เนื้อเพลง Absolutely คำอ่านไทย 213

[Snoop Dogg]
( [ ซนูพ ด๊อก ])
Me and Nate Dogg were so funky fresh
(มี แอ็นด แนตชฺ ด๊อก เวอ โซ ฟังคิ ฟเร็ฌ)
We fell off into a club to try to pop it to Daz
(วี เฟ็ล ออฟฟ อีนทุ อะ คลับ ทู ทไร ทู พ็อพ อิท ทู Daz)
A lil’ Moet to go with the way I’m dressed
(อะ ลิล โมสทฺ ทู โก วิฑ เดอะ เว แอม ดเรซ)
A seven-piece outfit with a mink vest
(อะ เซฝเอ็น พีซ เอ้าฟิท วิฑ อะ มิงค เฝ็ซท)
Couple of ladies skating waiting on some info
(คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เลดิส skatings เวททิง ออน ซัม อินโฟ)
Them white boys in the back got the indo
(เฑ็ม ฮไวท บอย ซิน เดอะ แบ็ค ก็อท ดิ อีนโดะ)
With a hookup, a hundredd dollars for a half ounce
(วิฑ อะ hookup , อะ hundredd ดอลเลอะ ฟอ รา ฮาล์ฟ อันซ)
I got to hit it, get it and bounce
(ไอ ก็อท ทู ฮิท ดิธ , เก็ท ดิธ แอ็นด เบานซ)
So right back to the place that I started from
(โซ ไรท แบ็ค ทู เดอะ พเลซ แดท ไอ ซทาท ฟร็อม)
Get back hell yeah I’m hardly done
(เก็ท แบ็ค เฮ็ล เย่ แอม ฮาดลิ ดัน)
Write that on your motherf*cking izzass
(ไรท แดท ออน ยุร motherf*คิง izzass)
So hold up your glass and let’s make a lil’ tizoast
(โซ โฮลด อัพ ยุร กลัซ แซน เล็ท เมค เก ลิล tizoast)
We brag and boast, zig-zag and smoke and keep a big bag of dope
(วี บแร็ก แอ็นด โบซท , ซิกคฺ zag แอ็นด ซโมค แอ็นด คีพ อะ บิก แบ็ก อ็อฝ โดพ)
We hold down the VIP wherever we sit
(วี โฮลด เดาน เดอะ วีไอพี ฮแวเรฝเออะ วี ซิท)
N*gga don’t get mad if your ho with me
(เอ็น *gga ด้อนท์ เก็ท แม็ด อิฟ ยุร โฮ วิฑ มี)

[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
I’m not absolutely positive or absolutely sure
(แอม น็อท แอบโซลยูทลิ พอสอิทิฝ ออ แอบโซลยูทลิ ฌุร)
I’m not out to talk bad about your baby
(แอม น็อท เอ้า ทู ทอค แบ็ด อะเบาท ยุร เบบิ)
I’m just tyring to be completely sure
(แอม จัซท tyrings ทู บี ค็อมพลีทลี ฌุร)
You wanna hang with us, gotta hang with us
(ยู วอนนา แฮ็ง วิฑ อัซ , กอททะ แฮ็ง วิฑ อัซ)
Take ya ass to the floor
(เทค ยา อาซ ทู เดอะ ฟโล)
I’m trying to game a bit, sound rediculous
(แอม ทไรอิง ทู เกม อะ บิท , เซานด รีดิคคิวรัส)
Hope the ho is not yours
(โฮพ เดอะ โฮ อีส น็อท ยุร)

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Dancing and wining and dining a b*tch
(แด็นซิง แอ็นด วายนิง แอ็นด ไดนิง อะ บี *tch)
We humping bumping and grinding the sh*t
(วี humpings bumpings แอ็นด กรายดิง เดอะ ฌะ *ที)
Nothing else to do now but to leave the club
(นัธอิง เอ็ลซ ทู ดู เนา บัท ทู ลีฝ เดอะ คลับ)
so we can rub-a-dub-dub in my n*gga Nate hot tub
(โซ วี แค็น รับ อะ ดับ ดับ อิน มาย เอ็น *gga แนตชฺ ฮ็อท ทับ)
Then we can grub on some barbeque
(เด็น วี แค็น กรับ ออน ซัม barbeque)
that my Uncle Rio hooked up, so call your crew
(แดท มาย อั๊งเคิ่ล Rio ฮุค อัพ , โซ คอล ยุร ครู)
10, 11, 12, or 13, all of them b*tches they belong to her team
(เทน , 11 , 12 , ออ 13 , ออล อ็อฝ เฑ็ม บี *tches เด บิลอง ทู เฮอ ทีม)
It’s so supreme you love my scheme
(อิทซ โซ ซิวพรีม ยู ลัฝ มาย ซคีม)
The way I got baby bringing Daddy all the cream
(เดอะ เว ไอ ก็อท เบบิ บริงกิง แดดดิ ออล เดอะ ครีม)
Yep, and that’s the first step
(เย็พ , แอ็นด แด๊ท เดอะ เฟิซท ซเท็พ)
And once you get that, n*gga ya got that?
(แอ็นด วันซ ยู เก็ท แดท , เอ็น *gga ยา ก็อท แดท)
Pump that sh*t and fill up my cup and mack that b*tch with the big ol’ b*tt
(พัมพ แดท ฌะ *ที แอ็นด ฟิล อัพ มาย คัพ แอ็นด แมกคฺ แดท บี *tch วิฑ เดอะ บิก ol บี *tt)
Don’t play with it – sway with it
(ด้อนท์ พเล วิฑ อิท ซเว วิฑ อิท)
And if it’s cool with you, sh*t you know I’m okay with it
(แอ็นด อิฟ อิทซ คูล วิฑ ยู , ฌะ *ที ยู โน แอม โอเค วิฑ อิท)

