เนื้อเพลง Three Point One Four คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

My last girlfriend didn’t like me thought she might be
( มาย ลาซท เกลิลเฟรน ดิ๊นอิน ไลค มี ธอท ชี ไมท บี)
Most likely a dyke she just didn’t excite me
(โมซท ไลคลิ อะ ไดค ชี จัซท ดิ๊นอิน เอ็คไซท มี)
Lefty? Yeah but that was alright
(Lefty เย่ บัท แดท วอส ออลไร๊ท)
She was hotter than the sun but she just wasn’t that bright
(ชี วอส ฮอทเดอ แฑ็น เดอะ ซัน บัท ชี จัซท วอสซึ้น แดท ไบร๊ท)
My mistake she was more flaky than a leper colony
(มาย มิซเทค ชี วอส โม ฟเลคอิ แฑ็น อะ เลพเออะ คอลโอะนิ)
I think a wooden clothespin would have been much better company
(ไอ ธิงค กา วูเดน clothespin เวิด แฮ็ฝ บีน มัช เบทเทอะ คัมพะนิ)
Ass like a donkey acting funky gave her ” L ” now she’s a flunky
(อาซ ไลค เก ดองคิ แอคทิง ฟังคิ เกฝ เฮอ ” แอล ” เนา ชี ซา ฟลังคิ)
So my love for her died quicker than a batch of Sea Monkeys
(โซ มาย ลัฝ ฟอ เฮอ ได ควิกเกอร์ แฑ็น อะ แบ็ช อ็อฝ ซี มังคิ)
Early bird gets the worm spread your legs or spread the word
(เออลิ เบิด เก็ท เดอะ เวิม ซพเร็ด ยุร เล็ก ออ ซพเร็ด เดอะ เวิด)
So what if I’m not the smartest peanut in the turd
(โซ ว็อท อิฟ แอม น็อท เดอะ สมาร์เดด peanut อิน เดอะ turd)
I’m white which goes with everything but I can come in any color
(แอม ฮไวท ฮวิช โกซ วิฑ เอ๊วี่ติง บัท ไอ แค็น คัม อิน เอนอิ คัลเออะ)
And I’m looking for the kind of girl that reminds me of my mother
(แอ็นด แอม ลุคอิง ฟอ เดอะ ไคนด อ็อฝ เกิล แดท ริไมนด มี อ็อฝ มาย ม๊าเธ่อร์)
But it’s hard to find a girl with a viper tattooed on her tushy
(บัท อิทซ ฮาด ทู ไฟนด อะ เกิล วิฑ อะ ไฝเพอะ แท็ททู ออน เฮอ tushy)
And how many girls do you know that can play the harmonica with their pussies?
(แอ็นด เฮา เมนอิ เกิล ดู ยู โน แดท แค็น พเล เดอะ ฮามอนอิคะ วิฑ แด พัซซีซฺ)
Like em’ easy and hot and sweet like a Rice Krispie Treat gee
(ไลค เอ็ม อีสอิ แอ็นด ฮ็อท แอ็นด สวี้ท ไลค เก ไรซ Krispie ทรีท จี)
You know what I really want in a girl? Me
(ยู โน ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อิน อะ เกิล มี)

I need to find a new vagina
(ไอ นีด ทู ไฟนด อะ นยู ฝะไจนะ)
Any kind of new vagina
(เอนอิ ไคนด อ็อฝ นยู ฝะไจนะ)
It’s hard to rhyme a word like vagina
(อิทซ ฮาด ทู ไรม อะ เวิด ไลค ฝะไจนะ)
Calvin Klein? Kind of North Carolina
(Calvin Klein ไคนด อ็อฝ นอธ แคโรไลนา)

