เนื้อเพลง Enjoy Yourself คำอ่านไทย Michael Jackson

Enjoy yourself, enjoy yourself
( เอ็นจอย ยุรเซลฟ , เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
Enjoy yourself for me
(เอ็นจอย ยุรเซลฟ ฟอ มี)
Enjoy yourself, enjoy yourself
(เอ็นจอย ยุรเซลฟ , เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
Enjoy yourself for me
(เอ็นจอย ยุรเซลฟ ฟอ มี)
You better enjoy yourself
(ยู เบทเทอะ เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
You better enjoy yourself
(ยู เบทเทอะ เอ็นจอย ยุรเซลฟ)

You sittin’ over there
(ยู ซิทดิน โอเฝอะ แดร์)
Starin’ into space
(สตาร์ริน อีนทุ ซเพซ)
While people are dancin’
(ฮไวล พี๊เพิ่ล อาร์ แดนซิน)
Dancin’ all over the place
(แดนซิน ออล โอเฝอะ เดอะ พเลซ)

You shouldn’t worry
(ยู ชูดดึ่น เวอริ)
About the things ou can’t control
(อะเบาท เดอะ ธิง อู แค็นท ค็อนทโรล)
Come on girl while the night is young
(คัมมอน เกิล ฮไวล เดอะ ไนท อีส ยัง)
Why don’t you make yourself race
(ฮไว ด้อนท์ ยู เมค ยุรเซลฟ เรซ)
Make yourself go
(เมค ยุรเซลฟ โก)

Enjoy yourself, enjoy yourself
(เอ็นจอย ยุรเซลฟ , เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
Enjoy yourself for me
(เอ็นจอย ยุรเซลฟ ฟอ มี)
Enjoy yourself, enjoy yourself
(เอ็นจอย ยุรเซลฟ , เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
Enjoy yourself for me
(เอ็นจอย ยุรเซลฟ ฟอ มี)

Let’s have some fun
(เล็ท แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
Let’s have a good time you and me
(เล็ท แฮ็ฝ อะ เกิด ไทม ยู แอ็นด มี)
Sittin’ there with your poked out
(ซิทดิน แดร์ วิฑ ยุร โพค เอ้า)
Just as sweet as you can be
(จัซท แอ็ส สวี้ท แอ็ส ยู แค็น บี)

Why don’t you live
(ฮไว ด้อนท์ ยู ไลฝ)
Live the life you got
(ไลฝ เดอะ ไลฟ ยู ก็อท)
Come on girl, let’s get it
(คัมมอน เกิล , เล็ท เก็ท ดิธ)
While the feelin’ is gettin’ hot and hot
(ฮไวล เดอะ ฟีลิน อีส เกดดิน ฮ็อท แอ็นด ฮ็อท)

Enjoy yourself, enjoy yourself
(เอ็นจอย ยุรเซลฟ , เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
Enjoy yourself for me
(เอ็นจอย ยุรเซลฟ ฟอ มี)
Enjoy yourself, enjoy yourself
(เอ็นจอย ยุรเซลฟ , เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
Enjoy yourself for me
(เอ็นจอย ยุรเซลฟ ฟอ มี)

Hey there girl, I’ve been watchin’ you
(เฮ แดร์ เกิล , แอฝ บีน วันชิน ยู)
I can wipe away that frown
(ไอ แค็น ไวพ อะเว แดท ฟเราน)
Oh, you and I can get together
(โอ , ยู แอ็นด ดาย แค็น เก็ท ทุเกฑเออะ)
We can tear the house down
(วี แค็น เทีย เดอะ เฮาซ เดาน)
We can tear the house down
(วี แค็น เทีย เดอะ เฮาซ เดาน)
We can tear the whole house down
(วี แค็น เทีย เดอะ โฮล เฮาซ เดาน)

Enjoy yourself, enjoy yourself
(เอ็นจอย ยุรเซลฟ , เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
Enjoy yourself for me
(เอ็นจอย ยุรเซลฟ ฟอ มี)
Enjoy yourself, enjoy yourself
(เอ็นจอย ยุรเซลฟ , เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
Enjoy yourself for me
(เอ็นจอย ยุรเซลฟ ฟอ มี)
You better enjoy yourself
(ยู เบทเทอะ เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
You got to enjoy yourself
(ยู ก็อท ทู เอ็นจอย ยุรเซลฟ)

[Enjoy yourself] Enjoy yourself
([ เอ็นจอย ยุรเซลฟ ] เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
[Get down, get down] Get on down
([ เก็ท เดาน , เก็ท เดาน ] เก็ท ออน เดาน)
[Enjoy yourself] Enjoy Yourself
([ เอ็นจอย ยุรเซลฟ ] เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
[Get down, get down] Get on down
([ เก็ท เดาน , เก็ท เดาน ] เก็ท ออน เดาน)
[Enjoy yourself] Enjoy yourself
([ เอ็นจอย ยุรเซลฟ ] เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
[Get down, get down] Just get on down
([ เก็ท เดาน , เก็ท เดาน ] จัซท เก็ท ออน เดาน)
[Enjoy yourself] Enjoy Yourself
([ เอ็นจอย ยุรเซลฟ ] เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
[Get down, get down] Just get on down
([ เก็ท เดาน , เก็ท เดาน ] จัซท เก็ท ออน เดาน)

[Come on] Come on
([ คัมมอน ] คัมมอน)
[Come on] Come on
([ คัมมอน ] คัมมอน)
[Come on] Come on [Come on]
([ คัมมอน ] คัมมอน [ คัมมอน ])
You can do it, you can do it
(ยู แค็น ดู อิท , ยู แค็น ดู อิท)
You can do it, you can do it
(ยู แค็น ดู อิท , ยู แค็น ดู อิท)
Hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ)
Get on down
(เก็ท ออน เดาน)

[Enjoy yourself] Enjoy yourself
([ เอ็นจอย ยุรเซลฟ ] เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
[Get down, get down] Get on down
([ เก็ท เดาน , เก็ท เดาน ] เก็ท ออน เดาน)
[Enjoy yourself] Enjoy yourself
([ เอ็นจอย ยุรเซลฟ ] เอ็นจอย ยุรเซลฟ)
[Get down, get down] Just get on down
([ เก็ท เดาน , เก็ท เดาน ] จัซท เก็ท ออน เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Enjoy Yourself คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น