[Chorus – Nate Dogg]
([ โครัซ แนตชฺ ด๊อก ])
Right back, baby girl I know you like that
(ไรท แบ็ค , เบบิ เกิล ไอ โน ยู ไลค แดท)
You try to hide it but you get
(ยู ทไร ทู ไฮด อิท บัท ยู เก็ท)
Right back, come on over for a nightcap
(ไรท แบ็ค , คัมมอน โอเฝอะ ฟอ รา nightcap)
Yes even though I’m with the right trap
(เย็ซ อีเฝ็น โธ แอม วิฑ เดอะ ไรท ทแร็พ)
Tell your man that you’ll be right back
(เท็ล ยุร แม็น แดท โยว บี ไรท แบ็ค)
Even though we only just met
(อีเฝ็น โธ วี โอ๊นลี่ จัซท เม็ท)
Make sure you don’t forget the Jim’ pack
(เมค ฌุร ยู ด้อนท์ เฟาะเกท เดอะ จิม แพ็ค)

I’m not absolutely positive or absolutely sure
(แอม น็อท แอบโซลยูทลิ พอสอิทิฝ ออ แอบโซลยูทลิ ฌุร)
I’m not out to talk bad about your baby
(แอม น็อท เอ้า ทู ทอค แบ็ด อะเบาท ยุร เบบิ)
I’m just tyring to be completely sure
(แอม จัซท tyrings ทู บี ค็อมพลีทลี ฌุร)
You wanna hang with us, gotta hang with us
(ยู วอนนา แฮ็ง วิฑ อัซ , กอททะ แฮ็ง วิฑ อัซ)
Take ya ass to the floor
(เทค ยา อาซ ทู เดอะ ฟโล)
I’m trying to game a bit, sound rediculous
(แอม ทไรอิง ทู เกม อะ บิท , เซานด รีดิคคิวรัส)
Hope the ho is not yours
(โฮพ เดอะ โฮ อีส น็อท ยุร)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Warren G]
([ วอเร็น จี ])
Shouts out to the thugs that be back in the club
(เฌาท เอ้า ทู เดอะ ธัก แดท บี แบ็ค อิน เดอะ คลับ)
And of course lil’ mama who be backing it up
(แอ็นด อ็อฝ โคซ ลิล มามะ ฮู บี แบกคิง อิท อัพ)
We be the ones back in the Cut’ smoking
(วี บี ดิ วัน แบ็ค อิน เดอะ คัท สโมคกิ้ง)
Cognac in the cup, we be stroking
(คอนแย็ค อิน เดอะ คัพ , วี บี สโตรกคิง)
After the club, same routine, roll two 13s
(อาฟเทอะ เดอะ คลับ , เซม รูทีน , โรล ทู 13s)
Since her front clean yahknowimean?
(ซินซ เฮอ ฟรันท คลีน yahknowimean)
Tight jeans, ice bling, no ring, no thang
(ไทท จีน , ไอซ บลิง , โน ริง , โน เตง)
Show off, show her Nate can sing
(โฌ ออฟฟ , โฌ เฮอ แนตชฺ แค็น ซิง)
Show her how my team do our thi-dang
(โฌ เฮอ เฮา มาย ทีม ดู เอ๊า thi แดง)
And how we keep Latrell Sprewells sprinning
(แอ็นด เฮา วี คีพ Latrell Sprewells sprinnings)
I’m all hood so the Chucks stay on
(แอม ออล ฮุด โซ เดอะ ชัค ซเท ออน)
It’s all good we can do it ’til the break of dawn
(อิทซ ซอร์ เกิด วี แค็น ดู อิท ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Absolutely คำอ่านไทย 213

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น