Women are like dog, doo, hear me through don’t interrupt
(วีมเอิน อาร์ ไลค ด็อก , ดู , เฮีย มี ธรู ด้อนท์ อินเทะรัพท)
It’s just the older that they are the easier they get to pick-up
(อิทซ จัซท ดิ โอลเดอะ แดท เด อาร์ ดิ อีสไซน์ เด เก็ท ทู พิค อัพ)
I’d fill the generation gap clean the cobwebs from her rafters
(อาย ฟิล เดอะ เจเนอะเรฌัน แก็พ คลีน เดอะ คอบเว็บ ฟร็อม เฮอ ราฟเทอะ)
Old hens would rather put out than be put out to the pasture
(โอลด เฮ็น เวิด ราฑเออะ พัท เอ้า แฑ็น บี พัท เอ้า ทู เดอะ พาซเชอะ)
No age just ain’t a gauge I like my girls like my cheese
(โน เอจ จัซท เอน ดา เกจ ไอ ไลค มาย เกิล ไลค มาย ชีส)
Preferably for me fat-free American singles only
(พเรฟเออะรับลิ ฟอ มี แฟ็ท ฟรี อะเมริแค็น ซิ๊งเกิ้ล โอ๊นลี่)
I want my next chick anorexic the winner is the thinner
(ไอ ว็อนท มาย เน็คซท ชิค anorexic เดอะ วีนเนอะ อีส เดอะ ธีนเนอะ)
Won’t have to take her skinny ass out to a fancy dinner
(ว็อนท แฮ็ฝ ทู เทค เฮอ ซคีนอิ อาซ เอ้า ทู อะ แฟนซิ ดีนเนอะ)
Like Sizzler she got a beef we’ll chew the fat
(ไลค Sizzler ชี ก็อท ดา บีฟ เว็ล ชู เดอะ แฟ็ท)
If I forget to put the seat up I can put up with her crap
(อิฟ ฟาย เฟาะเกท ทู พัท เดอะ ซีท อัพ ไอ แค็น พัท อัพ วิฑ เฮอ แครพ)
Let her lash out and crack the whip but not in bed I don’t play rough
(เล็ท เฮอ แล็ฌ เอ้า แอ็นด คแร็ค เดอะ ฮวิพ บัท น็อท อิน เบ็ด ดาย ด้อนท์ พเล รัฟ)
No I can’t be tied down with a girl that wants me tied up
(โน ไอ แค็นท บี ไท เดาน วิฑ อะ เกิล แดท ว็อนท มี ไท อัพ)
Just independent like NOFX smart like Janeane Garafolo
(จัซท อินดิเพนเด็นท ไลค NOFX ซมาท ไลค Janeane Garafolo)
She’d use big words to make fun of me so that I would never know
(ชี ยูซ บิก เวิด ทู เมค ฟัน อ็อฝ มี โซ แดท ไอ เวิด เนฝเวอะ โน)
Bestow upon me all her wisdom of the Dewey Decimal System gee
(บิซโท อุพอน มี ออล เฮอ วีสดัม อ็อฝ เดอะ Dewey เดซอิแม็ล ซีซเท็ม จี)
You know what I really want in a girl? Me
(ยู โน ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อิน อะ เกิล มี)

I need to find a new vagina
(ไอ นีด ทู ไฟนด อะ นยู ฝะไจนะ)
Any kind of new vagina
(เอนอิ ไคนด อ็อฝ นยู ฝะไจนะ)
It’s hard to rhyme a word like vagina
(อิทซ ฮาด ทู ไรม อะ เวิด ไลค ฝะไจนะ)
Kevin Klein? Kind of South Carolina
(เคฝวิน Klein ไคนด อ็อฝ เซาธ แคโรไลนา)

Vagina vagina vagina vagina
(ฝะไจนะ ฝะไจนะ ฝะไจนะ ฝะไจนะ)
Vagina vagina vagina vagina
(ฝะไจนะ ฝะไจนะ ฝะไจนะ ฝะไจนะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Three Point One Four คำอ่านไทย The Bloodhound Gang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น