เนื้อเพลง The Most Beautiful Girl in The World คำอ่านไทย Tom Jones

Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world?
( เฮ , ดิด ยู แฮพเพ็น ทู ซี เดอะ โมซท บยูทิฟุล เกิล อิน เดอะ เวิลด)
And if you did was she crying, cryin?
(แอ็นด อิฟ ยู ดิด วอส ชี คไรอิง , คายอิน)
Hey, if you happen to see the most beautiful girl, that walked out on me
(เฮ , อิฟ ยู แฮพเพ็น ทู ซี เดอะ โมซท บยูทิฟุล เกิล , แดท วอค เอ้า ออน มี)
Tell her I’m sorry, tell her I need my baby
(เท็ล เฮอ แอม ซอริ , เท็ล เฮอ ไอ นีด มาย เบบิ)
Oh, won’t you tell her, that I love her.
(โอ , ว็อนท ยู เท็ล เฮอ , แดท ไอ ลัฝ เฮอ)

I woke up this morning, and realized what I had done
(ไอ โวค อัพ ดีซ มอนิง , แอ็นด รีแอะไลส ว็อท ไอ แฮ็ด ดัน)
I stood alone in the cold gray dawn
(ไอ ซทูด อะโลน อิน เดอะ โคลด กเร ดอน)
And I knew I’d lost my morning sun
(แอ็นด ดาย นยู อาย ล็อซท มาย มอนิง ซัน)
I lost my head and I said some things
(ไอ ล็อซท มาย เฮ็ด แอ็นด ดาย เซ็ด ซัม ธิง)
Now come the heartaches that the morning brings
(เนา คัม เดอะ ฮาทเทคแดท เดอะ มอนิง บริง)
I know I’m wrong and I couldn’t see
(ไอ โน แอม ร็อง แอ็นด ดาย คูดซึ่น ซี)
I let my world slip away from me.
(ไอ เล็ท มาย เวิลด ซลิพ อะเว ฟร็อม มี)

Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world?
(เฮ , ดิด ยู แฮพเพ็น ทู ซี เดอะ โมซท บยูทิฟุล เกิล อิน เดอะ เวิลด)
And if you did was she crying, cryin?
(แอ็นด อิฟ ยู ดิด วอส ชี คไรอิง , คายอิน)
Hey, if you happen to see the most beautiful girl, that walked out on me
(เฮ , อิฟ ยู แฮพเพ็น ทู ซี เดอะ โมซท บยูทิฟุล เกิล , แดท วอค เอ้า ออน มี)
Tell her I’m sorry, tell her I need my baby
(เท็ล เฮอ แอม ซอริ , เท็ล เฮอ ไอ นีด มาย เบบิ)
Oh, won’t you tell her, that I love her.
(โอ , ว็อนท ยู เท็ล เฮอ , แดท ไอ ลัฝ เฮอ)

Did you happen to see the most beautiful girl in the world?
(ดิด ยู แฮพเพ็น ทู ซี เดอะ โมซท บยูทิฟุล เกิล อิน เดอะ เวิลด)
And if you did was she crying, cryin?
(แอ็นด อิฟ ยู ดิด วอส ชี คไรอิง , คายอิน)
Hey, if you happen to see the most beautiful girl, that walked out on me
(เฮ , อิฟ ยู แฮพเพ็น ทู ซี เดอะ โมซท บยูทิฟุล เกิล , แดท วอค เอ้า ออน มี)
Tell her I’m sorry, tell her I need my baby
(เท็ล เฮอ แอม ซอริ , เท็ล เฮอ ไอ นีด มาย เบบิ)
Oh, won’t you tell her, that I love her
(โอ , ว็อนท ยู เท็ล เฮอ , แดท ไอ ลัฝ เฮอ)

Did you happen to see the most beautiful girl in the world?
(ดิด ยู แฮพเพ็น ทู ซี เดอะ โมซท บยูทิฟุล เกิล อิน เดอะ เวิลด)
And if you did was she crying, cryin?
(แอ็นด อิฟ ยู ดิด วอส ชี คไรอิง , คายอิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Most Beautiful Girl in The World คำอ่านไทย Tom Jones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น