เนื้อเพลง Inside Out คำอ่านไทย Bryan Adams

the biggest lie you ever told – your deepest fear ’bout
( เดอะ บิ๊กเกส ไล ยู เอฝเออะ โทลด ยุร ดีเปท เฟีย เบาท)
growin’ old
(โกรวิน โอลด)
the longest night you ever spent – the angriest letter you
(เดอะ ลองเกตชฺ ไนท ยู เอฝเออะ ซเพ็นท ดิ angriest เลทเทอะ ยู)
never sent
(เนฝเวอะ เซ็นท)
the boy you swore you’d never leave – the one you kissed on
(เดอะ บอย ยู ซโว ยูต เนฝเวอะ ลีฝ ดิ วัน ยู คิซ ออน)
new years’s eve
(นยู yearss อี๊ฟ)
the sweetest dream you had last night — your darkest hour,
(เดอะ สีสเดส ดรีม ยู แฮ็ด ลาซท ไนท ยุร ดาร์คเนท เอาร ,)
your hardest fight
(ยุร ฮาร์เดท ไฟท)

i wanna know you – like i know myself
(ไอ วอนนา โน ยู ไลค ไก โน ไมเซลฟ)
i’m waitin’ for you – there ain’t no one else
(แอม เว๊ทดิน ฟอ ยู แดร์ เอน โน วัน เอ็ลซ)
talk to me baby – scream and shout
(ทอค ทู มี เบบิ ซครีม แอ็นด เฌาท)
i want to know you – inside out
(ไอ ว็อนท ทู โน ยู อีนไซด เอ้า)
i wanna dig down deep – i wanna lose some sleep
(ไอ วอนนา ดิก เดาน ดีพ ไอ วอนนา ลูส ซัม ซลีพ)
i wanna scream and shout – i wanna know you inside out
(ไอ วอนนา ซครีม แอ็นด เฌาท ไอ วอนนา โน ยู อีนไซด เอ้า)
i wanna take my time – i wanna know your mind
(ไอ วอนนา เทค มาย ไทม ไอ วอนนา โน ยุร ไมนด)
ya know there ain’t no doubt – i wanna know you inside out
(ยา โน แดร์ เอน โน เดาท ไอ วอนนา โน ยู อีนไซด เอ้า)

the saddest song you ever heard – the most you said with
(เดอะ แซดเดเรตสฺ ซ็อง ยู เอฝเออะ เฮิด เดอะ โมซท ยู เซ็ด วิฑ)
just one word
(จัซท วัน เวิด)
the loneliest prayer you ever prayed – the truest vow you
(เดอะ โลนลีเอส พเรเออะ ยู เอฝเออะ พเร เดอะ ทิวเอด เฝา ยู)
ever made
(เอฝเออะ เมด)
what makes you laught, what makes you cry
(ว็อท เมค ยู laught , ว็อท เมค ยู คไร)
what makes you mad, what gets you by
(ว็อท เมค ยู แม็ด , ว็อท เก็ท ยู ไบ)
you highest hight, your lowest low – these things I want to
(ยู ฮายเอส hight , ยุร โลเอซท โล ฑิส ธิง ซาย ว็อนท ทู)
know
(โน)

i wanna know you – like i know myself
(ไอ วอนนา โน ยู ไลค ไก โน ไมเซลฟ)
i’m waitin’ for you – there ain’t no one else
(แอม เว๊ทดิน ฟอ ยู แดร์ เอน โน วัน เอ็ลซ)
talk to me baby – scream and shout
(ทอค ทู มี เบบิ ซครีม แอ็นด เฌาท)
i want to know you – inside out
(ไอ ว็อนท ทู โน ยู อีนไซด เอ้า)
i wanna dig down deep – i wanna lose some sleep
(ไอ วอนนา ดิก เดาน ดีพ ไอ วอนนา ลูส ซัม ซลีพ)
i wanna scream and shout – i wanna know you inside out
(ไอ วอนนา ซครีม แอ็นด เฌาท ไอ วอนนา โน ยู อีนไซด เอ้า)
i wanna take my time – i wanna know your mind
(ไอ วอนนา เทค มาย ไทม ไอ วอนนา โน ยุร ไมนด)
ya know there ain’t no doubt – i wanna know oyu inside out
(ยา โน แดร์ เอน โน เดาท ไอ วอนนา โน oyu อีนไซด เอ้า)
i wanna know your sould – i wanna lose control
(ไอ วอนนา โน ยุร โซด ดาย วอนนา ลูส ค็อนทโรล)
c’mon n’ let it out – i wanna know you inside out
(ซีมอน เอ็น เล็ท ดิธ เอ้า ไอ วอนนา โน ยู อีนไซด เอ้า)
ya gotta dig down deep – i wanna lose some slieep
(ยา กอททะ ดิก เดาน ดีพ ไอ วอนนา ลูส ซัม slieep)
i wanna scream and shout – i wanna know oyu inside out
(ไอ วอนนา ซครีม แอ็นด เฌาท ไอ วอนนา โน oyu อีนไซด เอ้า)
tell me everything…
(เท็ล มี เอ๊วี่ติง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Inside Out คำอ่านไทย Bryan Adams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น