ ได)
If you’ve forgotten how to scream then scream right here and live right here
(อิฟ ยู๊ฟ ฟอร์กอทเดน เฮา ทู ซครีม เด็น ซครีม ไรท เฮียร แอ็นด ไลฝ ไรท เฮียร)
I will scream no matter how many times I die My voice will die
(ไอ วิล ซครีม โน แมทเทอะ เฮา เมนอิ ไทม ซาย ได มาย ฝอยซ วิล ได)
But I will scream right here my heart
(บัท ไอ วิล ซครีม ไรท เฮียร มาย ฮาท)
We can dive.
(วี แค็น ไดฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C คำอ่านไทย Dir en Grey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น