เนื้อเพลง Run-around คำอ่านไทย Blues Traveler

Once upon a midnight dearie
( วันซ อุพอน อะ มิดไนท์ เดียริ)
I woke with something in my head
(ไอ โวค วิฑ ซัมติง อิน มาย เฮ็ด)
I couldn’t escape the memory
(ไอ คูดซึ่น เอ็ซเคพ เดอะ เมมโอะริ)
Of a phone call and of what you said
(อ็อฝ อะ โฟน คอล แอ็นด อ็อฝ ว็อท ยู เซ็ด)
Like a game show contestant with a parting gift
(ไลค เก เกม โฌ ค็อนเทซแท็นท วิฑ อะ พาทิง กิฟท)
I could not believe my eyes
(ไอ เคิด น็อท บิลีฝ มาย ไอ)
When I saw through the voice of a trusted friend
(ฮเว็น นาย ซอ ธรู เดอะ ฝอยซ อ็อฝ อะ ทรัซท ฟเร็นด)
Who needs to humor me and tell me lies
(ฮู นีด ทู ฮยูเมอะ มี แอ็นด เท็ล มี ไล)
Yeah humor me and tell me lies
(เย่ ฮยูเมอะ มี แอ็นด เท็ล มี ไล)
And I’ll lie too and say I don’t mind
(แอ็นด แอล ไล ทู แอ็นด เซ ไอ ด้อนท์ ไมนด)
And as we seek so shall we find
(แอ็นด แอ็ส วี ซีค โซ แฌ็ล วี ไฟนด)
And when you’re feeling open I’ll still be here
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ฟีลอิง โอเพ็น แอล ซทิล บี เฮียร)
But not without a certain degree of fear
(บัท น็อท วิเฑาท ดา เซอทิน ดิกรี อ็อฝ เฟีย)
Of what will be with you and me
(อ็อฝ ว็อท วิล บี วิฑ ยู แอ็นด มี)
I still can see things hopefully
(ไอ ซทิล แค็น ซี ธิง โฮพฟุลิ)

But you
(บัท ยู)
Why you wanna give me a run-around
(ฮไว ยู วอนนา กิฝ มี อะ รัน อะเรานด)
Is it a sure-fire way to speed things up
(อีส ซิท อะ ฌุร ไฟร เว ทู ซพีด ธิง อัพ)
When all it does is slow me down
(ฮเว็น ออล อิท โด ซิส ซโล มี เดาน)

And shake me and my confidence
(แอ็นด เฌค มี แอ็นด มาย คอนฟิเด็นซ)
About a great many things
(อะเบาท ดา กเรท เมนอิ ธิง)
But I’ve been there I can see it cower
(บัท แอฝ บีน แดร์ ไอ แค็น ซี อิท เคาเออะ)
Like a nervous magician waiting in the wings
(ไลค เก เนอฝัซ มะจีฌแอ็น เวททิง อิน เดอะ วิง)
Of a bad play where the heroes are right
(อ็อฝ อะ แบ็ด พเล ฮแว เดอะ อีโร แซร์ ไรท)
And nobody thinks or expects too much
(แอ็นด โนบอดี้ ธิงค ออ เอ็คซเพคท ทู มัช)
And Hollywood’s calling for the movie rights
(แอ็นด ฮอลิวูด คอลลิง ฟอ เดอะ มูวี่ ไรท)
Singing hey babe let’s keep in touch
(ซิงกิง เฮ เบบ เล็ท คีพ อิน ทั๊ช)
Hey baby let’s keep in touch
(เฮ เบบิ เล็ท คีพ อิน ทั๊ช)
But I want more than a touch I want you to reach me
(บัท ไอ ว็อนท โม แฑ็น อะ ทั๊ช ไอ ว็อนท ยู ทู รีช มี)
And show me all the things no one else can see
(แอ็นด โฌ มี ออล เดอะ ธิง โน วัน เอ็ลซ แค็น ซี)
So what you feel becomes mine as well
(โซ ว็อท ยู ฟีล บิคัม ไมน แอ็ส เว็ล)
And soon if we’re lucky we’d be unable to tell
(แอ็นด ซูน อิฟ เวีย ลัคคิ เว็ด บี อันเอ๊เบิ่ล ทู เท็ล)
What’s yours and mine the fishing’s fine
(ว็อท ยุร แซน ไมน เดอะ ฟิชชิง ไฟน)
And it doesn’t have to rhyme so don’t feed me a line
(แอ็นด ดิท ดัสอินท แฮ็ฝ ทู ไรม โซ ด้อนท์ ฟี มี อะ ไลน)

