เนื้อเพลง Daddy’s Eyes คำอ่านไทย Sarah Connor

Verse 1:
( เฝิซ วัน :)
Hello morning light
(เฮ็ลโล มอนิง ไลท)
I cannot fight the feeling
(ไอ แคนน็อท ไฟท เดอะ ฟีลอิง)
Something’s changed
(ซัมติง เชนจ)
I’m lying in my bed
(แอม ลายยิง อิน มาย เบ็ด)
And feel a second heartbeat in my vanes
(แอ็นด ฟีล อะ เซคอันด ฮาร์ทบีท อิน มาย เฝน)

Bridge 2:
(บริจ ทู :)
The sky is more blue than yesterday
(เดอะ ซไค อีส โม บลู แฑ็น เยซเทอะดิ)
The grass is green and high
(เดอะ กราซ ซิส กรีน แอ็นด ไฮ)
The sun sends out her warmest rains
(เดอะ ซัน เซ็นด เอ้า เฮอ warmest เรน)
To welcome you my child
(ทู เวลคัม ยู มาย ไชล)

Chorus 1:
(โครัซ วัน :)
Every time that I think of you
(เอฝริ ไทม แดท ไอ ธิงค อ็อฝ ยู)
I feel a love that’s so strong and true
(ไอ ฟีล อะ ลัฝ แด๊ท โซ ซทร็อง แอ็นด ทรู)
I know when you arrive
(ไอ โน ฮเว็น ยู แอะไรฝ)
You’ll have your daddy’s eyes
(โยว แฮ็ฝ ยุร แดดดิ ไอ)
Every time that I’m feeling blue
(เอฝริ ไทม แดท แอม ฟีลอิง บลู)
I sit right back and I think of you
(ไอ ซิท ไรท แบ็ค แอ็นด ดาย ธิงค อ็อฝ ยู)
That’s when I realize
(แด๊ท ฮเว็น นาย รีแอะไลส)
You’ll have your daddy’s eyes
(โยว แฮ็ฝ ยุร แดดดิ ไอ)

Verse 2:
(เฝิซ ทู :)
Hello beautiful
(เฮ็ลโล บยูทิฟุล)
Your face is like a mirror of my dreams
(ยุร เฟซ อีส ไลค เก มีเรอะ อ็อฝ มาย ดรีม)
I hold you in my arms
(ไอ โฮลด ยู อิน มาย อาม)
And life is just a careless song to me
(แอ็นด ไลฟ อีส จัซท ดา แคเล็ซ ซ็อง ทู มี)

Bride 2:
(บไรด ทู :)
Your daddy won’t be home tonight
(ยุร แดดดิ ว็อนท บี โฮม ทุไนท)
He’s on a distant road
(อีส ออน อะ ดีซแท็นท โรด)
I sing a little lullaby
(ไอ ซิง อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัลละไบ)
I hope he’ll soon be home
(ไอ โฮพ เฮ็ล ซูน บี โฮม)

Chorus 2:
(โครัซ ทู :)
Every time that I look at you
(เอฝริ ไทม แดท ไอ ลุค แกท ยู)
I feel a love that’s so strong and true
(ไอ ฟีล อะ ลัฝ แด๊ท โซ ซทร็อง แอ็นด ทรู)
And I‘m hypnotized
(แอ็นด แอม ฮีพโนะไทส)
You’ll got your daddy’s eyes
(โยว ก็อท ยุร แดดดิ ไอ)
Every time that I’m feeling blue
(เอฝริ ไทม แดท แอม ฟีลอิง บลู)
I take a long love and look at you
(ไอ เทค เก ล็อง ลัฝ แอ็นด ลุค แกท ยู)
And you look so nice
(แอ็นด ยู ลุค โซ ไน๊ซ์)
You’ll got your daddy’s eyes
(โยว ก็อท ยุร แดดดิ ไอ)

Laughter and their ? just like first steps in the sand
(ลาฟเทอะ แอ็นด แด จัซท ไลค เฟิซท ซเท็พ ซิน เดอะ แซ็นด)
But that seams so far away
(บัท แดท ซีม โซ ฟา อะเว)
When you hold my finger in your hand
(ฮเว็น ยู โฮลด มาย ฟีงเกอะ อิน ยุร แฮ็นด)
I’ll be your mother and your friend
(แอล บี ยุร ม๊าเธ่อร์ แอ็นด ยุร ฟเร็นด)

Oooooooooooh
(Oooooooooooh)

Chorus 2 [2x]
(โครัซ ทู [ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Daddy’s Eyes คำอ่านไทย Sarah Connor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น