เนื้อเพลง Imagination คำอ่านไทย Jessica Simpson

I sit alone
( ไอ ซิท อะโลน)
Wishing that you were here
(วิชชิ้ง แดท ยู เวอ เฮียร)
I pick up the phone and no one’s even there
(ไอ พิค อัพ เดอะ โฟน แอ็นด โน วัน อีเฝ็น แดร์)
But I hear your voice
(บัท ไอ เฮีย ยุร ฝอยซ)
And it sounds so clear
(แอ็นด ดิท เซานด โซ คเลีย)
And I’m telling you just how I feel
(แอ็นด แอม เทลลิง ยู จัซท เฮา ไอ ฟีล)
Wishing that you’d come and make it so real
(วิชชิ้ง แดท ยูต คัม แอ็นด เมค อิท โซ ริแอ็ล)
[Are you just a vision in my mind?]
([ อาร์ ยู จัซท ดา ฝีฉอัน อิน มาย ไมนด ])
Have you really right here tonight?
(แฮ็ฝ ยู ริแอ็ลลิ ไรท เฮียร ทุไนท)
[Are you gonna make everything right?]
([ อาร์ ยู กอนนะ เมค เอ๊วี่ติง ไรท ])
Why you standing here inmy door
(ฮไว ยู ซแทนดิง เฮียร inmy โด)
Are you the one that I wished for, yeah
(อาร์ ยู ดิ วัน แดท ไอ วิฌ ฟอ , เย่)

I wished upon a tonight
(ไอ วิฌ อุพอน อะ ทุไนท)
That you will grant my wish tonight
(แดท ยู วิล กรานท มาย วิฌ ทุไนท)
And take me to the one in my imagination
(แอ็นด เทค มี ทู ดิ วัน อิน มาย อิแมจิเนฌัน)
I wish I may, I wish i might
(ไอ วิฌ ไอ เม , ไอ วิฌ ไอ ไมท)
Have a wish I wish tonight
(แฮ็ฝ อะ วิฌ ไอ วิฌ ทุไนท)
Take me to the one in my imagination
(เทค มี ทู ดิ วัน อิน มาย อิแมจิเนฌัน)

Now you will mean more than the word to me
(เนา ยู วิล มีน โม แฑ็น เดอะ เวิด ทู มี)
If we could be more than a fantasy
(อิฟ วี เคิด บี โม แฑ็น อะ แฟนทะซิ)
I do believe one day that you will be reality
(ไอ ดู บิลีฝ วัน เด แดท ยู วิล บี ริแอลอิทิ)
Just you and me
(จัซท ยู แอ็นด มี)
Being everything I knew me could be
(บีอิง เอ๊วี่ติง ไอ นยู มี เคิด บี)
[Are you just a vision in my mind?]
([ อาร์ ยู จัซท ดา ฝีฉอัน อิน มาย ไมนด ])
Have you walked into my life?
(แฮ็ฝ ยู วอค อีนทุ มาย ไลฟ)
Are you really right here tonight?
(อาร์ ยู ริแอ็ลลิ ไรท เฮียร ทุไนท)
[Are you gonna make everything right?]
([ อาร์ ยู กอนนะ เมค เอ๊วี่ติง ไรท ])
Standing right here in my door
(ซแทนดิง ไรท เฮียร อิน มาย โด)
Are you the one that I wished for?
(อาร์ ยู ดิ วัน แดท ไอ วิฌ ฟอ)

I wished upon a tonight
(ไอ วิฌ อุพอน อะ ทุไนท)
That you will grant my wish tonight
(แดท ยู วิล กรานท มาย วิฌ ทุไนท)
And take me to the one in my imagination
(แอ็นด เทค มี ทู ดิ วัน อิน มาย อิแมจิเนฌัน)
I wish I may, I wish i might
(ไอ วิฌ ไอ เม , ไอ วิฌ ไอ ไมท)
Have a wish I wish tonight
(แฮ็ฝ อะ วิฌ ไอ วิฌ ทุไนท)
Take me to the one in my imagination
(เทค มี ทู ดิ วัน อิน มาย อิแมจิเนฌัน)

I wished upon a tonight
(ไอ วิฌ อุพอน อะ ทุไนท)
That you will grant my wish tonight
(แดท ยู วิล กรานท มาย วิฌ ทุไนท)
And take me to the one in my imagination
(แอ็นด เทค มี ทู ดิ วัน อิน มาย อิแมจิเนฌัน)
I wish I may, I wish i might
(ไอ วิฌ ไอ เม , ไอ วิฌ ไอ ไมท)
Have a wish I wish tonight
(แฮ็ฝ อะ วิฌ ไอ วิฌ ทุไนท)
Take me to the one in my imagination
(เทค มี ทู ดิ วัน อิน มาย อิแมจิเนฌัน)

When you’re in my thoughts
(ฮเว็น ยัวร์ อิน มาย ธอท)
[I know in my heart]
([ ไอ โน อิน มาย ฮาท ])
You were made for me
(ยู เวอ เมด ฟอ มี)
That’s why we have to start
(แด๊ท ฮไว วี แฮ็ฝ ทู ซทาท)
[Making our love so true and…]
([ เมคอิง เอ๊า ลัฝ โซ ทรู แอ็นด ])
Making a love for two
(เมคอิง อะ ลัฝ ฟอ ทู)
[So make my dreams come true tonight]
([ โซ เมค มาย ดรีม คัม ทรู ทุไนท ])

I wished upon a tonight
(ไอ วิฌ อุพอน อะ ทุไนท)
That you will grant my wish tonight
(แดท ยู วิล กรานท มาย วิฌ ทุไนท)
And take me to the one in my imagination
(แอ็นด เทค มี ทู ดิ วัน อิน มาย อิแมจิเนฌัน)
I wish I may, I wish i might
(ไอ วิฌ ไอ เม , ไอ วิฌ ไอ ไมท)
Have a wish I wish tonight
(แฮ็ฝ อะ วิฌ ไอ วิฌ ทุไนท)
Take me to the one in my imagination
(เทค มี ทู ดิ วัน อิน มาย อิแมจิเนฌัน)

[Are you just a vision in my mind?]
([ อาร์ ยู จัซท ดา ฝีฉอัน อิน มาย ไมนด ])
Did you really walk in my life?
(ดิด ยู ริแอ็ลลิ วอค อิน มาย ไลฟ)
Are you reallt right here tonight?
(อาร์ ยู reallt ไรท เฮียร ทุไนท)

I wished upon a tonight
(ไอ วิฌ อุพอน อะ ทุไนท)
That you will grant my wish tonight
(แดท ยู วิล กรานท มาย วิฌ ทุไนท)
And take me to the one in my imagination
(แอ็นด เทค มี ทู ดิ วัน อิน มาย อิแมจิเนฌัน)
I wish I may, I wish i might
(ไอ วิฌ ไอ เม , ไอ วิฌ ไอ ไมท)
Have a wish I wish tonight
(แฮ็ฝ อะ วิฌ ไอ วิฌ ทุไนท)
Take me to the one in my imagination
(เทค มี ทู ดิ วัน อิน มาย อิแมจิเนฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Imagination คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น