But you
(บัท ยู)
Why you wanna give me a run-around
(ฮไว ยู วอนนา กิฝ มี อะ รัน อะเรานด)
Is it a sure-fire wa to speed things up
(อีส ซิท อะ ฌุร ไฟร วา ทู ซพีด ธิง อัพ)
When all it does is slow me down
(ฮเว็น ออล อิท โด ซิส ซโล มี เดาน)

Tra la la la la bomba dear this is the pilot speaking
(Tra ลา ลา ลา ลา bomba เดีย ดีซ ซิส เดอะ ไพลัท ซพีคอิง)
And I’ve got some news for you
(แอ็นด แอฝ ก็อท ซัม นยู ฟอ ยู)
It seems my ship still stands no matter what you drop
(อิท ซีม มาย ฌิพ ซทิล ซแท็นด โน แมทเทอะ ว็อท ยู ดร็อพ)
And there ain’t a whole lot that you can do
(แอ็นด แดร์ เอน ดา โฮล ล็อท แดท ยู แค็น ดู)
Oh sure the banner may be torn and the wind’s gotten colder
(โอ ฌุร เดอะ แบนเนอะ เม บี โทน แอ็นด เดอะ วินด กอททน โคลเดอ)
Perhaps I’ve grown a little cynical
(พแร็พซ แอฝ กโรน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซีนอิแค็ล)
But I know no matter what the waitress brings
(บัท ไอ โน โน แมทเทอะ ว็อท เดอะ เวทเร็ซ บริง)
I shall drink in and always be full
(ไอ แฌ็ล ดริงค อิน แอ็นด ออลเว บี ฟูล)
My cup shall always be full
(มาย คัพ แฌ็ล ออลเว บี ฟูล)

Oh I like coffee
(โอ ไอ ไลค คอฟฟิ)
And I like tea
(แอ็นด ดาย ไลค ที)
I’d like to be able to enter a final plea
(อาย ไลค ทู บี เอ๊เบิ้ล ทู เอนเทอะ รา ไฟแน็ล พลี)
I still got this dream that you just can’t shake
(ไอ ซทิล ก็อท ดีซ ดรีม แดท ยู จัซท แค็นท เฌค)
I love you to the point you can no longer take
(ไอ ลัฝ ยู ทู เดอะ พอยนท ยู แค็น โน ลองเงอ เทค)
Well all right okay
(เว็ล ออล ไรท โอเค)
So be that way
(โซ บี แดท เว)
I hope and pray
(ไอ โฮพ แอ็นด พเร)
That there’s something left to say
(แดท แดร์ ซัมติง เล็ฟท ทู เซ)

But you
(บัท ยู)
Why you wanna give me a run-around
(ฮไว ยู วอนนา กิฝ มี อะ รัน อะเรานด)
Is it a sure-fire way to speed things up
(อีส ซิท อะ ฌุร ไฟร เว ทู ซพีด ธิง อัพ)
When all it does is slow me down
(ฮเว็น ออล อิท โด ซิส ซโล มี เดาน)

But you
(บัท ยู)
Why you wanna give me a run-around
(ฮไว ยู วอนนา กิฝ มี อะ รัน อะเรานด)
Is it a sure-fire way to speed things up
(อีส ซิท อะ ฌุร ไฟร เว ทู ซพีด ธิง อัพ)
When all it does is slow me down
(ฮเว็น ออล อิท โด ซิส ซโล มี เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Run-around คำอ่านไทย Blues Traveler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น