เนื้อเพลง M.O.B. คำอ่านไทย 2Pac feat Outlawz

[Chorus 2X: 2Pac]
( [ โครัซ 2X : 2Pac ])
M.O.B., n*gga ’cause we mob on you tricks
(เอ็ม โอ บี , เอ็น *gga คอส วี ม็อบ ออน ยู ทริค)
and you know we keep it money over b*tches
(แอ็นด ยู โน วี คีพ อิท มันอิ โอเฝอะ บี *tches)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Thugs known to bust on sight
(ธัก โนน ทู บัซท ออน ไซท)
God bless my crazy life la vida loca homie livin that thug life
(ก็อด บเล็ซ มาย คเรสิ ไลฟ ลา vida โลเค โฮมี ลีฝอิน แดท ธัก ไลฟ)
Been raised in violence homicide’s my lullaby
(บีน เรส อิน ไฝโอะเล็นซ ฮอมอิไซด มาย ลัลละไบ)
Came with the homies and learned to kick it until we die
(เคม วิฑ เดอะ โฮมี แซน เลิน ทู คิด อิท อันทีล วี ได)
Boss players you wonder why
(บอส เพย์เยอร์ ยู วันเดอะ ฮไว)
I live the life of a ghetto kingpin, just let me ride
(ไอ ไลฝ เดอะ ไลฟ อ็อฝ อะ เกทโท คิงพิน , จัซท เล็ท มี ไรด)
B*tches and n*ggaz in penitentary suits
(บี *tches แซน เอ็น *ggaz อิน penitentary ซยูท)
I send ’em letters and money orders and make ’em my troops
(ไอ เซ็นด เอ็ม เลทเทอะ แซน มันอิ ออเดอะ แซน เมค เอ็ม มาย ทรูพ)
As for you females, I got no time, I gotta get mine
(แอ็ส ฟอ ยู ฟีเมล , ไอ ก็อท โน ไทม , ไอ กอททะ เก็ท ไมน)
You cannot blind me addicted to a life of crime
(ยู แคนน็อท บไลนด มี แอดดีคท ทู อะ ไลฟ อ็อฝ คไรม)
My time as shorty was full of car chases
(มาย ไทม แอ็ส ชอร์ทดิง วอส ฟูล อ็อฝ คา เชซ)
While runnin with John Gotti’s and Scarface’s
(ฮไวล รูนนิน วิฑ จอน ก๊อดดิ แซน สกาฟเฟส)
N*ggas knew, I’d be the Don in my own crew
(เอ็น *ggas นยู , อาย บี เดอะ ด็อน อิน มาย โอน ครู)
A million n*ggaz with automatics who swarm through
(อะ มีลยัน เอ็น *ggaz วิฑ ออโทะแมทอิค ฮู ซวอม ธรู)
You wonder who shot me here’s a clue, stay alert
(ยู วันเดอะ ฮู ฌ็อท มี เฮียร ซา คลู , ซเท อะเลิท)
Cause we comin’ for you, and keep it money over b*tches
(คอส วี คัมอิน ฟอ ยู , แอ็นด คีพ อิท มันอิ โอเฝอะ บี *tches)

[Chorus w/ ad libs]
([ โครัซ ดับบิว / แอ็ด ลิบสฺ ])

