เนื้อเพลง It Wasn’t Enough คำอ่านไทย Good Charlotte

It wasn’t enough [x3]
( อิท วอสซึ้น อินัฟ [ x3 ])

I will try to believe in the things I cannot see
(ไอ วิล ทไร ทู บิลีฝ อิน เดอะ ธิง ซาย แคนน็อท ซี)
But my faith is shaking now like it’s never been before
(บัท มาย เฟธ อีส เชคกิ้ง เนา ไลค อิทซ เนฝเวอะ บีน บิโฟ)
When I call
(ฮเว็น นาย คอล)
And you don’t come
(แอ็นด ยู ด้อนท์ คัม)
I don’t know what I should do
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ไอ เชิด ดู)
Should I call?
(เชิด ดาย คอล)
Should I even count on you?
(เชิด ดาย อีเฝ็น เคานท ออน ยู)

I’m giving all I can
(แอม กีฝวิง ออล ไอ แค็น)
It wasn’t enough
(อิท วอสซึ้น อินัฟ)
To keep you in my hands
(ทู คีพ ยู อิน มาย แฮ็นด)
Should I give up?
(เชิด ดาย กิฝ อัพ)
I try to understand
(ไอ ทไร ทู อันเดิซแทนด)
Was it ever enough?
(วอส ซิท เอฝเออะ อินัฟ)
I don’t understand
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)

So here I am once again
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม วันซ อะเกน)
With my back against the wall
(วิฑ มาย แบ็ค อะเกนซท เดอะ วอล)
Afraid to show you
(อัฟเรด ทู โฌ ยู)
Afraid to tell you
(อัฟเรด ทู เท็ล ยู)
I don’t know you like I did
(ไอ ด้อนท์ โน ยู ไลค ไก ดิด)
I’ve never been so alone
(แอฝ เนฝเวอะ บีน โซ อะโลน)
I’ve never felt so insecure
(แอฝ เนฝเวอะ เฟ็ลท โซ อินซิคยูร)
And now I don’t know where I’m going
(แอ็นด เนา ไอ ด้อนท์ โน ฮแว แอม โกอิ้ง)
In my life I’m not so sure
(อิน มาย ไลฟ แอม น็อท โซ ฌุร)

I’m giving all I can
(แอม กีฝวิง ออล ไอ แค็น)
It wasn’t enough
(อิท วอสซึ้น อินัฟ)
To keep you in my hands
(ทู คีพ ยู อิน มาย แฮ็นด)
Should I give up?
(เชิด ดาย กิฝ อัพ)
I try to understand
(ไอ ทไร ทู อันเดิซแทนด)
Was it ever enough?
(วอส ซิท เอฝเออะ อินัฟ)
I don’t understand
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)

Giving up tonight
(กีฝวิง อัพ ทุไนท)
I won’t let go
(ไอ ว็อนท เล็ท โก)
Won’t let go of you
(ว็อนท เล็ท โก อ็อฝ ยู)
Giving up tonight
(กีฝวิง อัพ ทุไนท)
I wanna show you
(ไอ วอนนา โฌ ยู)
Wanna show you
(วอนนา โฌ ยู)

Am I giving up?
(แอ็ม ไอ กีฝวิง อัพ)
Giving up
(กีฝวิง อัพ)

I don’t wanna give this up
(ไอ ด้อนท์ วอนนา กิฝ ดีซ อัพ)
I won’t
(ไอ ว็อนท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Everything you want from me
(เอ๊วี่ติง ยู ว็อนท ฟร็อม มี)
I fought so hard for everything
(ไอ ฟอท โซ ฮาด ฟอ เอ๊วี่ติง)
Everything you want from me
(เอ๊วี่ติง ยู ว็อนท ฟร็อม มี)
I tried so hard could never be
(ไอ ทไร โซ ฮาด เคิด เนฝเวอะ บี)
Anything you want from me
(เอนอิธิง ยู ว็อนท ฟร็อม มี)
Anything you want from me
(เอนอิธิง ยู ว็อนท ฟร็อม มี)
I gave it all
(ไอ เกฝ อิท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It Wasn’t Enough คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น