เนื้อเพลง End Of Time คำอ่านไทย Beyonce Knowles

Come take my hand
( คัม เทค มาย แฮ็นด)
I won’t let you go
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู โก)
I’ll be your friend
(แอล บี ยุร ฟเร็นด)
I will love you so, deeply
(ไอ วิล ลัฝ ยู โซ , ดีพลิ)
I will be the one to kiss you at night
(ไอ วิล บี ดิ วัน ทู คิซ ยู แอ็ท ไนท)
I will love you until the end of time
(ไอ วิล ลัฝ ยู อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

I’ll be your ba-by
(แอล บี ยุร บา ไบ)
And I promise not to let you go
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ น็อท ทู เล็ท ยู โก)
Love you like cra-zy
(ลัฝ ยู ไลค cra zy)
Now say you’ll never let me go
(เนา เซ โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก)
Say you’ll never let me go [say]
(เซ โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก [ เซ ])
Say you’ll never let me go
(เซ โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก)
Say you’ll never let me go [say]
(เซ โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก [ เซ ])
Say you’ll never let me go
(เซ โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก)

Take, you away, from here
(เทค , ยู อะเว , ฟร็อม เฮียร)
It’s nothing between us but space, and time
(อิทซ นัธอิง บีทวิน อัซ บัท ซเพซ , แอ็นด ไทม)
I’ll be your own little star that’ll be shining you up
(แอล บี ยุร โอน ลิ๊ทเทิ่ล ซทา แธดิลบี ชายนิง ยู อัพ)
Or your own little universe making your girl
(ออ ยุร โอน ลิ๊ทเทิ่ล ยูนิเฝิซ เมคอิง ยุร เกิล)

Come take my hand
(คัม เทค มาย แฮ็นด)
I won’t let you go
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู โก)
I’ll Be your friend
(แอล บี ยุร ฟเร็นด)
I will love you so, deeply
(ไอ วิล ลัฝ ยู โซ , ดีพลิ)
I will be the one to kiss you at night [at night]
(ไอ วิล บี ดิ วัน ทู คิซ ยู แอ็ท ไนท [ แอ็ท ไนท ])
I will love you until the end of time
(ไอ วิล ลัฝ ยู อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

I’ll be your ba-by
(แอล บี ยุร บา ไบ)
And I promise not to let you go
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ น็อท ทู เล็ท ยู โก)
Love you like cra-zy
(ลัฝ ยู ไลค cra zy)
Now say you’ll never let me go
(เนา เซ โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก)
Say you’ll never let me go [say]
(เซ โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก [ เซ ])
Say you’ll never let me go
(เซ โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก)
Say you’ll never let me go [say]
(เซ โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก [ เซ ])
Say you’ll never let me go
(เซ โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก)

Baby come on get up on it
(เบบิ คัมมอน เก็ท อัพ ออน หนิด)
Show me how you really want it
(โฌ มี เฮา ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ดิธ)
I wanna be the only one to love you baby lets go [Whoa]
(ไอ วอนนา บี ดิ โอ๊นลี่ วัน ทู ลัฝ ยู เบบิ เล็ท โก [ โว้ว ])
Lets go [Whoa]
(เล็ท โก [ โว้ว ])
I wanna provide this lovin’ that your giving,
(ไอ วอนนา พโระไฝด ดีซ ลัฝวิน แดท ยุร กีฝวิง ,)
I ain’t frontin in this love but,
(ไอ เอน ฟ้อนดิน อิน ดีซ ลัฝ บัท ,)
Can you let me love you from your head to toe [Whoa]
(แค็น ยู เล็ท มี ลัฝ ยู ฟร็อม ยุร เฮ็ด ทู โท [ โว้ว ])
Lets go [Whoa]
(เล็ท โก [ โว้ว ])

Boy come to me [Come to me]
(บอย คัม ทู มี [ คัม ทู มี ])
Let me turn your rain into sun [Come to me bay..]
(เล็ท มี เทิน ยุร เรน อีนทุ ซัน [ คัม ทู มี เบ ])
You don’t have to worry baby [Oh no]
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ เบบิ [ โอ โน ])
I promise I’ll set your heart free
(ไอ พรอมอิซ แอล เซ็ท ยุร ฮาท ฟรี)
Let my love into your soul
(เล็ท มาย ลัฝ อีนทุ ยุร โซล)
You go, I go, we go, that’s all she wrote.
(ยู โก , ไอ โก , วี โก , แด๊ท ซอร์ ชี โรท)

Say you’ll, say say, say you’ll, nev, never
(เซ โยว , เซ เซ , เซ โยว , nev , เนฝเวอะ)
Say you’ll, say say, say you’ll, nev, never
(เซ โยว , เซ เซ , เซ โยว , nev , เนฝเวอะ)
Say you’ll, say say, say you’ll, nev, never
(เซ โยว , เซ เซ , เซ โยว , nev , เนฝเวอะ)
Say you’ll, say say, say you’ll, nev, never
(เซ โยว , เซ เซ , เซ โยว , nev , เนฝเวอะ)
Can’t you see babe
(แค็นท ยู ซี เบบ)
Say you’ll, say say, say you’ll, nev, never
(เซ โยว , เซ เซ , เซ โยว , nev , เนฝเวอะ)
Say you’ll, say say, say you’ll, nev, never
(เซ โยว , เซ เซ , เซ โยว , nev , เนฝเวอะ)
I just wanna love you
(ไอ จัซท วอนนา ลัฝ ยู)
Say you’ll, say say, say you’ll, nev, never
(เซ โยว , เซ เซ , เซ โยว , nev , เนฝเวอะ)
Say you’ll, say say, say you’ll, nev, never
(เซ โยว , เซ เซ , เซ โยว , nev , เนฝเวอะ)
Can’t you see babe
(แค็นท ยู ซี เบบ)
Say you’ll, say say, say you’ll, nev, never
(เซ โยว , เซ เซ , เซ โยว , nev , เนฝเวอะ)
Say you’ll, say say, say you’ll, nev, never
(เซ โยว , เซ เซ , เซ โยว , nev , เนฝเวอะ)
I just wanna be with you
(ไอ จัซท วอนนา บี วิฑ ยู)
I just wanna live for you
(ไอ จัซท วอนนา ไลฝ ฟอ ยู)
I’ll never let you go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
Free your love to me
(ฟรี ยุร ลัฝ ทู มี)

Come take my hand
(คัม เทค มาย แฮ็นด)
I wont let you go
(ไอ ว็อนท เล็ท ยู โก)
I’ll Be your friend
(แอล บี ยุร ฟเร็นด)
I will love you so, deeply
(ไอ วิล ลัฝ ยู โซ , ดีพลิ)
I will be the one to kiss you at night [at night]
(ไอ วิล บี ดิ วัน ทู คิซ ยู แอ็ท ไนท [ แอ็ท ไนท ])
I will love you until the end of time
(ไอ วิล ลัฝ ยู อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

I’ll be your ba-by
(แอล บี ยุร บา ไบ)
And I promise not to let you go
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ น็อท ทู เล็ท ยู โก)
Love you like cra-zy
(ลัฝ ยู ไลค cra zy)
Now say you’ll never let me go
(เนา เซ โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก)
Say you’ll never let me go [say]
(เซ โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก [ เซ ])
Say you’ll never let me go
(เซ โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก)
Say you’ll never let me go [say]
(เซ โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก [ เซ ])
Say you’ll never let me go
(เซ โยว เนฝเวอะ เล็ท มี โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง End Of Time คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น