[Fatal]
([ เฟแท็ล ])
I blow you up on the spot, these glocks hot ’til you drop
(ไอ บโล ยู อัพ ออน เดอะ สพอท , ฑิส คล็อก ฮ็อท ทิล ยู ดร็อพ)
All you wannabe cops, you don’t wanna see shots
(ออล ยู วอนนาบี ค็อพ , ยู ด้อนท์ วอนนา ซี ฌ็อท)
I beef deep with the police peep what these streets do to me
(ไอ บีฟ ดีพ วิฑ เดอะ โพะลีซ พีพ ว็อท ฑิส ซทรีท ดู ทู มี)
Actin all new to me I creep on you like puberty
(แอสติน ออล นยู ทู มี ไอ ครีพ ออน ยู ไลค พยูเบอะทิ)
You don’t wanna see the bad image of this scrimmage
(ยู ด้อนท์ วอนนา ซี เดอะ แบ็ด อีมอิจ อ็อฝ ดีซ ซครีมมิจ)
From here to East Greenwich through every state with a sentence
(ฟร็อม เฮียร ทู อีซท Greenwich ธรู เอฝริ ซเทท วิฑ อะ เซนเท็นซ)
Frozen weight in the cooter, ten plates to soup ya
(โฟ๊เซน เวท อิน เดอะ cooter , เท็น เพล๊ท ทู ซูพ ยา)
1 2’s we oughta cruise right by the state troopers
(วัน 2s วี เอ้าดา ครูส ไรท ไบ เดอะ ซเทท ทรูพเออะ)
When I’m drinkin Cristal, start thinkin ’bout Al
(ฮเว็น แอม ดริงคิน คิดเตว , ซทาท ติ้งกิน เบาท เอล)
Bacardi coverin my body at the wink and a smile
(เบคาดีโคเว่อร์ริน มาย บอดอิ แอ็ท เดอะ วิงค แอ็นด อะ ซไมล)
Bag a hottie or two, cause b*tter shotties for you
(แบ็ก อะ ฮอทดีออ ทู , คอส บี *tter shotties ฟอ ยู)
I got more bodies then Drew, I drink Mynotti on New, f*ck your crew
(ไอ ก็อท โม บอดีสฺเด็น ดรู , ไอ ดริงค Mynotti ออน นยู , เอฟ *ck ยุร ครู)
This type of sh*t I do for a petty hobby
(ดีซ ไทพ อ็อฝ ฌะ *ที ไอ ดู ฟอ รา เพททิ ฮอบบิ)
F*ck the world it’s Fatal dog against everybody
(เอฟ *ck เดอะ เวิลด อิทซ เฟแท็ล ด็อก อะเกนซท เอวี่บอดี้)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Mopreme]
([ Mopreme ])
My sh*t’s phenomenal, droppin like domino
(มาย ฌะ *ts ฟินนอมอิแน็ล , ดรอพปิน ไลค โดมีโน่)
Comin with the real yo and f*ck what you feel yo
(คัมอิน วิฑ เดอะ ริแอ็ล โย แอ็นด เอฟ *ck ว็อท ยู ฟีล โย)
This is not for all the freaks in short skirts
(ดีซ ซิส น็อท ฟอ ออล เดอะ ฟรีค ซิน ฌอท ซเคิท)
This is for my n*ggaz nationwide doin work, get your feelings hurt
(ดีซ ซิส ฟอ มาย เอ็น *ggaz nationwide โดย เวิค , เก็ท ยุร ฟีลอิง เฮิท)
Lose mo’ faith than a composure, money and the doja
(ลูส โม เฟธ แฑ็น อะ ค็อมโพเฉอะ , มันอิ แอ็นด เดอะ doja)
B*tches is a cobra with deadly venom
(บี *tches ซิส ซา โคบระ วิฑ เดดลิ เฝนอัม)
Move as smooth as I get ’em, stackin G’s
(มูฝ แอ็ส ซมูฑ แอ็ส ซาย เก็ท เอ็ม , สทาคกิน จีส)
My n*ggas crosstown got ki’s
(มาย เอ็น *ggas crosstown ก็อท คิซ)
Hoes get diseased and fleas, for these enemies money over b*tches
(โฮ เก็ท ดิสีส แอ็นด ฟลี , ฟอ ฑิส อียีมีสฺ มันอิ โอเฝอะ บี *tches)
[N*gga!]
([ เอ็น *gga ! ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Big Syke]
([ บิก Syke ])
I’m hittin sixteen switches, my money over b*tches
(แอม ฮิทดิน ซิคซทีน สวิทเชท , มาย มันอิ โอเฝอะ บี *tches)
The struggle continues I’ll miss you on my road to riches
(เดอะ สทรั๊กเกิ้ล ค็อนทีนยู แอล มิซ ยู ออน มาย โรด ทู ริชอิส)
I’m contribed to strive never laggin
(แอม contribed ทู ซทไรฝ เนฝเวอะ laggin)
Disappear in the night with my 64 dragon, rag flaggin
(ดิแซ็พเพีย อิน เดอะ ไนท วิฑ มาย 64 ดแรกอัน , แร็ก flaggin)
As I get ’em up and leave ’em stuck
(แอ็ส ซาย เก็ท เอ็ม อัพ แอ็นด ลีฝ เอ็ม ซทัค)
Pager blowin up but I don’t give a f*ck
(เฝน โบลวิน อัพ บัท ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
I’m fully stocked on the block, pockets full of rocks sellin
(แอม ฟูลลิ ซท็อค ออน เดอะ บล็อค , พอคเค็ท ฟูล อ็อฝ ร็อค เซลลิน)
Loc’ers and smokers engaged twenty-fo’/seven
(Locers แซน ซโมคเออะ เอ็นเกจ ทเวนทิ โฟ /เซฝเอ็น)
So what can you do for me and what can I do for you
(โซ ว็อท แค็น ยู ดู ฟอ มี แอ็นด ว็อท แค็น นาย ดู ฟอ ยู)
But stay true, and do the things that we do
(บัท ซเท ทรู , แอ็นด ดู เดอะ ธิง แดท วี ดู)
Blinded evil-minded no option for my offspring
(บไลนด อี๊วิ้ว ไมนด โน ออพฌัน ฟอ มาย ฮอฟสปิง)
Reminded can’t find it complications what the future brings
(ริไมนด แค็นท ไฟนด ดิท คอมพลิเคฌัน ว็อท เดอะ ฟยูเชอะ บริง)
Losin my mind why you sweatin me all the time
(ลูซิน มาย ไมนด ฮไว ยู สเวเดน มี ออล เดอะ ไทม)
I’m caught in a bind, quality time on my grind
(แอม คอท อิน อะ ไบนด , ควอลอิทิ ไทม ออน มาย ไกรนด)
Rather be lonely honey and dodge you like snitches
(ราฑเออะ บี โลนลิ ฮันอิ แอ็นด ด็อจ ยู ไลค สนิทเชด)
I’m ’bout my riches, money over b*tches
(แอม เบาท มาย ริชอิส , มันอิ โอเฝอะ บี *tches)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[E.D.I.]
([ อี ดี ดาย ])
That’s from the time a n*gga close his eyes I’m hopin, I hope he awoken
(แด๊ท ฟร็อม เดอะ ไทม อะ เอ็น *gga คโลส ฮิส ไอ แอม โฮพปิน , ไอ โฮพ ฮี awoken)
Payin my own that’s tokin chokin off-a glocks smokin
(เพย์อิน มาย โอน แด๊ท tokin โชคกิน ออฟฟ อะ คล็อก สโมกิน)
Money and power watch these b*tches cause they skanless
(มันอิ แอ็นด เพาเออะ ว็อช ฑิส บี *tches คอส เด สแกนเลส)
Gettin n*ggaz f*cked ‘n stuck from Timbuk’ to Los Angeles
(เกดดิน เอ็น *ggaz เอฟ *cked เอ็น ซทัค ฟร็อม Timbuk ทู โรซAngeles)
Ain’t a n*gga ruggeder than this grimy Heine’ guzzler
(เอน ดา เอ็น *gga ruggeder แฑ็น ดีซ ไกรมอิ Heine guzzler)
Cowards better duck before my calibers start rubbin ya
(เคาเอิด เบทเทอะ ดั๊ค บิโฟ มาย แคลอิเบอะ ซทาท รับบิน ยา)
Me and my troops play blocks in groups, runnin in flocks
(มี แอ็นด มาย ทรูพ พเล บล็อค ซิน กรูพ , รูนนิน อิน ฟล็อค)
Deuce-deuce in my socks keepin a watch out for cops
(ดยูซ ดยูซ อิน มาย ซ็อค คริพปิน อะ ว็อช เอ้า ฟอ ค็อพ)
Gettin kicked, I keep my mind on my riches
(เกดดิน คิด , ไอ คีพ มาย ไมนด ออน มาย ริชอิส)
While uncontrolled schemes keep me choosin my money over all my b*tches
(ฮไวล อันค็อนทโรลด ซคีม คีพ มี ชูซิน มาย มันอิ โอเฝอะ ออล มาย บี *tches)

