เนื้อเพลง If I Never Knew You คำอ่านไทย The Cheetah Girls

If I never knew you
( อิฟ ฟาย เนฝเวอะ นยู ยู)
If I never felt this love
(อิฟ ฟาย เนฝเวอะ เฟ็ลท ดีซ ลัฝ)
I would have no inkling of
(ไอ เวิด แฮ็ฝ โน อีงคลิง อ็อฝ)
How precious life can be
(เฮา พเรฌอัซ ไลฟ แค็น บี)

And if I never held you
(แอ็นด อิฟ ฟาย เนฝเวอะ เฮ็ลด ยู)
I would never have a clue
(ไอ เวิด เนฝเวอะ แฮ็ฝ อะ คลู)
How at last I’d find in you
(เฮา แอ็ท ลาซท อาย ไฟนด อิน ยู)
The missing part of me.
(เดอะ มีซซิง พาท อ็อฝ มี)

In this world so full of fear
(อิน ดีซ เวิลด โซ ฟูล อ็อฝ เฟีย)
Full of rage and lies
(ฟูล อ็อฝ เรจ แอ็นด ไล)
I can see the truth so clear
(ไอ แค็น ซี เดอะ ทรูธ โซ คเลีย)
In your eyes
(อิน ยุร ไอ)
So dry your eyes
(โซ ดไร ยุร ไอ)

And I’m so grateful to you
(แอ็นด แอม โซ กเรทฟุล ทู ยู)
I’d have lived my whole life through
(อาย แฮ็ฝ ไลฝ มาย โฮล ไลฟ ธรู)
Lost forever
(ล็อซท เฟาะเรฝเออะ)
If I never knew you
(อิฟ ฟาย เนฝเวอะ นยู ยู)

If I never knew you
(อิฟ ฟาย เนฝเวอะ นยู ยู)
I’d be safe but half as real
(อาย บี เซฟ บัท ฮาล์ฟ แอ็ส ริแอ็ล)
Never knowing I could feel
(เนฝเวอะ โนอิง ไอ เคิด ฟีล)
A love so strong and true
(อะ ลัฝ โซ ซทร็อง แอ็นด ทรู)

I’m so grateful to you
(แอม โซ กเรทฟุล ทู ยู)
I’d have lived my whole life through
(อาย แฮ็ฝ ไลฝ มาย โฮล ไลฟ ธรู)
Lost forever
(ล็อซท เฟาะเรฝเออะ)
If I never knew you
(อิฟ ฟาย เนฝเวอะ นยู ยู)

I thought our love would be so beautiful
(ไอ ธอท เอ๊า ลัฝ เวิด บี โซ บยูทิฟุล)
Somehow we’d make the whole world bright
(ซัมฮาว เว็ด เมค เดอะ โฮล เวิลด ไบร๊ท)
I never knew that fear and hate could be so strong
(ไอ เนฝเวอะ นยู แดท เฟีย แอ็นด เฮท เคิด บี โซ ซทร็อง)
all they’d leave us were these whispers in the night
(ออล เดยฺ ลีฝ อัซ เวอ ฑิส ฮวีซเพอะ ซิน เดอะ ไนท)
But still my heart is saying we were right
(บัท ซทิล มาย ฮาท อีส เซอิง วี เวอ ไรท)

Oh if I never knew you
(โอ อิฟ ฟาย เนฝเวอะ นยู ยู)
If I never knew you
(อิฟ ฟาย เนฝเวอะ นยู ยู)
I would have no inkling of
(ไอ เวิด แฮ็ฝ โน อีงคลิง อ็อฝ)
If our time has gone too fast
(อิฟ เอ๊า ไทม แฮ็ส กอน ทู ฟัซท)
How precious life can be…
(เฮา พเรฌอัซ ไลฟ แค็น บี)
I’ve lived at last…
(แอฝ ไลฝ แอ็ท ลาซท)

I thought our love would be so beautiful
(ไอ ธอท เอ๊า ลัฝ เวิด บี โซ บยูทิฟุล)
Somehow we’d make the whole world bright
(ซัมฮาว เว็ด เมค เดอะ โฮล เวิลด ไบร๊ท)
I thought our love would be so beautiful
(ไอ ธอท เอ๊า ลัฝ เวิด บี โซ บยูทิฟุล)
We’d turn the darkness into light
(เว็ด เทิน เดอะ ดาคเน็ซ อีนทุ ไลท)
And still my heart is saying we were right
(แอ็นด ซทิล มาย ฮาท อีส เซอิง วี เวอ ไรท)
we were right
(วี เวอ ไรท)

And if I never knew you
(แอ็นด อิฟ ฟาย เนฝเวอะ นยู ยู)
If I never knew you
(อิฟ ฟาย เนฝเวอะ นยู ยู)
I’d have lived my whole life through
(อาย แฮ็ฝ ไลฝ มาย โฮล ไลฟ ธรู)
Empty as the sky
(เอมทิ แอ็ส เดอะ ซไค)
Never knowing why
(เนฝเวอะ โนอิง ฮไว)
Lost forever
(ล็อซท เฟาะเรฝเออะ)
If I never knew you
(อิฟ ฟาย เนฝเวอะ นยู ยู)
If I never knew you [oh]
(อิฟ ฟาย เนฝเวอะ นยู ยู [ โอ ])
If I never knew you
(อิฟ ฟาย เนฝเวอะ นยู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Never Knew You คำอ่านไทย The Cheetah Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น