เนื้อเพลง Ribbon คำอ่านไทย Mariah Carey

It’s only been 20 good minutes since I kissed you
( อิทซ โอ๊นลี่ บีน 20 เกิด มินยูท ซินซ ไอ คิซ ยู)
Come back boo, I miss you
(คัม แบ็ค บู , ไอ มิซ ยู)
Wish I had 20 million hours to caress you
(วิฌ ไอ แฮ็ด 20 มีลยัน เอาร ทู คะเรซ ยู)
And undress you, to be continued
(แอ็นด อันดเรซ ยู , ทู บี ค็อนทีนยู)
Boy you, you don’t know how it feels when you whisper in my ear
(บอย ยู , ยู ด้อนท์ โน เฮา อิท ฟีล ฮเว็น ยู ฮวีซเพอะ อิน มาย เอีย)
Boy you, you give my body chills whenever you are near
(บอย ยู , ยู กิฝ มาย บอดอิ ชิล ฮเว็นเอฝเออะ ยู อาร์ เนีย)

Boy you don’t know how it feels
(บอย ยู ด้อนท์ โน เฮา อิท ฟีล)
When you whisper in my ear
(ฮเว็น ยู ฮวีซเพอะ อิน มาย เอีย)
Boy you give my body chills
(บอย ยู กิฝ มาย บอดอิ ชิล)
Whenver you are near
(Whenver ยู อาร์ เนีย)
And boy I got your lovin’ on my mind
(แอ็นด บอย ไอ ก็อท ยุร ลัฝวิน ออน มาย ไมนด)
I got your lovin’ on my mind
(ไอ ก็อท ยุร ลัฝวิน ออน มาย ไมนด)
You got me wrapped up, packed up
(ยู ก็อท มี แร็พท อัพ , แพ็ค อัพ)
Ribbon with a bow on it
(รีบบัน วิฑ อะ เบา ออน หนิด)
I got your lovin’ on my mind
(ไอ ก็อท ยุร ลัฝวิน ออน มาย ไมนด)
I got your lovin’ on my mind
(ไอ ก็อท ยุร ลัฝวิน ออน มาย ไมนด)
You got me wrapped up, packed up
(ยู ก็อท มี แร็พท อัพ , แพ็ค อัพ)
Ribbon with a bow on it
(รีบบัน วิฑ อะ เบา ออน หนิด)

Wrapped up, packed up
(แร็พท อัพ , แพ็ค อัพ)
Ribbon with a bow on it
(รีบบัน วิฑ อะ เบา ออน หนิด)
Wrapped up, packed up
(แร็พท อัพ , แพ็ค อัพ)
Ribbon with a bow on it
(รีบบัน วิฑ อะ เบา ออน หนิด)

Sometimes we argue and we fight
(ซัมไทม์ วี อากิว แอ็นด วี ไฟท)
But they better know that that’s my baby
(บัท เด เบทเทอะ โน แดท แด๊ท มาย เบบิ)
You might even you cute
(ยู ไมท อีเฝ็น ยู คยูท)
But everybody knows that I’m his lady
(บัท เอวี่บอดี้ โน แดท แอม ฮิส เลดิ)
Every time you see us, we super fly
(เอฝริ ไทม ยู ซี อัซ , วี ซยูเพอะ ฟไล)
So proud he’s by my side
(โซ พเราด อีส ไบ มาย ไซด)
He knows I’m ride or die
(ฮี โน แอม ไรด ออ ได)
You don’t know how we roll
(ยู ด้อนท์ โน เฮา วี โรล)
Holla at your boy
(ฮอลละ แอ็ท ยุร บอย)
Boy you, you don’t know how it feels when you whisper in my ear
(บอย ยู , ยู ด้อนท์ โน เฮา อิท ฟีล ฮเว็น ยู ฮวีซเพอะ อิน มาย เอีย)
Boy you, you give my body chills whenever you are near
(บอย ยู , ยู กิฝ มาย บอดอิ ชิล ฮเว็นเอฝเออะ ยู อาร์ เนีย)

