เนื้อเพลง I Ain’t Got The Blues คำอ่านไทย Neil Young

Well, I’m a little light-headed
( เว็ล , แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล ไลท เฮ็ด)
But my body feels the same
(บัท มาย บอดอิ ฟีล เดอะ เซม)
And it feels like fallin’ on down
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค แฟลลิน ออน เดาน)
And find another name
(แอ็นด ไฟนด แอะนัธเออะ เนม)
But the sand in my shoes
(บัท เดอะ แซ็นด อิน มาย ฌู)
May trickle to my brain
(เม trickle ทู มาย บเรน)
Well, I ain’t got the blues
(เว็ล , ไอ เอน ก็อท เดอะ บลู)
But something more tame
(บัท ซัมติง โม เทม)
Oh yeah, something more tame
(โอ เย่ , ซัมติง โม เทม)
Oh yeah, something more tame.
(โอ เย่ , ซัมติง โม เทม)

Well the sound of the drums
(เว็ล เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ ดรัม)
Is pounding in my head
(อีส พาวดิง อิน มาย เฮ็ด)
Like ten thousand dancers
(ไลค เท็น เธาแส็น แดนเซอร์)
With bodies full of lead
(วิฑ บอดีสฺฟูล อ็อฝ เล็ด)
And I feel like a bull
(แอ็นด ดาย ฟีล ไลค เก บุล)
With an eye-full of red
(วิฑ แอน ไอ ฟูล อ็อฝ เร็ด)
Well, I ain’t got the blues
(เว็ล , ไอ เอน ก็อท เดอะ บลู)
But something better bred
(บัท ซัมติง เบทเทอะ บเร็ด)
Oh yeah, something better bred
(โอ เย่ , ซัมติง เบทเทอะ บเร็ด)
Oh yeah, something better bred.
(โอ เย่ , ซัมติง เบทเทอะ บเร็ด)

If tomorrow sees another
(อิฟ ทุมอโร ซี แอะนัธเออะ)
Kind of farm I know
(ไคนด อ็อฝ ฟาม ไอ โน)
Well, the people and the soldiers
(เว็ล , เดอะ พี๊เพิ่ล แอ็นด เดอะ โซลเจอะ)
And the gypsies groan
(แอ็นด เดอะ จิ๊บซี่ กโรน)
It would be like a wonder
(อิท เวิด บี ไลค เก วันเดอะ)
And I cannot let it go
(แอ็นด ดาย แคนน็อท เล็ท ดิธ โก)
Well, I ain’t got the blues
(เว็ล , ไอ เอน ก็อท เดอะ บลู)
But something more slow
(บัท ซัมติง โม ซโล)
Oh yeah, something more slow
(โอ เย่ , ซัมติง โม ซโล)
Oh yeah, something more slow.
(โอ เย่ , ซัมติง โม ซโล)

But the people in the cities
(บัท เดอะ พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซิดีสฺ)
And the other ones too
(แอ็นด ดิ อัฑเออะ วัน ทู)
Ain’t got too many wonders
(เอน ก็อท ทู เมนอิ วันเดอะ)
That they’re not tied to
(แดท เดรว น็อท ไท ทู)
And I can’t help but feeling
(แอ็นด ดาย แค็นท เฮ็ลพ บัท ฟีลอิง)
As I’m wearing straight through
(แอ็ส แอม เวียริง ซทเรท ธรู)
Well, I ain’t got the blues
(เว็ล , ไอ เอน ก็อท เดอะ บลู)
But something more true
(บัท ซัมติง โม ทรู)
Oh yeah, something more true
(โอ เย่ , ซัมติง โม ทรู)
Oh yeah, something more true.
(โอ เย่ , ซัมติง โม ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Ain’t Got The Blues คำอ่านไทย Neil Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น