เนื้อเพลง Baby I Need Your Loved คำอ่านไทย Debelah Morgan

Chorus
( โครัซ)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Baby I need you to hold me tonight
(เบบิ ไอ นีด ยู ทู โฮลด มี ทุไนท)
Hold me and make everything alright
(โฮลด มี แอ็นด เมค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)

Verse 1
(เฝิซ วัน)
I get sad when you go
(ไอ เก็ท แซ็ด ฮเว็น ยู โก)
You told me how this would be
(ยู โทลด มี เฮา ดีซ เวิด บี)
It’s not like I didn’t know
(อิทซ น็อท ไลค ไก ดิ๊นอิน โน)
We’d be spending some time apart
(เว็ด บี ซเพ็นดิง ซัม ไทม อะพาท)
That’s OK as long as you
(แด๊ท โอเค แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู)
Don’t play with my heart
(ด้อนท์ พเล วิฑ มาย ฮาท)

‘Cause I would walk the desert
(คอส ไอ เวิด วอค เดอะ เดสเอิท)
Climb the highest mountain for you
(คไลม เดอะ ฮายเอส เมานทิน ฟอ ยู)
I would do even more if I could
(ไอ เวิด ดู อีเฝ็น โม อิฟ ฟาย เคิด)
I would run through fire
(ไอ เวิด รัน ธรู ไฟร)
Or whatever you desire for you
(ออ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดิไสร ฟอ ยู)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)

Chorus
(โครัซ)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Baby I need you to hold me tonight
(เบบิ ไอ นีด ยู ทู โฮลด มี ทุไนท)
Hold me and make everything alright
(โฮลด มี แอ็นด เมค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)

Verse 2
(เฝิซ ทู)
If you did wrong it would hurt me
(อิฟ ยู ดิด ร็อง อิท เวิด เฮิท มี)
It’s painful to think one day you could desert me
(อิทซ เพลนฟลู ทู ธิงค วัน เด ยู เคิด เดสเอิท มี)
Now don’t think I don’t trust you
(เนา ด้อนท์ ธิงค ไอ ด้อนท์ ทรัซท ยู)
I’m just making sure you know
(แอม จัซท เมคอิง ฌุร ยู โน)
What I feel for you is true
(ว็อท ไอ ฟีล ฟอ ยู อีส ทรู)

I would walk the desert
(ไอ เวิด วอค เดอะ เดสเอิท)
Climb the highest mountain for you
(คไลม เดอะ ฮายเอส เมานทิน ฟอ ยู)
I would do even more if I could
(ไอ เวิด ดู อีเฝ็น โม อิฟ ฟาย เคิด)
I would run through fire
(ไอ เวิด รัน ธรู ไฟร)
Or whatever you desire for you
(ออ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดิไสร ฟอ ยู)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)

Chorus
(โครัซ)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Baby I need you to hold me tonight
(เบบิ ไอ นีด ยู ทู โฮลด มี ทุไนท)
Hold me and make everything alright
(โฮลด มี แอ็นด เมค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)

I would walk the desert
(ไอ เวิด วอค เดอะ เดสเอิท)
Climb the highest mountain for you
(คไลม เดอะ ฮายเอส เมานทิน ฟอ ยู)
I would do even more if I could
(ไอ เวิด ดู อีเฝ็น โม อิฟ ฟาย เคิด)
I would run through fire
(ไอ เวิด รัน ธรู ไฟร)
Or whatever you desire for you
(ออ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดิไสร ฟอ ยู)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)

Chorus
(โครัซ)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Baby I need you to hold me tonight
(เบบิ ไอ นีด ยู ทู โฮลด มี ทุไนท)
Hold me and make everything alright
(โฮลด มี แอ็นด เมค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)

Chorus
(โครัซ)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Baby I need you to hold me tonight
(เบบิ ไอ นีด ยู ทู โฮลด มี ทุไนท)
Hold me and make everything alright
(โฮลด มี แอ็นด เมค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)

Chorus
(โครัซ)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Baby I need you to hold me tonight
(เบบิ ไอ นีด ยู ทู โฮลด มี ทุไนท)
Hold me and make everything alright
(โฮลด มี แอ็นด เมค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)

Chorus
(โครัซ)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Baby I need your love
(เบบิ ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Baby I need you to hold me tonight
(เบบิ ไอ นีด ยู ทู โฮลด มี ทุไนท)
Hold me and make everything alright
(โฮลด มี แอ็นด เมค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby I Need Your Loved คำอ่านไทย Debelah Morgan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น