เนื้อเพลง Frankie And Johnny คำอ่านไทย Elvis Presley

Frankie and me we were lovers
( เฟรงคี แอ็นด มี วี เวอ ลัฝเออะ)
Oh Lordy how we could love
(โอ ลอร์ดี้ เฮา วี เคิด ลัฝ)
Swore we’d be true to each other
(ซโว เว็ด บี ทรู ทู อีช อัฑเออะ)
Just as true as stars above
(จัซท แอ็ส ทรู แอ็ส ซทา อะบัฝ)
I was her man, she caught me doing her wrong.
(ไอ วอส เฮอ แม็น , ชี คอท มี ดูอิง เฮอ ร็อง)

My luck in poker was fading
(มาย ลัค อิน โพคเออะ วอส เฟดิง)
When a new gal caught my eye
(ฮเว็น อะ นยู แก็ล คอท มาย ไอ)
I gambled, I tried to change my luck
(ไอ แก๊มเบิ้ล , ไอ ทไร ทู เชนจ มาย ลัค)
With a chick named Nellie Bly
(วิฑ อะ ชิค เนม Nellie Bly)
I was Frankie’s man but I was doing her wrong.
(ไอ วอส เฟรงคี แม็น บัท ไอ วอส ดูอิง เฮอ ร็อง)

Yeah! Frankie came looking to find me
(เย่ ! เฟรงคี เคม ลุคอิง ทู ไฟนด มี)
Yes, she wasn’t looking for fun
(เย็ซ , ชี วอสซึ้น ลุคอิง ฟอ ฟัน)
For in her sweet loving hand
(ฟอ อิน เฮอ สวี้ท ลัฝอิง แฮ็นด)
She was totin’ a 44 gun
(ชี วอส โทดิน อะ 44 กัน)
To shoot her man if he was doin’ her wrong
(ทู ฌูท เฮอ แม็น อิฟ ฮี วอส โดย เฮอ ร็อง)

Well Frankie walked into the bar room
(เว็ล เฟรงคี วอค อีนทุ เดอะ บา รุม)
And right there in front of her eyes
(แอ็นด ไรท แดร์ อิน ฟรันท อ็อฝ เฮอ ไอ)
There was her loving Johnny
(แดร์ วอส เฮอ ลัฝอิง จอนนิ)
Making love to that Nellie Bly
(เมคอิง ลัฝ ทู แดท Nellie Bly)
I was her man, she caught me doing her wrong.
(ไอ วอส เฮอ แม็น , ชี คอท มี ดูอิง เฮอ ร็อง)

Frankie, I beg, Please don’t shoot me
(เฟรงคี , ไอ เบ็ก , พลีส ด้อนท์ ฌูท มี)
Well they’ll put you away in a cell
(เว็ล เด๊ว พัท ยู อะเว อิน อะ เซ็ล)
You know they’ll put your where the cold wind blows
(ยู โน เด๊ว พัท ยุร ฮแว เดอะ โคลด วินด บโล)
From the hottest corner in hell
(ฟร็อม เดอะ ฮอทเดว คอเนอะ อิน เฮ็ล)
I’m your man, I know I done you wrong.
(แอม ยุร แม็น , ไอ โน ไอ ดัน ยู ร็อง)

Easy on the roll, real easy
(อีสอิ ออน เดอะ โรล , ริแอ็ล อีสอิ)
Easy on the roll, real slow
(อีสอิ ออน เดอะ โรล , ริแอ็ล ซโล)
Roll me over real gently
(โรล มี โอเฝอะ ริแอ็ล เจนทลิ)
‘Cause my wound hurts me so
(คอส มาย วูนด เฮิท มี โซ)
Well I was her man
(เว็ล ไอ วอส เฮอ แม็น)
Well I done her wrong
(เว็ล ไอ ดัน เฮอ ร็อง)

Well Frankie told Johnny
(เว็ล เฟรงคี โทลด จอนนิ)
Well this is the end of my song
(เว็ล ดีซ ซิส ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย ซ็อง)
I was her man, well I done her wrong
(ไอ วอส เฮอ แม็น , เว็ล ไอ ดัน เฮอ ร็อง)
Well , hey, hey, hey, hey, hey
(เว็ล , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ)
Done her wrong
(ดัน เฮอ ร็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Frankie And Johnny คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น