And boy I got your lovin’ on my mind
(แอ็นด บอย ไอ ก็อท ยุร ลัฝวิน ออน มาย ไมนด)
I got your lovin’ on my mind
(ไอ ก็อท ยุร ลัฝวิน ออน มาย ไมนด)
You got me wrapped up, packed up
(ยู ก็อท มี แร็พท อัพ , แพ็ค อัพ)
Ribbon with a bow on it
(รีบบัน วิฑ อะ เบา ออน หนิด)
I got your lovin’ on my mind
(ไอ ก็อท ยุร ลัฝวิน ออน มาย ไมนด)
I got your lovin’ on my mind
(ไอ ก็อท ยุร ลัฝวิน ออน มาย ไมนด)
You got me wrapped up, packed up
(ยู ก็อท มี แร็พท อัพ , แพ็ค อัพ)
Ribbon with a bow on it
(รีบบัน วิฑ อะ เบา ออน หนิด)

Wrapped up, packed up
(แร็พท อัพ , แพ็ค อัพ)
Ribbon with a bow on it
(รีบบัน วิฑ อะ เบา ออน หนิด)
Wrapped up, packed up
(แร็พท อัพ , แพ็ค อัพ)
Ribbon with a bow on it
(รีบบัน วิฑ อะ เบา ออน หนิด)

Boy I’m all wrapped up in you
(บอย แอม ออล แร็พท อัพ อิน ยู)
You make me feel so unloose
(ยู เมค มี ฟีล โซ อันลูซ)
Tell me what I’m suppose to do
(เท็ล มี ว็อท แอม ซัพโพส ทู ดู)
When you’re not around
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท อะเรานด)

Oh, baby [Yeah yeah yeah]
(โอ , เบบิ [ เย่ เย่ เย่ ])
Oh, baby [Yeah yeah yeah]
(โอ , เบบิ [ เย่ เย่ เย่ ])
Oh, baby [Yeah yeah yeah]
(โอ , เบบิ [ เย่ เย่ เย่ ])
Oh, baby [Yeah hey]
(โอ , เบบิ [ เย่ เฮ ])
Oh, boy you got me, you got me, you got me
(โอ , บอย ยู ก็อท มี , ยู ก็อท มี , ยู ก็อท มี)

And boy I got your lovin’ on my mind
(แอ็นด บอย ไอ ก็อท ยุร ลัฝวิน ออน มาย ไมนด)
I got your lovin’ on my mind
(ไอ ก็อท ยุร ลัฝวิน ออน มาย ไมนด)
You got me wrapped up, packed up
(ยู ก็อท มี แร็พท อัพ , แพ็ค อัพ)
Ribbon with a bow on it
(รีบบัน วิฑ อะ เบา ออน หนิด)
I got your lovin’ on my mind
(ไอ ก็อท ยุร ลัฝวิน ออน มาย ไมนด)
Wrapped up, packed up
(แร็พท อัพ , แพ็ค อัพ)
Ribbon with a bow on it
(รีบบัน วิฑ อะ เบา ออน หนิด)

Got ribbon with a bow on it baby
(ก็อท รีบบัน วิฑ อะ เบา ออน หนิด เบบิ)
Boy you don’t even know the things you do
(บอย ยู ด้อนท์ อีเฝ็น โน เดอะ ธิง ยู ดู)
I could spend my whole life with you
(ไอ เคิด ซเพ็นด มาย โฮล ไลฟ วิฑ ยู)

I got your lovin’ on my mind
(ไอ ก็อท ยุร ลัฝวิน ออน มาย ไมนด)
Baby I could spend my life with you
(เบบิ ไอ เคิด ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
It’s been 20 good minutes since I kissed you
(อิทซ บีน 20 เกิด มินยูท ซินซ ไอ คิซ ยู)
Come back boo I miss you
(คัม แบ็ค บู ไอ มิซ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ribbon คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น