เนื้อเพลง In The Store คำอ่านไทย Nelly

[Cedric:] yo yo yo yo, my man, yo
( [ Cedric : ] โย โย โย โย , มาย แม็น , โย)
[Clerk:] Yea, what can I help you with?
([ คลาค : ] เย , ว็อท แค็น นาย เฮ็ลพ ยู วิฑ)
[Cedric:] Hey c’mon man you gotta say you got me on dis one, Look…
([ Cedric : ] เฮ ซีมอน แม็น ยู กอททะ เซ ยู ก็อท มี ออน ดิซ วัน , ลุค)
[Clerk:] What do ya need, what do ya need?
([ คลาค : ] ว็อท ดู ยา นีด , ว็อท ดู ยา นีด)
[Cedric:] You got da new Nelly? You got dat in? The Nellyville, you got dat right?
([ Cedric : ] ยู ก็อท ดา นยู เนลลียู ก็อท แดซ อิน เดอะ Nellyville , ยู ก็อท แดซ ไรท)
[Clerk:] What is that rap or something?
([ คลาค : ] ว็อท อีส แดท แร็พ ออ ซัมติง)
[Cedric:] Wha?
([ Cedric : ] Wha)
[Clerk:] I think we jus sold out of it man.
([ คลาค : ] ไอ ธิงค วี ยูส โซลด เอ้า อ็อฝ อิท แม็น)
[Cedric:] SOLD OUT?!C’mon bro dis da fourth, fifth, store I’ve been to today, they all sold out!
([ Cedric : ] โซลด เอ้า ! ซีมอน โบรดิซ ดา โฟธ , ฟิฟธ , ซโท แอฝ บีน ทู ทุเด , เด ออล โซลด เอ้า !)
[Clerk:] We’re all sold out bro.
([ คลาค : ] เวีย ออล โซลด เอ้า โบร)
[Cedric:] C’mon man you gotta help a brotha out, man I’m in a [Clerk interruptes:[Hey man!]] desperate sitiation herre playa!
([ Cedric : ] ซีมอน แม็น ยู กอททะ เฮ็ลพ อะ บอตดา เอ้า , แม็น แอม อิน อะ [ คลาค interruptes : [ เฮ แม็น ! ] ] เดซเพอะริท sitiation herre พอลเย !)
[Clerk:] I’d love to help you my brotha!
([ คลาค : ] อาย ลัฝ ทู เฮ็ลพ ยู มาย บอตดา !)
[Cedric:] I got a nice lil sexy lil thing waitin on me at da crib, and all she wanna hear is Nelly, I’m tryin to get it through your smell.
([ Cedric : ] ไอ ก็อท ดา ไน๊ซ์ ลิล เซคซิ ลิล ธิง เว๊ทดิน ออน มี แอ็ท ดา คริบ , แอ็นด ออล ชี วอนนา เฮีย อีส เนลลี, แอม ทายอิน ทู เก็ท ดิธ ธรู ยุร ซเม็ล)
[Clerk:] I hear ya,[Cedric interrupts:[wha?]] I hear ya, you gotta get the mood goin, ya know…?
([ คลาค : ] ไอ เฮีย ยา , [ Cedric อินเทะรัพท : [ wha ] ] ไอ เฮีย ยา , ยู กอททะ เก็ท เดอะ มูด โกอิน , ยา โน)
[Cedric:[laughin]] yea, dats what I’m tryin to do pimp juice!
([ Cedric : [ เลอกิน ] ] เย , แดซ ว็อท แอม ทายอิน ทู ดู พิมพ จูซ !)
[Clerk:] PIMP JUICE?!
([ คลาค : ] พิมพ จูซ !)
[Cedric:] Look man, let me…, can you download it for me? sumthin?
([ Cedric : ] ลุค แม็น , เล็ท มี , แค็น ยู ดาวโลด ดิท ฟอ มี ซัมติน)
[Clerk:] No man, we can’t do that here, sorry!