[Chorus – 2X]
([ โครัซ 2X ])

[2Pac]
([ 2Pac ])
That’s right n*gga
(แด๊ท ไรท เอ็น *gga)
Money over motherf*ckin b*tches
(มันอิ โอเฝอะ motherf*ckin บี *tches)
M.O.B. on ’em n*gga
(เอ็ม โอ บี ออน เอ็ม เอ็น *gga)
Keep your motherf*ckin mind on your money, f*ck these hoes
(คีพ ยุร motherf*ckin ไมนด ออน ยุร มันอิ , เอฟ *ck ฑิส โฮ)
[Thug life baby] You don’t need no motherf*ckin b*tches
([ ธัก ไลฟ เบบิ ] ยู ด้อนท์ นีด โน motherf*ckin บี *tches)
You need some motherf*ckin money
(ยู นีด ซัม motherf*ckin มันอิ)
Get your mind right n*gga, keep your game tight
(เก็ท ยุร ไมนด ไรท เอ็น *gga , คีพ ยุร เกม ไทท)
Play right play by the rules and you’ll get paid f*ck the fools
(พเล ไรท พเล ไบ เดอะ รูล แซน โยว เก็ท เพลด เอฟ *ck เดอะ ฟูล)
We up out of this b*tch here
(วี อัพ เอ้า อ็อฝ ดีซ บี *tch เฮียร)

[E.D.I.]
([ อี ดี ดาย ])
BIATCH!
(BIATCH !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง M.O.B. คำอ่านไทย 2Pac feat Outlawz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น