เนื้อเพลง If It’s Love คำอ่านไทย Train

While everybody else is getting out of bed
( ฮไวล เอวี่บอดี้ เอ็ลซ อีส เกดดดิ้ง เอ้า อ็อฝ เบ็ด)
I’m usually getting in it
(แอม ยูฉัวลิ เกดดดิ้ง อิน หนิด)
I’m not in it to win it
(แอม น็อท อิน หนิด ทู วิน หนิด)
And there’s a thousand ways you can skin it
(แอ็นด แดร์ ซา เธาแส็น เว ยู แค็น ซคิน หนิด)

My feet have been on the floor
(มาย ฟีท แฮ็ฝ บีน ออน เดอะ ฟโล)
Flat like an idle singer
(ฟแล็ท ไลค แอน ไอ๊เดิ้ล ซีงเออะ)
Remember winger
(ริเมมเบอะ winger)
I digress
(ไอ ไดกเรซ)
I confess you are the best thing in my life
(ไอ ค็อนเฟซ ยู อาร์ เดอะ เบ็ซท ธิง อิน มาย ไลฟ)

But I’m afraid when I hear stories
(บัท แอม อัฟเรด ฮเว็น นาย เฮีย สตอยสฺ)
About a husband and wife
(อะเบาท ดา ฮัสแบ็นด แอ็นด ไวฟ)
There’s no happy endings
(แดร์ โน แฮพพิ เอนดิง)
No Henry Lee
(โน เฮนริ ลี)
But you are the greatest thing about me
(บัท ยู อาร์ เดอะ เกสเดด ธิง อะเบาท มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If it’s love
(อิฟ อิทซ ลัฝ)
And we decide that it’s forever
(แอ็นด วี ดิไซด แดท อิทซ เฟาะเรฝเออะ)
No one else could do it better
(โน วัน เอ็ลซ เคิด ดู อิท เบทเทอะ)
If it’s love
(อิฟ อิทซ ลัฝ)
And we’re two birds of a feather
(แอ็นด เวีย ทู เบิด อ็อฝ อะ เฟฑเออะ)
Then the rest is just whenever
(เด็น เดอะ เร็ซท อีส จัซท ฮเว็นเอฝเออะ)
And if I’m addicted to loving you
(แอ็นด อิฟ แอม แอดดีคท ทู ลัฝอิง ยู)
And you’re addicted to my love too
(แอ็นด ยัวร์ แอดดีคท ทู มาย ลัฝ ทู)
We can be them two birds of a feather
(วี แค็น บี เฑ็ม ทู เบิด อ็อฝ อะ เฟฑเออะ)
That flock together
(แดท ฟล็อค ทุเกฑเออะ)
Love, love
(ลัฝ , ลัฝ)
Got to have something to keep us together
(ก็อท ทู แฮ็ฝ ซัมติง ทู คีพ อัซ ทุเกฑเออะ)
Love, Love
(ลัฝ , ลัฝ)
That’s enough for me
(แด๊ท อินัฟ ฟอ มี)

Took a loan on a house I own
(ทุค กา โลน ออน อะ เฮาซ ไอ โอน)
Can’t be a queen bee without a bee throne
(แค็นท บี อะ ควีน บี วิเฑาท ดา บี ธโรน)
I wanna buy ya everything
(ไอ วอนนา ไบ ยา เอ๊วี่ติง)
Except cologne
(เอ็กเซพท โครอน)
’cause it’s poison
(คอส อิทซ พ๊อยซั่น)
We can travel to Spain where the rain falls
(วี แค็น ทแรฝแอ็ล ทู ซเพน ฮแว เดอะ เรน ฟอล)
Mainly on the plain side and sing
(เมนลิ ออน เดอะ พเลน ไซด แอ็นด ซิง)
’cause it is we can laugh we can sing
(คอส อิท อีส วี แค็น ลาฟ วี แค็น ซิง)
Have ten kids and give them everything
(แฮ็ฝ เท็น คิด แซน กิฝ เฑ็ม เอ๊วี่ติง)
Hold our cell phones up in the air
(โฮลด เอ๊า เซ็ล โฟน อัพ อิน ดิ แอ)
And just be glad we made it here alive
(แอ็นด จัซท บี กแล็ด วี เมด อิท เฮียร อะไลฝ)
On a spinning ball in the middle of space
(ออน อะ สปินนิ่ง บอล อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ซเพซ)
I love you from your toes to your face
(ไอ ลัฝ ยู ฟร็อม ยุร โท ทู ยุร เฟซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You can move in
(ยู แค็น มูฝ อิน)
I won’t ask where you’ve been
(ไอ ว็อนท อาซค ฮแว ยู๊ฟ บีน)
’cause everybody has a past
(คอส เอวี่บอดี้ แฮ็ส ซา พาซท)
When we’re older
(ฮเว็น เวีย โอลเดอะ)
We’ll do it all over again
(เว็ล ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

When everybody else is getting out of bed
(ฮเว็น เอวี่บอดี้ เอ็ลซ อีส เกดดดิ้ง เอ้า อ็อฝ เบ็ด)
I’m usually getting in it
(แอม ยูฉัวลิ เกดดดิ้ง อิน หนิด)
I’m not in it to win it
(แอม น็อท อิน หนิด ทู วิน หนิด)
I’m in it for you
(แอม อิน หนิด ฟอ ยู)

If it’s love
(อิฟ อิทซ ลัฝ)
And we’re two birds of a feather
(แอ็นด เวีย ทู เบิด อ็อฝ อะ เฟฑเออะ)
Then the rest is just whenever
(เด็น เดอะ เร็ซท อีส จัซท ฮเว็นเอฝเออะ)
Then the rest is just whenever
(เด็น เดอะ เร็ซท อีส จัซท ฮเว็นเอฝเออะ)

If it’s love
(อิฟ อิทซ ลัฝ)
And we decide that it’s forever
(แอ็นด วี ดิไซด แดท อิทซ เฟาะเรฝเออะ)
No one else could do it better
(โน วัน เอ็ลซ เคิด ดู อิท เบทเทอะ)
And if I’m addicted to loving you
(แอ็นด อิฟ แอม แอดดีคท ทู ลัฝอิง ยู)
And you’re addicted to my love too
(แอ็นด ยัวร์ แอดดีคท ทู มาย ลัฝ ทู)
We can be them two birds of a feather
(วี แค็น บี เฑ็ม ทู เบิด อ็อฝ อะ เฟฑเออะ)
That flock together
(แดท ฟล็อค ทุเกฑเออะ)
Love, love
(ลัฝ , ลัฝ)
Got to have something to keep us together
(ก็อท ทู แฮ็ฝ ซัมติง ทู คีพ อัซ ทุเกฑเออะ)
Love, love
(ลัฝ , ลัฝ)
Got to have something to keep us together
(ก็อท ทู แฮ็ฝ ซัมติง ทู คีพ อัซ ทุเกฑเออะ)
Love, love
(ลัฝ , ลัฝ)
That’s enough for me
(แด๊ท อินัฟ ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If It’s Love คำอ่านไทย Train

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น