([ คลาค : ] โน แม็น , วี แค็นท ดู แดท เฮียร , ซอริ !)
[Cedric:] Mp3? You can’t…?
([ Cedric : ] เอ็มพีทรี ยู แค็นท)
[Clerk:] No, we can’t, we can’t Mp3, sorry!
([ คลาค : ] โน , วี แค็นท , วี แค็นท เอ็มพีทรี , ซอริ !)
[Cedric:] Let me take one of your listenin machines or sumthin, and I’ll bring it back to you tomorrow.
([ Cedric : ] เล็ท มี เทค วัน อ็อฝ ยุร ลิเซินนิน มะฌีน ออ ซัมติน , แอ็นด แอล บริง อิท แบ็ค ทู ยู ทุมอโร)
[Clerk:] Ya f*ckin crazy? My boss would kill me man!
([ คลาค : ] ยา เอฟ *ckin คเรสิ มาย บอส เวิด คิล มี แม็น !)
[Cedric:] Look man, jus check in da back, do whateva you gotta do.
([ Cedric : ] ลุค แม็น , ยูส เช็ค อิน ดา แบ็ค , ดู whateva ยู กอททะ ดู)
[Clerk:] Hold on, let me see what I can do for ya bro.Let me see…
([ คลาค : ] โฮลด ออน , เล็ท มี ซี ว็อท ไอ แค็น ดู ฟอ ยา โบรเล็ท มี ซี)
[Clerk:] Man this is the last one I got.
([ คลาค : ] แม็น ดีซ ซิส เดอะ ลาซท วัน ไอ ก็อท)
[Cedric:] For real? Aight! Cool wait..
([ Cedric : ] ฟอ ริแอ็ล ไอชฺ! คูล เวท)
[Clerk:] It’s the clean version, that’s all I got, I found the clean version for ya!
([ คลาค : ] อิทซ เดอะ คลีน เฝอฉัน , แด๊ท ซอร์ ไอ ก็อท , ไอ เฟานด เดอะ คลีน เฝอฉัน ฟอ ยา !)
[Cedric:] It’s da clean version?
([ Cedric : ] อิทซ ดา คลีน เฝอฉัน)
[Clerk:] Nelly, ya know the new one, Nellyville.
([ คลาค : ] เนลลี, ยา โน เดอะ นยู วัน , Nellyville)
[Cedric:] It said there’s NO cusin on it? NONE?
([ Cedric : ] อิท เซ็ด แดร์ โน cusin ออน หนิด นัน)
[Clerk:] Ya want it?
([ คลาค : ] ยา ว็อนท ดิธ)
[Cedric:] Dat’s all you got?
([ Cedric : ] แดซ ซอร์ ยู ก็อท)
[Clerk:] It’s hip-hop!
([ คลาค : ] อิทซ ฮิพ ฮ็อพ !)
[Cedric:[sigh]] Damn aight, aight give me dat man.I jus got ta make it happen right now, I jus gotta…
([ Cedric : [ ไซ ] ] แด็ม ไอชฺ, ไอชฺกิฝ มี แดซ แม็น นาย ยูส ก็อท ทา เมค อิท แฮพเพ็น ไรท เนา , ไอ ยูส กอททะ)
[Clerk:] Alright, Alright but hurry up we got people waitin in line here, they’ve been waitin for a long time.
([ คลาค : ] ออลไร๊ท , ออลไร๊ท บัท เฮอริ อัพ วี ก็อท พี๊เพิ่ล เว๊ทดิน อิน ไลน เฮียร , เดวฟ บีน เว๊ทดิน ฟอ รา ล็อง ไทม)
[Cedric:] Yea, go ahead and giva it to me.
([ Cedric : ] เย , โก อะเฮด แอ็นด giva อิท ทู มี)
[Clerk:] Good luck dawg!
([ คลาค : ] เกิด ลัค ดาว !)

[feat. Cedric the Entertainer and La La]
([ ฟีท Cedric ดิ เอนเทอะเทนเออะ แอ็นด ลา ลา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In The Store คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น